لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تابع و رویه ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تابع و رویه ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاکنون یک برنامه به دستورات پاسکال شکسته می شود.

طراحی برنامه دشوار است زیرا کوچکترین واحد دستوری، دستورات پاسکال است.

اگر برنامه را بتوانیم به ساختاری اجرایی با هدف مشخص بشکنیم، طراحی و پیاده سازی راحت تر خواهد شد.

طراحی مدولار ، طراحی از بالا به پایین است.

اسلاید ۲ :

Var

  I , : Word

     fou d : boolea ;

Begi

  Readl ( );

    fou d := false;

  for I := 2 to do

  If ( Prime ( I ) ) a d ( Prime ( -I ) ) the

            begi

  Write(I, -I); fou d := true; break;

             e d;

      if ot fou d the write (‘ ot fou d’);

E d.   

اسلاید ۳ :

کافی است prime را یکبار بنویسیم و چندین بار استفاده کنیم.

مجموعه ای از دستورات را نام prime فراخوانی می کنیم.

ورودی (پارامتر) را به صورت آرگمان دریافت می کند.

کد برنامه ساده تر و قابل فهم تر می شود

اسلاید ۴ :

Fu ctio   نام تابع ( متغير : نوع ; … ) : نوع خروجی ;

Var

  تعريف متغيرها ;

  متغير کمکی : نوع خروجی ;

Begi

  . . .

  انجام محاسبات با متغير کمکی ;

  . . .

  نام تابع := متغير کمکی ;

E d;

اسلاید ۵ :

رویه خروجی ندارد!

Procedure  نام رویه ( متغير : نوع ; … ) ;

Var

  تعريف متغيرها ;

Begi

  چند دستور ;

E d;

 

اسلاید ۶ :

تابع دارای خروجی است. حال آنکه رویه خروجی ندارد.

عملياتهای محاسباتی، انتساب (مقداردهی)، مقايسه ای و چاپ در خروجی، فقط برای توابع معتبرند و برای رویه معنا ندارند.

به عنوان مثال اگر F تابعی با ورودی Real و خروجی I teger و a هم متغيری I teger باشد، عملياتهای زير معتبرند :

a := F (2.5) + 3;

Write ( F (1.7) );

 If F ( 1.3 ) > F ( 7.4 ) The a := F (5.4);

اسلاید ۷ :

Fu ctio Prime ( m : Word ) : Boolea ;

Var

   b : Boolea ;

   I : I teger;

Begi

     b := True;

     for i := 2 to Tru c ( s rt (m) ) Do

         If mod I = 0 The b := false;

     Prime := b;

E d;

اسلاید ۸ :

متغیر جهانی (global)

متغیرهایی هستند که در برنامه اصلی تعریف می شوند. در سرتاسر برنامه از جمله بدنه تابع ها و رویه ها قابل دسترسی هستند.

متغیر محلی (local)

متغیرهایی هستند که در رویه ها و تابع ها تعریف می شوند و فقط در بدنة آن تابع یا رویه قابل استفاده هستند.

در صورت وجود هم نامی بین متغیرهای محلی و جهانی ، تابع یا رویه به متغیرهای محلی رجوع می کند.

اسلاید ۹ :

آرگمان متغیر محلی محسوب می شود:

هنگامی که نام آرگمان باشد:

اسلاید ۱۰ :

چناچه ملاحظه می شود برنامه به صورت مدولار از بالا به پایین طراحی می شود: