لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بیو مکانیک توصیفی در حرکت یکضرب وزنه برداری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بیو مکانیک توصیفی در حرکت یکضرب وزنه برداری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

حرکت یکضرب را می توان در شش فرم تجزیه و تحلیل حرکتی کرده و این شش فرم را به دسته های زیر می توان تقسیم و آنالیز کرد

حرکت استارت

در حرکت استارت همواره انقباض ایزومتریکی بر عضلاتی همچون نازک نی طرفی، دو قلو و نعلی، چهار سر ران، همسترینگ، عضلات شکم، عضله مربع کمری و عضله دالی در سر شانه می توان اشاره نمود.

حرکت لیفت

در مرحله دوم حرکت یکضرب

حرکت لیفت انجام می گیرد

که اعمال زیر به وقوع می پیوندد.

اسلاید ۲ :

پلانتار فلکشن در مچ پا:

پلانتار فلکشن در مچ پا:

*حرکت دهند ها:

– اصلی: دو قلو، نعلی، نازک نی بلند

– کمکی: ساقی خلفی، نازک نی کوتاه، تا کننده بلند انگشتان

*خنثی کننده ها: نازک نی بلند و کوتاه از یک طرف و ساقی خلفی از طرف دیگر کشش یکدیگر در تمایل پا به سمت خارج و داخل را خنثی می کنند.

 

* ثابت کننده ها: ندارد.

„

اسلاید ۳ :

:(gastrocnemiusعضله دوقلو(

نحوه تقویت: اجرای حرکت ساق پا با زانوی صاف

اسلاید ۴ :

عضله نازک نی طویل (peroneus brevis):

نحوه تقویت:تقویت این عضله به تنهایی وعدم توجه به تقویت سایر عضلات خم کننده مچ پا موجب ایجاد ضعفی موسوم به پای چرخیده به خارج میشود . جهت تقویت هنگام دویدن و لی لی رفتن پا را به صورت صاف به جلو قرار میدهند

اسلاید ۵ :

:(flexor digitorum longusعضله خم کننده طویل انگشتان پا(
نحوه تقویت:با انجام تمرین گرفتن و کشیدن حوله با استفاده از پنجه های پا در برابر مقاومت نیروی خارجی

:(peroneus brevisعضله نازک نی طویل(
نحوه تقویت: با سایر عضلات پلانتار فلکسور مچ پا ، با انجام حرکات قوی و نیرومند پریدن و لی لی کردن و پرش های کوتاه

اسلاید ۶ :

اکستنشن در مفصل زانو:

*حرکت دهند ها: چهار سر رانی

*خنثی کننده ها: پهن خارجی و پهن میانی نیروهای داخلی و خارجی یکدیگر را خنثی می کنند و در نتیجه زانو را صاف نگه می دارند.

* ثابت کننده ها: باز کننده های مفصل ران به ثبات ران در مقابل کشش عضله راست قدامی کمک می کند.

„

اسلاید ۷ :

عضله دوسر رانی(rectus femoris):

نحوه تقویت:با انجام تمرینات مختلف خم کردن مفصل ران یا باز کردن مفصل زانو ، در مقابل نیروی مقاوم خارجی

اسلاید ۸ :

باز شدن تنه (اکستنشن تنه):

* حرکت دهند ها:

– اصلی: راست کننده ستون مهر ها (بخش پشتی و کمری) عضله مایل داخلی و خارجی، مربع کمری

-کمکی: نیم خاری پشتی، راست شکمی، سوئز، عضلات مهره ای خلفی عمقی، پشتی بزرگ

  • خنثی کننده ها: عضلات قدامی و خلفی که تمایل به باز شدن و خم شدن یکدیگر را خنثی می کنند.

* ثابت کننده ها: دور کننده های ران در همان طرف و نزدیک کننده های ران در طرف مقابل حرکت بالا کشیدن شانه و پلنتار فلکشن شدید.

„

اسلاید ۹ :

کشش بالایی کتف:

* حرکت دهنده ها:

– اصلی: عضله گوشه ای، عضله ذوزنقه بخش ۱و ۲، غضله متوازی الاضلاع

-کمکی: عضله جناغی، چنبری پستانی (بخش ترقوه ای) اگر اجرای حرکت در برابر مقاومت باشد.

 

  • خنثی کننده ها: عضله ذوزنقه و متوازی الاضلاع به طور دو طرفه تمایل به چرخش بالایی و پائینی را خنثی می کنند. عضله دندانه ای بزرگ عمل نزدیک کننده گی متوازی الاضلاع و ذوزنقه را خنثی می کنند.

*ثابت کننده ها: اگر حرکت در یک طرف اجرا شود تا کننده های طرفی گردن در سمت مقابل مهر های گردنی را ثابت می کنند.

„

اسلاید ۱۰ :

آبدکشن بازو

*حرکت دهنده ها: عضله دلتوئید میانی، عضله فوقه خاری کتف

*خنثی کننده ها: عضله تحت خاری و گرد کوچک بعد از عبور بازو به بالا سطح افقی تمایل به خم کردن دالی قدامی و الیاف فوقانی سینه ای بزرگ را خنثی می کنند.

* ثابت کننده ها: عضله ذوزنقه، عضله تحت ترقوه ای

„