لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای ریوی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای ریوی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تومورهاي ريه

lكارسينوم برونكوژنيك

lكارسينوييد برونشي

اسلاید ۲ :

تومورهاي ريه

 • اگر چه ريه ها جايگاه شايعي براي متاستازها از سرطان اعضاي خارج از قفسه سينه هستند ، سرطان اوليه ريه نيز يك بيماري شايع است
 • ۹۵% از تومورهاي اوليه ريه از اپي تليوم برونشي برخاسته اند (كارسينوم هاي برونكوژتيك )
 • ۵% باقي مانده يك گروه متنوع هستند كه عبارتند از :كارسينوييدهاي برونشي ، نئوپلاسم هاي غدد برونشي (آدنوييدكيستيك و موكواپيدرموييد) ، بدخيمي هاي مزانشيمي (مانند فيبروساركوم ها و ليوميوم ها ) لنفوم ها و چند ضايعه خوش خيم .

اسلاید ۳ :

هامارتومهاي

 • شايعترين ضايعات خوش خيم هامارتومهاي پراكنده كوچك( cm 4-3) و كروهي هستند كه اغلب به شكل ضايعات «سكه اي » در راديوگرافي قفسه سينه ديده مي شوند
 • . آنها عمدتا حاوي غضروف بالغ هستند اما اغلب به شكل ضايعات «سكه اي» در راديوگرافي هاي قفسه سينه ديده مي شوند
 • آنها عمدتا حاوي غضروف بالغ هستند اما اغلب با چربي بافت فيبرو، در عروق خوني به نسبت هاي مختلف در همم آميخته اند .

اسلاید ۴ :

benign lung neoplasm known as a pulmonary hamartoma.

They are firm and discreet and often have calcifications

اسلاید ۵ :

كارسينوم برونكوژنيك

 • كارسينوم برونكوژنيك (كارسينوم برونشي ) بي هيچ شكي سردسته علل مرگ ناشي از سرطان در كشورهاي صنعتي است
 • مسئوول تقريبا ۳/۱ از موارد مرگ ناشي از سرطان در مردان محسوب مي شود و سردسته علل مرگ از سرطان در زنان شده است
 • . ميزان افزايش درميان مردان آهسته تر شده است ، اما در ميان زنان به سرعت فزاينده خويش ادامه مي دهد
 • . حداكثر ميزان بروز سرطان ريه بين سنين ۵۵و ۶۵ سالگي گزارش شده ؛ در حال حاضر نسبت مرد به زن در حدود ۲ به ۱

اسلاید ۶ :

 • در هنگام تشخيص بيش از ۵۰% بيماران متاستاز دور دست دارند
 • در۴/۱ موارد گره هاي لنفي ناحيه اي درگير هستند
 • پيش آگهي سرطان ريه بسيار بد است : ميزان بقاي ۵ ساله ۱۴% مي باشد ، حتي در بيماران مبتلا به بيماري محدود به ريه ، ميزان بقاي ۵ ساله در حدود ۴۵% است .
 • ۴ نوع بافت شناختي اصلي كارسينوم برونكوژنيك عبارتند از : كارسينوم سلول سنگفرشي ، آدنوكارسينوم ، كارسينوم تمايز نيافته سلول بزرگ وكارسينوم سلول كوچك
 • به دلايل ناشناخته در سال هاي اخير آدنوكارسينوم جاي كارسينوم سلول سنگفرشي را در صدر انواع تومورهاي اوليه ريه گرفته است
 • همچنين آدنوكارسينوم شايعترين تومور اوليه در زنان در افراد غير سيگاري و در بيماران جوانتر از ۴۵ سال است .

اسلاید ۷ :

اصول كلي در رابطه با رده بندي تومورهاي ريه

 • براي اهداف درماني كارسينوم هاي برونكوژنيك به دو گروه بزرگ تقسيم مي شوند :
 • سرطان ريه سلول كوچك (SCLC) و سرطان ريه غير سلول كوچك (NSCLC) . گروه NSCLC شامل كارسينوم سلول سنگفرشي ، آدنوكارسينوم و كارسينوم تمايز نيافته سلول بزرگ مي باشد .
 • منطق اين تفكيك ، اين است كه تمام SCLCها در هنگام تشخيص متاستاز داده اند و لذا به درمان جراحي پاسخ نخواهند داد . بهترين روش درمان آنها شيمي درماني . يا با بدون پرتو درماني است . در مقابل NSCLC ها معمولا به شيمي درماني پاسخ نمي دهند و بهترين روش درماني آنها جراحي است .
 • علاوه بر تفاوت در مورفولوژي مشخصات ايمونوفنوتيپي و پاسخ به درمان (جدول ۸-۱۳) تفاوت هاي ژنتيكي بين SCLC ها و NSCLC ها وجود دارد . به عنوان مثال ، SCLC ها با جهش در۵۳ TP و RB همراه هستند . در حالي كه P16 / CDKN­۲A در NSCLCها غير فعال مي شود . جهش هاي فعال كننده اونكوژن K-RAS به آدنوكارسينوم ها محدود است و در SCLCها نادر مي باشد

اسلاید ۸ :

: طبقه بندي بافت شناختي كارسينوم برونكوژنيك و بروز نسبي آن

.Aكارسينوم غيرسلول كوچك ريه (NSCLC) (75-70%)

.۱           كارسينوم سلول سنگفرشي (اپيدرموييد) (۳۰-۲۵%)

.۲           آدنوكارسينوم ، شامل كارسينوم برونشيولي – آلوئولي (۳۵-۳۰%)

.۳           كارسينوم سلول بزرگ (۱۵-۱۰%)

.Aكارسينوم سلول كوچك ريه (SCLC) (25-20%)

.Bموارد مشترك (۱۰-۵%)

      شايعترين  موارد

      مخلوط آدنوكارسينوم و كارسينوم سلول سنگفرشي

      مخلوط سلول سنگفرشي و SCLC

اسلاید ۹ :

اتيولوژي  و بيماريزايي

 • كارسينوم هاي برونكوژنيك ، همانند بسياري سرطان هاي ديگر بدن در اثر تحكيم گام به گام ناهنجارهاي ژنتيكي حاصل مي شوند كه به استحاله اپي تليوم برونش به بافت نئوپلاسمي مي انجامند
 • توالي تغييرات مولكولي تصادفي نيست . بلكه يك سير مشخص را دنبال مي كند كه به موازات پيشرفت به سمت سرطان مي باشد
 • به عنوان مثال غير فعال شدن ژن سركوب كننده تومور واقع بر ۳P يك حادثه بسيار زود رس است ، در حالي كه جهش TP53 يا فعال شدن اونكوژن K-ASR در مراحل بعدي رخ مي دهد

اسلاید ۱۰ :

 • مهمتر اين كه برخي تغييرات ژنتيكي نظير حذف كروموزوم ۳P حتي در اپي تليوم تنفسي افراد غير سيگاري بدون ابتلا به سرطان ريه ديده مي شوند و نشان مي دهد كه مناطق وسيعي از مخاط تنفسي پس از مواجهه با مواد سرطانزا ، دچار جهش مي شوند و در اين زمين حاصلخيز ، سلولهايي كه به جهش هاي اضافي مبتلا مي شوند، در نهايت به سرطان دچار خواهند شد .
 • شواهد قوي وجود دارند كه مصرف سيگار (و برخي عوامل محيطي ديگر به احتمال كمتر) مسئول تغييرات ژنتيكي است كه به سرطان ريه مي انجامند
 • شواهد آماري ، باليني و آزمايشگاهي بر نقش سيگار در سرطان ريه دلالت دارند