لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاريخ تربيت بدنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاريخ تربيت بدنی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهداف درس تاريخ
تربيت بدني

آگاهي از سرگذشت انسانها در برخورد با تربيت جسم وروح.

آگاهي از وضعيت تعليم وتربيت وتربيت بدني در زمانهاي مختلف.

شناخت اهميت تربيت بدني در نزد اقوام مختلف.

شناخت اهداف المپيك.

آگاهي از تاريخچه المپيك.

 

اسلاید ۲ :

اهداف كلي ورفتاري :

 

شناخت اهميت تاريخ ومطالعه آن

 

توصيف تاريخ وتعليم وتربيت

 

شناخت تاريخ وعلم وتفاوت آنها

 

آگاهي از تاريخ تربيت بدني

 

اسلاید ۳ :

اهميت و فايده مطالعه تاريخ

شناسنامه جامعه بشري است.

 

آشنائي با زندگاني ،آدا ب ، رسوم و عقايد گذشتگان .

 

بهره گيري از نحوه زندگي گذشتگان و استفاده آن در زندگي جديد .

 

شناخت خود، اسرار نهفته رفتار و مسئوليت ها .

اسلاید ۴ :

تاريخ ، علم و تعليم و تربيت

تاريخ فقط با استفاده ازاسناد و مدارک ارائه می شود و قطعيت علوم تجربی را ندارد.

تعليم و تربيت همزمان با سکنی گزينی بشر روی زمين آغاز شده است.

بشر اوليه از دانش محدود خود جهت تسلط بر طبيعت استغاده می کرده است.

آداب و رسوم بشر اوليه دارای هدفی پويا در جهت زندگی بهتر بود.

اسلاید ۵ :

تاريخ و تربيت بدني

دلايل ميل برافزايش تواناييهاي بدني بشر اوليه

اعتبار بالاي داشتن بدني قوي با مهارتهاي ويژه

نيازهاي جسمي

نياز به اهميت

شكار حيوانات

نياز به مسكن

 

اسلاید ۶ :

اهداف كلي ورفتاري :

 

شناخت ارتباط تاريخ ، فرهنگ ودين.

آگاهي از تحولات اجتماعي.

توصيف تاريخ ، سياست، اقتصاد تاثير متقابل آنها.

آگاهي از تحولات تاريخي ورزش.

اسلاید ۷ :

موضوعات انتخابي براي تعليم
 فرزندان انسانهاي اوليه

تعليمات مسائل ايمني و زيستي

 

تعليمات راه و رسم زندگي اجتماعي

 

تعليمات مذهبي و جهان آفرينش

 

تعليمات قدرت سخنوري ، بيان و مراسم ها

اسلاید ۸ :

تاريخ ، فرهنگ و دين

ابعاد فردي انسان از ديدگاه استاد مطهري :

 

استقلال انسان بعد فردي اوست (بعد اول انسان ).

 

زندگي در اجتماع بعد اجتماعي اوست و انسان نمي تواند جدا از اجتماع زندگي كند (بعد دوم انسان).

 

بعد مذهبي انسان بعد جهاني و الهي اوست (بعد سوم انسان) يعني قرب به سوي غايت و تكامل.

اسلاید ۹ :

نقشها و علل تحولات تاريخ

نوابغ )پيامبران و رهبران ديني و دانشمندان (

علوم

اختراعات

نژاد

رهبران ديني

اسلاید ۱۰ :

تاريخ و نهاد اجتماعي ورزش

تنوع گرايش انسانها به ورزش

ورزشكاران

تماشاگران (از المپيك بارسلون ۳/۵ ميليارد بيننده تلويزيوني بازيها را تماشا كردند )

مصرف كنند گان ابزار و پوشاك ورزشي(طبق آمار سازمان ملل ۱۵ تا ۷۰ درصد جمعيت كشور ها را در برمی گيرد .

باشگاهها ، فدراسيونها و مسابقات محلي ، ملي و بين المللي

توجه روزنامه هاي ورزشي