لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تأثير عوامل محيطي بر رشد و نمو سبزي‌ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تأثير عوامل محيطي بر رشد و نمو سبزي‌ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تأثير عوامل محيطي بر رشد و نمو سبزي‌ها:

فتوسنتز و رشد و نمو گياهان تحت تأثير عوامل ژنتيكي و محيطي است.  هر گياهي خصوصيات ژنتيكي خود را از والدين خود به ارث مي‌برد.

اما عوامل محيطي  نيز با توجه به نوع آب و هواي منطقه، زمان كشت و نحوه انجام عمليات زراعي بر رشد و نمو سبزي‌ها تأثير مي‌گذارند. اين عوامل محيطي شامل: نور، دما، دي‌اكسيدكربن، خاك، تغذيه و كوددهي ، كنترل علف‌هاي هرز، كنترل آفات و بيماريها، آبياري،  رطوبت نسبي است.

اسلاید ۲ :

دی اکسید کربن

دي‌اكسيدكربن هوا طي عمل فتوسنتز با آب تركيب و مواد لازم براي رشد گياه را فراهم مي‌سازد. كربن نقش مهمي در فتوسنتز و توليد ماده خشك در گياهان دارد.

كربن به صورت دي­اكسيد كربن (CO2) از آتمسفر جذب شده و در فرآيند فتوسنتز به کار مي­رود. تنها قسمت ناچيزي از آن از طريق محلول خاك جذب مي‌شود.

غلظت گازكربنيك با صنعتي شدن شهرها و سوخت فسيلي از ميزان ۲۸۵ قسمت در ميليون در قرن ۱۹ به میزان ۳۲۰ قسمت در ميليون در اواسط قرن ۲۰ افزايش پيدا كرده است. در حال حاضر اين مقدار در بعضي از نقاط دنيا به طرز سرسام آوري از حد مجاز نيز بيشتر است.

۶Co2+6H2O                     C6H12O6 + 6O2

اسلاید ۳ :

غلظت گازكربنيك در شرایط تابش نور شديد در مناطق سبزيكاري كه داراي تراكم بوته متعادلي در واحد سطح هستند، پايين تر از ۲۵۰ قسمت در ميليون است، در صورتي كه اين مقدار در مزارع سبزيكاري با تراكم زياد در واحد سطح، حدود ۱۵۰ قسمت در ميليون می­باشد.

غلظت زياد گازكربنيك در پرورش سبزیهای گلخانه­اي حائز اهميت است. فتوسنتز در گياهان در شرایط مناسب نور، دما و جريان آب و هوا به موازات افزايش غلظت گازكربنيك تا حدود ۳۰۰ قسمت در ميليون افزايش مي­يابد.

غلظت كم آن در محيط گلخانه مي‌تواند يكي از عوامل عمده محدودكننده فتوسنتز در گياهان گلخانه‌اي باشد؛ زيرا محيط گلخانه بسته است و Co2 موجود در آن توسط گياهان براي عمل فتوسنتز مصرف مي‌شود و غلظت آن كاهش مي‌يابد.

اسلاید ۴ :

از طرفي با توجه به هزينه بالاي احداث گلخانه، لازم است كه ترتيبي اتخاذ گردد تا حداكثر فتوسنتز و عملكرد به‌دست آيد. بنابراين براي داشتن فتوسنتز مناسب در گلخانه يا بايد به نحوي با انجام تهويه، غلظت اين گاز را در حد هواي بيرون از گلخانه نگه داشت و يا اينكه به طور مصنوعي CO2 به فضاي داخل گلخانه تزريق كرد.

براي رسيدن به حداكثر عملكرد با تزريق CO2 (در صورت مناسب بودن ساير عوامل محيطي)، غلظت آن بايد به نقطه اشباع برسد. نقطه اشباع CO2، غلظتي از CO2 است كه با افزايش غلظت آن ، بر ميزان فتوسنتز گياه افزوده نشود. بيشتر گياهان در غلظت ppm 1300 به نقطه اشباع مي‌رسند

اسلاید ۵ :

در بعضي از گلخانه‌هاي تجاري از غلظت ppm 1000 استفاده مي‌شود. براي رساندن غلظت تا اين سطح، گلخانه بايد كاملاً بسته باشد، زيرا با باز بودن دريچه‌ها يا انجام تهويه، امكان رساندن غلظت CO2 به غلظت مورد نظر و ثابت نگه داشتن آن ممكن نيست. با توجه به مزاياي مفيد اين روش استفاده از آن مي‌تواند باعث افزايش عملكرد چشمگيري در بخش توليدات گلخانه‌اي شود.

پيچيدگي فرايند فتوسنتز باعث شده كه نتايج مختلفي از تزريق CO2 به‌دست آيد. در زمستان به علت بسته بودن محيط گلخانه (مخصوصاً در گلخانه‌اي كه حركت هوا در آن كمتر از ۱/۰ متر بر ثانيه است) و مصرف  CO2 توسط گياهان، غلظت آن در گلخانه كاهش مي‌يابد. بنابراين براي جبران CO2 از دست رفته، اين گاز بايد توسط گلخانه‌دار به گلخانه تزريق شود.

