لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بیماری فون ویلبراندVWD توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بیماری فون ویلبراندVWD قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فون ویلبراند و زیر گروههای آن

بیماری فون ویلبراند (VWD) یک اختلال خونریزی دهنده ارثی است که در ۲-۱ درصد جمعیت عمومی دیده شده و شامل یک گروه ناهمگن از اختلالات کمی و کیفی فاکتور فون ویلبراند (VWF) است که به علت هتروژن بودن این بیماری، انجمن بین المللی ترومبوز و هموستاز در سال ۱۹۹۴ بیماری فون ویلبراند را به زیر گروههای زیر تقسیم کرد:

−تیپ I

−تیپ II

−۲A

−۲B

−۲M

−۲N

−تیپ III

−تیپ پلاکتی

−تیپ اکتسابی

اسلاید ۲ :

تیپ ۲A بیماری

üمکانیسم پاتولوژیک:

این تیپ بیماری در اثر جهشهای نقطه ای

بی معنی در اگزون ۲۸ در دومن  A2از

ژن vwf بخصوص در بین اسید آمینه های

۷۴۲ تا ۸۷۵ ایجاد می شود و ۱۲ جهش

نقطه ای در دومن A2 در امتداد این ۱۳۴

اسید آمینه ایجاد میشود. این جهش ها

بیشتر در جایگاه پروتئولیز vwf ایجاد

می شوند.

                                                    جهش هایی که باعث ایجاد انواع ۲A و ۲B      بیماری فون ویلبراند می شوند.

اسلاید ۳ :

تیپ ۲B بیماری

üمکانیسم پاتولوژیک:

در این نوع بیماری، ۷جهش نقطه ای بی معنی در اگزون ۲۸ در دومن A1 از ژن vwf در امتداد ۳۶ اسید آمینه یعنی بین اسید آمینه های ۵۴۳ تا ۵۷۸ ایجاد می شود. جهش در این محلها که بعنوان جایگاه اتصال vwf به GPIb/IX پلاکت یارسپتور vwf عمل میکند باعث افزایش میل ترکیبی vwf به GPIb پلاکتها شده و مولتیمرهای با وزن مولکولی بالا جذب سطح پلاکتها شده و موجب تجمع پلاکتها و ترمبوسیتوپنی می شود. در این حالت فعالیت عملکرد vwf افزایش یافته است.

اسلاید ۴ :

تیپ ۲M بیماری

در این حالت نقص کیفی در vwfوجود دارد که با کاهش فعالیت وابسته به پلاکت vwfمشخص می شود.

ü

üمکانیسم پاتولوژیک:

در این حالت نیز مثل تیپ ۲B جهش های در محل اتصال vwfبه GPIb ایجاد می شود که منجر به کاهش میل ترکیبی vwfبه GPIbمی شود. این جهش ها بیشتر در دومن A1 ژنvwf ایجاد می شود که یکی از مهمترین این جهش ها در کدون (Gly 561→Ser) ایجاد می شود.

اسلاید ۵ :

در این بیماران vwf از نظر کیفی دچار مشکل است. در این تیپ مولکول غیر طبیعی vwf تولید می شود که تمایل کمی برای اتصال به فاکتور VIII است که این امر سبب کاهش بقای فاکتور VIII در گردش خون می شود. بیماران مبتلا به تیپ ۲N از نظر فنوتیپی و ظاهری شبیه هموفیلیA هستند ولی بررسی های ژنتیکی نشان می دهد که الگوی توارث آن بصورت اتوزومال غالب است و به آن هموفیلی اتوزومال نیزمی گویند. در این حالت هیچ نقص اولیه کمی و کیفی در فاکتور VIII وجود ندارد و بیماران ژن تیپ۱ را از یک والد و ژن تیپ۲ بیماری فون ویلبراند را از والد دیگر به ارث می برند.

اسلاید ۶ :

مکانیسم پاتولوژیک:
این نوع بیماری در اثر جهش های بی معنی در اگزونهای ۱۸، ۱۹، ۲۰ در ژن ناحیه D3 وD´،  vwf که ناحیه اتصال vwf به فاکتور VIII را کد می کنند ایجاد می شود و ۳ جهش مهم در کدونهای ۵۳، ۲۸ و ۹۳ ایجاد می شود و باعث کاهش اتصال vwf به فاکتور VIII می شود.

اسلاید ۷ :

این تیپ بیماری فون ویلبراند نادر بوده و تنها تیپی است که بصورت اتوزومال مغلوب به ارث می رسد و به ازای هر ۱ میلیون نفر جمعیت یک نفر به آن مبتلا می شود. این نوع در نتیجه به ارث رسیدن نقص هتروزیگوت مضاعف از والدین ایجادمی شود، بطوریکه یکی از والدین بصورت هتروزیگوت دچار نقص در ژن vwf هستند و بیشتر فرم هتروزیگوت تیپ۱ به ارث می رسد.

این تیپ یک اختلال کمی است و شدیدترین حالت خونریزی در این تیپ دیده می شود.

ü

üمکانیسم پاتولوژیک:

در این نوع بیماری،  vwfبطور کامل وجود ندارد و نقص کمی شدید در         vwf وجود دارد. معمولاً فعالیت vwf و آنتی ژن ان قابل تعیین نیستند و سطح فاکتور VIII کاهش شدید دارد و زمان سیلان طولانی است.

    علت ژنتیکی ان حذف ژنی در اگزون۴۲ است.

اسلاید ۸ :

این تیپ به صورت اتوزومال غالب به ارث می رسد و یک اختلال در گیرنده vwf (GPIb) در سطح پلاکتهاست. غلظت و فعالیت vwf طبیعی است. بعبارت دیگر اختلال در اتصال vwf به پلاکتهاست و با خونریزی خفیف تا متوسط است. اهمیت این تیپ شباهت آن به نوع ۲B است و بایستی از هم افتراق داده شوند.

ü

üمکانیسم پاتولوژیک:

در اثر جهش های نقطه ای در زنجیره GPIb α ایجاد می شود. دو نمونه از مهمترین این جهش ها (Gly 232→val) و (Met 239→val) می باشد. در این حالت تغییر آنی در ساختمان GPIb سطح پلاکتها ایجاد می شود و منجر به افزایش میل ترکیبی GPIb به vwf می شود. در این حالت مولتیمرهای با وزن مولکولی بالا جذب سطح پلاکتها شده و در اثر تجمع پلاکتها ترمبوسیتوپنی ایجاد می شود.

اسلاید ۹ :

علل بیماری فون ویلبراند اکتسابی

مکانیسم های مولکولی متعددی می توانند منجر به بیماری فون ویلبراند اکتسابی شوند: پاره شدن مولتیمرهای دارای وزن مولکولی بالای vwf در اثر استرس مکانیکی یا پروتئولیز کاتالیز شده توسط ADAMTS13 (یک دیس اینتگرین و متالوپروتئیناز یا ترومبوسپوندین موتیف تیپ۱) در اختلالات دریچه ای قلب، تجزیه مولتیمرهای vwf توسط پلاسمین در انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC) و کاهش سنتز vwf در هیپرتیروئیدیسم. در اختلالات لنفوپرولیراتیو، دیس کرازی های پلاسماسل و بیماری های اتوایمیون، آنتی بادی های در گردش علیه vwf می توانند موجب کمبود کیفی یا کمی شوند و سلولهای تومورال می توانند vwf را (مثلاً از طریق بروز گلیکوپروتئین۱b) جذب کنند و سطح در گردش آن را کاهش دهند.

اسلاید ۱۰ :

علائم بیماری فون ویلبراند

علائم خونریزی عادی:

 • اپیستاکی گاه به گاه در حد مختصر بخصوص در اطفال
 • خونریزی های مختصر و کوتاه مدت از لثه ها بدنبال مسواک زدن خشن و عجولانه
 • خونریزی قاعدگی به میزان ۱۰۰-۵۰ میلی لیتر به مدت یک هفته
 • خونریزی فعال تا ۷ ساعت و ترشحات خونابه ای تا ۲۴ ساعت پس از کشیدن دندان
 • خونریزی فعال تا ۴۸ ساعت و ترشحات خونابه تا چند روز پس از زایمان طبیعی بطوریکه منجر به کم خونی و تطریق خون نگردد.
 • ایجاد خونمردگی محدود در پوست در اثر ضربه نسبتاً شدید

  علائم عمده عبارتند از:

  • کبود شدگی به دنبال ضربه سبک
  • خون دماغ های متعدد یا طولانی
  • خونریزی لثه ها
  • خونریزی طولانی از بریدگی های کوچک
  • خونریزی قاعدگی شدید و یا طولانی مدت (منوراژی)
  • خونریزی مفصل (همارتروز)
  • خونریزی دستگاه فوقانی و تحتانی (مری-معده-اثنی عشر و روده)
  • خونریزی طولانی به دنبال آسیب جراحی، عملیات دندانپزشکی یا زایمان