لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بیو انفورماتیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بیو انفورماتیک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بيوانفورماتيك

بيوانفورماتيك دانشي بين رشته اي است

.۱رياضيات

.۲ علوم محاسباتي

.۳ علوم زيستي

.۴ آمار

.۵ علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اسلاید ۲ :

علم بيوانفورماتيک

جمع آوري ، ذخيره سازي، بررسي، تحليل، تفسير و توسعه اطلاعات بيولوژيکي در بانک هاي اطلاعاتي.

 اين اطلاعات عبارتند از:

توالي هاي ژن

فعاليت هاي بيولوژيکي

فعاليت هاي داروشناختي

ساختار بيولوژيکي

توصيف ژن ها

اسلاید ۳ :

سیر تاریخی بیو انفورماتیک

     پیشرفت در بیولوژی ملکولی و تجهیزات مورد نیاز تحقیق در این زمینه باعث افزایش سریع تعیین توالی ژنوم بسیاری از گونه های موجودات شد:

.۱توالی ژنوم بسیاری از موجودات ساده مانند باکتری ها تا موجودات بسیار پیشرفته چون یوکاریوت های پیچیده شناسایی شده است.

.۲پروژه ی شناسایی ژنوم انسان در سال ۱۹۹۰ آغاز شد و در سال ۲۰۰۳ پایان یافت و اکنون اطلاعات کامل مربوط به توالی هر ۲۴کروموزوم انسان موجود است.

اسلاید ۴ :

بيوانفورماتيك‌‌‌علم نويني است كه :

 ‌‌‌  در آن با استفاده ازكامپيوتر، نرم افزارهاي كامپيوتري وبانكهاي اطلاعاتي به بررسی مسائل زیر می پردازد:

.۱ مسایل بيولوژيكي بخصوص در زمينه‌هاي سلولي و ملكولي

.۲ تحقيقات وسيع در خصوص پروتئين ها و ژنها

.۳ اطلاعات مربوط به ژنها ، ملكولهايDNA وRNA و پروتئينها

.۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات توالی

اسلاید ۵ :

پروتئين

پروتئين ها، پوليمرهايي هستند که از واحدهايي بنام اسيدهاي آمينه ساخته شده اند. تمام رفتارسلولي و فعاليت هايي که در سلول ها انجام مي شود، بر عهده پروتئين ها مي باشد.

 بيش از بيست نوع آمينواسيد وجود دارد که با نسبت دادن يک علامت به هر کدام، توالي پروتئيني نشان داده میشود

 هر سه تا نوکلئوتيد روي  DNAيک رمز را توليد مي کنند که اين رمز، يک آمينواسيد را مشخص مي کند. به اين ترتيب از روي يک توالي ژني، مي توان توالي پروتئيني خاص آن رابه دست آورد

اسلاید ۶ :

RNA

رشته اي از اسيد نوکلئيک است که در سلول وجود دارد و توسط DNAساخته  میشود

دو تفاوت عمده آن با DNA

در ساختار آن از اوراسیل (U)به جای  Thymineاستفاده شده است.

مارپيچي نيست و فقط از يک رشته تنها ساخته شده است.

براي انجام بعضي کارها  DNAبه رشته هاي RNA تبديل مي شود و سپس اين مولکو لهاي RNAپيغام هايي را به ريبوزوم (مرکز پروتئين سازي سلول) مي برند.

اسلاید ۷ :

تجزیه و تحلیل اطلاعات توالی

بیولوژی محاسباتی :

شامل مهمترین امردر بیوانفورماتیک است که تجزیه و تحلیل اطلاعات توالی می باشد.

.۱پیدا کردن ژن ها در توالی های دی ان ای

.۲ توسعه ی روش های پیش بینی ساختار و یا وظایف پروتئین های تازه کشف شده و توالی های ساختاری RNA

.۳ صف بندی پروتئین های مشابه و ایجاد درخت های نژادشناسی برای بررسی روابط تکاملی.

اسلاید ۸ :

پوليمرهايي هستند که از واحدهايي بنام نوکلئوتيد ها ساخته شده اند.

اطلاعات وراثتي هر سلول داراي دستورالعملهايي ها هستند که تعيين مي کنند در چه زماني و چگونه بايد پروتئين ها ساخته شوند

DNA همانند پروتئين داراي اشکال و خصوصيات شيميايي گوناگوني است.

اما خواص شيميايي نوکلئوتيدها بسيار بيشتر از آمينو اسيدها است.

نکته مهمي که وجود دارد اين است که نوکلئوتيدها پايداري بسيار زيادي دارند، بطوريکه مي توانند دقيقا نسخه عين خود را توليد کنند. و اين امر در شناسايي و بدست آوردن مشخصات بسياري از

گونه هاي زيستي حتي پس از از بين رفتنشان کمک فراواني مي نمايد..

اسلاید ۹ :

.۱ پروتئوميك : تجزيه و تحليل پروتئين‌هاي يك موجود زنده

.۲ ژنوميك : تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات ژنتيكي بخصوص ژنوم موجودات

.۳متابولوميك: مطالعه و تجزيه وتحليل داده‌هاي متابوليتهاي سلولي

.۴ ترانسكريپتوميك: بررسي.دادهايي كه در خصوص رونويسي از روي DNA است.

.۵زيست سيستم Systems-Biology : پاسخگوئي به مباحث پيچيده زيستي توسط محققان شامل برهمكنش ميان ژنوميك و پروتئوميك و نيز داده‌هاي بيوانفورماتيك

اسلاید ۱۰ :

.۱تحلیل توالی های ژنوم
در این زمینه بررسی می شود که آیا یک توالی به دست آمده برای یک DNA در برگیرنده ی یک ژن هست یا خیر. اگر وجود دارد در کجای زنجیره ی DNA قرار دارد و آنزیمی که کد می کند چه نقشی در سلول یا فرآیندهای حیاتی ایفا می کند