لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تايمرها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تايمرها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ميكروكنترلر PIC16F877 داراي سه تايمر با نامهاي تايمر۰ ، تايمر۱ و تايمر۲ است كه هر كدام قابليتهاي خاص خود را دارند.

  – تايمـر ۰

  اين تايمر داراي خصوصيات زير مي باشد:

 ۸ بيت تايمر يا شمارنده آزاد

 قابل خواندن و نوشتن

 ۸ بيت نرم افزاري قابل برنامه ريزي پيش مقياس كننده

 انتخاب كلاك داخلي يل خارجي

 وقفه هنگام سرريز $FF به $۰۰

  انتخاب لبه براي كلاك خارجي

اسلاید ۲ :

– ثبات OPTION-REG
بيت هاي كنترلي تايمر ۰ در ثبات OPTION-REG قرار دارد.

اسلاید ۳ :

– وقفه در تايمر 

در طي انتقال از ۲۵۵ به ۰ در ثبات TMR سر ريز اتفاق مي افتد   و بيت T0IF را تحت تاثير قرار مي دهد . اگر وقفه تايمر ۰  فعال باشد مي توان از وقفه اين تايمر در موارد متعددي استفاده كرد.

توجه: براي فعال سازي وقفه تايمر ۰ علاوه بر بيت T0IE بايستي GIE كه بيت فعالسازي كل وقفه ها است نيز فعال شود.

اسلاید ۴ :

تايمر ۱ در دو مد زير عمل مي كند:

به صورت تايمر

به صورت شمارنده

مد عملكرد بوسيله ي بيت انتخاب كلاك TMR1CS تعييـن مي شود.در مد تايمر، تايمر ۱ با هر سيكل دستور و در مـــد شمارنده با لبه بالارونده ناشي از كلاك خارجي افزايش مي يابد.

اسلاید ۵ :

  چند نكته در مورد تايمر ۱ :

تايمر با بيت كنترلي TMR1ON فعال و غير فعال مي شود.

اگر اسيلاتور تايمر۱ فعال باشد، پايه هاي CCP2/T1OSI/RC1  و T1CKI/T1OSO/RC0  به حالت ورودي در مي آيند و مقدارTRISC1:0  ناديده گرفته مي شود.

پيش مقياس كننده تايمر ۱ هنگام نوشتن در ثبات هــــاي TMR1L و  TMR1H پاك مي شودو بايستــــي دوباره مقدار دهي شود.

خواندن و نوشتن ثباتهـاي TMR1L و  TMR1H در حال شمردن تايمر ۱ امكان پذير است.

تايمر ۱ يك ورودي reset داخلي دارد كه از اين طريق توسط هر دو واحد CCP مي تواند ريست شود.

اسلاید ۶ :

– عملكرد تايمر ۱ در مد شمارنده غيرهمزمان

اگر بيت T1SYNC نشانده شده باشد، ديگـــر كلاك خارجي با كلاك داخلي همزمان نمي شود. در اين حالت تايمر به طور غير همزمان با كلاك هاي داخلي افـزايش مي يابد. تايمر ۱ در اين مد مي تواند در مدتـــــي كه ميكروكنترلر در مـد SLEEP قرار دارد نيز به كار خود ادامه دهد و با ايجاد وقفه سرريز تايمــر ۱ ميكروكنترلر را از حالت SLEEP خارج كند.

اسلاید ۷ :

شمارنده هاي پيش مقياس كننده و
پس مقياس كننده زماني پاك مي شوند
 كه موارد زير رخ دهد:

 نوشتن ثبات TMR2

 نوشتن ثبات T2CON

 ريست ميكروكنترلر

 توجه: TMR2 وقتي كه  T2CON نوشته مي شود پاك نمي شود.

اسلاید ۸ :

– زمانبندي WDT

با دستورات CLEARWDT در بيسيك و CLRWDT در اسمبلي ، قبل از ريست كردن ميكروكنترلر پيك پاك مي شود . حال آنچه اهميت دارد آن است كه چه زماني براي پاك كردن WDT بكار بريد تا در طول برنامه اطمينان حاصل كنيد كه WDT ميكروكنترلر را ريست نمي كند.

اسلاید ۹ :

برنامه نويسي تايمر WDT

براي استفاده از اين تايمر بايستـي بيت دوم كلمه پيكربندي نشانده شود.بـراي اين كار بايستي از طريق نرم افزاري كه براي برنامه ريزي استفاده مي كنيد تايمــر WDT را فعـال كنيد.