لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاریخ ادبیات ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاریخ ادبیات ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهداف کلی درس

هدف کلی از درس تاریخ ادبیات ۲ آشنایی دانشجو با کلیاتی

درباره  اوضاع اجتماعی  و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،

اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ……و گویندگان

این ادوار است.

اسلاید ۲ :

اهداف رفتاری

انتظار می رود  که دانشجو  پس از مطالعه این  درس بتواند به

نحوی  مستدل  درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،

سلجوقیان،اتابکان،خوارزمشاهیان و ….. بحث کند و اطلاعاتی

مجمل در باره گویندگان این عصر و آثار آنها ارائه دهد.

اسلاید ۳ :

ویژگی های عمده محمود غزنوی

-تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری

برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه

مدایح شاعران.

-عدم ادراک لطایف زبان فارسی.

اسلاید ۴ :

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی۱

-فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راه

غارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.

-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی.

اسلاید ۵ :

اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی۲

-تحریم فراگیری حکمت و فلسفه.

-جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمه

و آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.

اسلاید ۶ :

ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان ۱

-عدم حضور و جلوه شعر صوفیانه.

-استواری و کمال شعر فارسی،به ویژه قصیده.

-وجود مضامین گویندگان تازی در شعر عنصری و به صورت

آشکارتر آن در شعر منوچهری.

اسلاید ۷ :

ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان ۲

-گسترش قدرت بیان و زبان شعری گویندگان.

-ظهور نشانه های تاثیر شعر عرب در آثار شاعران فارسی.

-استواری و کمال قالب های شعر فارسی به جز شکل غزل.

اسلاید ۸ :

ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان ۱

-سادگی و روانی،نشات گیری لغات و ترکیبات نثر از زبان

گفتار.

-عدم به کارگیری لغات عربی به جز در موارد خاص.

-کهنگی و ناهنجاری واژه های به کار رفته در متون.

-قلت سجع و صنایع بدیعی در کتاب های این عهد.

اسلاید ۹ :

ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان۲

-فراموش  شدن  بسیاری از  لغات این دوره  در ادوار بعد و یا

جایگزینی آن به وسیله کلمات مترادف عربی.

-حضور نویسندگانی مسلط و چیره برحوزه زبان،همچون بیهقی

دراین عهد.

اسلاید ۱۰ :

ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان۳

-ارتقاء نثر فارسی به وسیله  بیهقی به والاترین  مرحله ومنزلت.

-رواج نثر مسجع و استفاده از صنایع بدیعی در اواخراین عهد و

حضور نصرالله  منشی به عنوان نخستین به  کارگیرنده این نوع

نثر در ترجمه کلیله ودمنه.