لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری وتحلیل همگرایی الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری وتحلیل همگرایی الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

همگرایی الگوریتم

—تجزیه و تحلیل همگرایی الگوریتم (با ضرایب قطعی)

          اولین تجزیه و تحلیل ازکان و موهان(۱۹۹۸)

          ابرهارت وکندی(۲۰۰۲)    

          وان دربرگ(۲۰۰۶)

—عدم در نظر گرفتن تصادفی بودن ضرایب

          اولین تجزیه و تحلیل بر اساس تصادفی بودن مسیر حرکت

          جیانگ و لئو و یانگ (۲۰۰۷)

—الگوریتمی در حالت کلیتر و بررسی شرایط همگرایی آن

 

اسلاید ۲ :

بررسی الگوریتم از دیدگاه جبری

ساده ترین فرم الگوریتم

که

—

با فرض

 

داریم  

اسلاید ۳ :

بررسی الگوریتم از دیدگاه جبری

—

—مقادیر ویژه ماتریس تکرار

—

—

—ماتریس قطری شدنی

اسلاید ۴ :

—با تعریف

—

—ودر نهایت

اسلاید ۵ :

حالت کلی الگوریتم

—حالت کلی تری از معادله حرکت

—

—ماتریس تکرار

—

—

—

—نمایش معادله حرکت

—

اسلاید ۶ :

همگرایی مسیر حرکت

—دنباله             با مجذور میانگین به      همگراست

—

—

—دنباله           با مجذور میانگین به      همگراست اگر وفقط

 

 اگر          به      همگرا باشد و             به صفر همگرا باشد 

—

اسلاید ۷ :

آناليز همگرايی اميد رياضی مسير حرکت

 دستگاه معادله حرکت ذره

اسلاید ۸ :

الگوریتم توسعه یافته

فرم کلی این الگوریتم

 

با تعریف :

اسلاید ۹ :

تجزیه معادله حرکت

فرم ماتریسی این الگوریتم بفرم زیر قابل بیان است

 

اسلاید ۱۰ :

تجزیه معادله حرکت

—در نهایت معادله حرکت  

 

  که در آن