اسلاید ۶ :

بنابراين با توجه به اين وضعيت دو راه وجود دارد.

 ۱- با محاسبه سرعت تهويه و تزريق مقداري از دي‌اكسيدكربن، غلظت آن را در گلخانه در حد ppm 300 حفظ و از كاهش غلظت دي‌اكسيدكربن گلخانه جلوگيري شود؛

 ۲- فرض شود كه غلظت دي‌اكسيدكربن داخل و خارج گلخانه، ثابت نگه داشته شده و بنابراين غلظت دي‌اكسيدكربن را در گلخانه تا حدي بالا برد كه فتوسنتز افزايش ‌يابد.

اسلاید ۷ :

شرايط غني‌سازي گلخانه با CO2

تزريق دي‌اكسيدكربن در تمام طول روز، از طلوع تا يك ساعت قبل از غروب، صورت مي‌گيرد و از تزريق آن در طول شب بايد خودداري شود؛

ضمناً زمان تزريق به موقعيت گلخانه و عرض جغرافيايي هم بستگي دارد؛ به طوري كه اين عمل بيشتر در فصل‌هاي پاييز و زمستان انجام مي‌شود.

در زمان تزريق بايد كليه دستگاه‌هاي تهويه، هواساز و خنك‌كننده خاموش و دريچه تهويه كاملاً بسته باشد، در غير اين صورت تزريق دي‌اكسيدكربن تأثيري ندارد.

همزمان با افزايش CO2 لازم است كه ميزان شدت نور نيز زياد شود؛ زيرا در شدت نور پائين، غلظت كم CO2 سبب افزايش فتوسنتز مي‌گردد و به عبارت ديگر، نقطه اشباع CO2 در شدت نور پائين، كمتر است.

اسلاید ۸ :

پاسخ گياهان به تزريق CO2

پاسخ گياهان مختلف گلخانه‌اي به غني‌سازي گلخانه با CO2 ، متفاوت است. در محصولات گلخانه‌اي، وزن تر محصول، تعداد ميوه، اندازه گياه، طول شاخه گل، كيفيت گل و ميوه و توليد محصول قابل فروش در حداقل زمان ممكن و زمان رسيدن محصول، عامل هاي مهمي هستند كه انتظار مي‌رود با افزايش CO2 گلخانه، تحت‌تأثير قرار گيرند.

پاسخ محصولات مختلف به افزايش CO2 ، متفاوت است و ممكن است پاسخ دريافتي با توجه به متنوع بودن شرايط محيطي هر گلخانه، از محصولي به محصول ديگر، از فصلي به فصل ديگر و از سالي به سال ديگر متفاوت باشد. پاسخ گياه به افزايش غلظت CO2 ، تابعي از روش غني‌سازي گلخانه با CO2 ، مرحله رشد گياه، دماي بيرون گلخانه و دماي مطلوب براي رشد گياه و شدت نور گلخانه است. ميزان پاسخ گياه در يك پارامتر خاص، متغير بوده و از كمتر از ۱۰ درصد، تا بيش از ۱۰۰ درصد بهبود مشاهده شده است

اسلاید ۹ :

از جمله محصولاتي كه نسبت به افزايش CO2 پاسخ مثبت داده‌اند مي‌توان به خيار، گوجه‌فرنگي، كاهو، توت‌فرنگي، فلفل، كلم اشاره کرد.

در گياه گوجه‌فرنگي، غني‌سازي گلخانه با CO2، علاوه بر افزايش تعداد خوشه‌هاي گل، باعث زودگل‌دهي، افزايش رشد رويشي، افزايش وزن كل ميوه‌ها می شود

  و دركاهو سبب كاهش زمان توليد محصول و افزايش وزن محصول می گردد

اسلاید ۱۰ :

منابع تأمين CO2 براي گلخانه

۱- تزريق دي‌اكسيدكربن با سوزاندن مواد نفتي

در نتيجه سوختن كامل هر ماده سوختي، CO2 و آب توليد مي‌شود. سوخت‌هاي اصلي شامل گاز طبيعي، گاز مايع پروپان يا بوتان (LPG) و نفت سفيد مي‌باشند. نكته قابل توجه در باره همه سوخت‌ها اين است كه ميزان گوگرد آنها نبايد بيش از ۲۰۰ ميكروگرم در گرم باشد؛ در غير اين صورت، گياه به خاطر SO2 توليد شده صدمه خواهد ديد.

به همين منظور بايد به ازاي هر ۱۰۰ مترمربع گلخانه، ۰٫۵ ليتر گاز مايع پروپان در ساعت، يا     ۰٫۲۵لیتر نفت خالص در ساعت، سوزانده شود. بايد توجه داشت كه در هنگام سوختن چراغ نفتي، شعله به صورت آبي بسوزد.

زماني كه گاز طبيعي مي‌سوزد به‌ازاي سوختن هر يك متر مكعب گاز طبيعي، ۱۰۰۰ ليتر گاز دي‌اكسيدكربن (۱٫۸كيلوگرم) و ۱٫۴ ليتر بخار آب توليد مي‌كند (افزايش ۳ – ۶% رطوبت نسبي گلخانه)