لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاریخ(۱) ایران و جهان باستان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاریخ(۱) ایران و جهان باستان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

یونان باستان

یکی از کانون های مهم تمدنی قارۀ اروپا، در سرزمین های جنوب شبه جزیرۀ بالکان و جزیره های مجاور آن در دریاهای مدیترانه و اژه که یونان نامیده می شود، به وجود آمد.

اسلاید ۲ :

وضعیت جغرافیایی یونان

.۱بخش وسیعی از یونان را کوه های صخره ای فرا گرفته است که در میان آنها فقط دشت های حاصلخیز کوچکی به چشم می خورد.

.۲موقعیت شبه جزیره ای دارد.

.۳دارای سواحل طولانی با خلیج ها و بریدگی هایِ مناسب برای ایجاد لنگرگاه ها است.

.۴ شرایط مناسبی برای کشتیرانی و دریانوردی دارد.

اسلاید ۳ :

شکل گیری دولت شهرهای یونانی

حدود۴۰۰۰ سال پیش، گروه هایی از اقوام هند و اروپایی از سمت شمال به یونان مهاجرت کردند. اطلاعات موجود دربارۀ دوران اوّلیۀ سکونت مهاجران هند و اروپایی در یونان، مُتکی به حفاری های باستان شناسان و دو منظومۀ حماسی، یعنی ، ایلیاد و اودیسه سرودۀ هومر، شاعر مشهور قرن ۸ ق.م. است.

اسلاید ۴ :

وجود جزیره های پراکنده و دیگر عوامل طبیعی مانع مهمی بر سر راه اتحاد سیاسی و اجتماعی آن کشور و موجبات شکل گیری دولت  شهرهای مستقل را فراهم آورد. این دولت  شهرها غالبا با یکدیگر در حال رقابت و جنگ بودند.

اسلاید ۵ :

مهمترین دولت  شهرهای یونانی :

آتن: مرکز فعّالیت های فلسفی، علمی و هنری و نیز زادگاه مردم سالاری )دمکراسی(

 اسپارت: جامعه ای نظامی گرا و جنگاور بود که به امور فرهنگی و هنری چندان علاقه ای نداشت.

اسلاید ۶ :

تمدن مینوسی:

 این تمدن که در جزیرۀ کِرِت واقع در جنوب یونان واقع است به واسطۀ مینوس، شاه افسانه ای آن جزیره، تمدن مینوسی نامیده شد.

اسلاید ۷ :

ویژگی های مینوسی ها:

.۱قرنها پیش از مهاجرت اقوام هند و اروپایی به یونان، شهرهای خود را پایه گذاری کرده بودند.

.۲ قومی دریانورد بودند .

.۳ با مصر و دیگر مناطق هم جوار خود، روابط بازرگانی داشتند.

.۴بقایای کاخ شاهی مینوسیان، حکایت از قدرت، رفاه و معماری پیشرفتۀ آنان دارد.

.۵ به احتمال زیاد، تمدن مینوسی در اثر کشمکش با اقوام مهاجر از بین رفته باشد.

اسلاید ۸ :

افسانۀ جنگ تروا که در کتاب ایلیاد نقل شده، یکی از یورشهای یونانینان به آسیای صغیر )ترکیۀ امروزی(  است.

رقابت دولت شهرهای یونانی با حکومت هخامنشیان برای تسلط بر منطقۀ آسیای صغیر، موجب بروز کشمکش های طولانی و جنگهای بزرگی میان دو طرف در قرن ۵ ق.م. شد.

اسلاید ۹ :

جنگ های داخلی یونان و برآمدن اسکندر مقدونی:

دولت شهر آتن به رهبری پریکلس، سیاستمدار آزادی خواه، به سرعت در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی گام برداشت.

جنگ های پلوپونزی:

در فاصلۀ۴۳۱تا۴۰۴ ق.م. سلسله جنگهایی میان آتن و اسپارت رخ داد که به جنگ های پلوپونزی مشهور است.

نقش هخامنشیان در جنگ های پلوپونزی:

حکومت هخامنشی در جریان این جنگ ها به طور پنهانی به اسپارت کمک مالی می کرد. جنگ های پلوپونزی سرانجام با پیروزی اسپارت پایان یافت.

اسلاید ۱۰ :

فیلیپ دوم، شاه مقدونیه با تشکیل ارتشی نیرومند از طوایف جنگجوی مقدونی، دولت  شهرهای خسته و متفرق یونان را مطیع خود کرد و بر این کشور مسلط شد.

اسکندر مقدونی، پسر و جانشین فیلیپ پس از آنکه شورش یکی از دولت  شهرهای یونانی را فرونشاند، با سپاهی آماده به قلمرو هخامنشیان هجوم آورد و ایران را فتح کرد و به هند نیز لشکرکشی کرد.