لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تبار شناسی وهابیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تبار شناسی وهابیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :.

 

„تعریف لغوی:سلفی از ریشه سلف به معنای پیشین است. سلف کسانی هستند که در گذشته بوده اند.

اسلاید ۲ :

 

.۱کسانی که در سه قرن اول اسلام می زیسته اند.(بوطی)

.۲صحابه و تابعین و تابعین تابعین.(عبدالحلیم محمود)

.۳مذهب سلف آنچه صحابه و تابعین به آن معتقد بوده اند.(ابوطامی)

.۴سلفیه در قرن چهارم و پیروان احمد بن حنبل(محمد ابوزهره) 

اسلاید ۳ :

„مرجعیت علمی

„مرجعیت سیاسی

„مرجعیت اجتماعی

ویژگی های سلف از نظر وهابیون 

اسلاید ۴ :

مواضع تابعین نسبت به اسلافشان

„اختلافات صحابه (اعتقادی، فقهی، سیاسی و….)

„عدم پیروی تابعین از صحابه در ابعاد:

     اقتصادی: نوع پوشش، غذاها، مسکن، زندگی تشریفاتی

     اجتماعی: طبقات اجتماعی، رفاه اجتماعی و…

     سیاسی: نظام سیاسی، رهبری و …

    و…

    در نتیجه عدم وجود مفهوم سلف در این دوره

 

اسلاید ۵ :

آغاز نهضت سلفی گری

قرن چهارم آغاز تفکر سلفی گری

پیش از آن نامی از سلفی گری و سلفیت به معنای مصطلح قرن چهارم نبود.

اسلاید ۶ :

مراحل سلفی گری

.۱دوره اول: بنیانگذاری سلفی گری نقلی توسط احمد بن حنبل و احیای اولیه آن در قرن چهارم توسط پیروان احمد بن حنبل

.۲دوره دوم: احیای مکتب سلفی گری در قرن هفتم توسط ابن تیمیه

.۳دوره سوم: احیای آن در قرن دوازدهم توسط محمد بن عبدالوهاب (وهابیت اعتقادی – سیاسی)

.۴دوره چهارم: سلفی گری معاصر

اسلاید ۷ :

عقاید عام سلفی گری

  عقاید سلفی گری در چهار حوزه معرفتی قابل بررسی است:

.۱روش شناسی

.۲معرفت شناسی

.۳معنا شناسی

.۴هستی شناسی

اسلاید ۸ :

۱٫ روش شناسی سلفی گری

چهار روش برای رسیدن به حقیقت وجود دارد:

      الف) عقل:؛ مشتقات عقل ۴۹ بار در قرآن استفاده شده است. لوکان فیهما الهة الا الله لفسدتا (نساء/۲۲)

       ب) نقل

       ج) کشف و شهود

        د) تجربه

    نقل گرایی سلفی

اسلاید ۹ :

۲٫ معرفت شناسی سلفی گری

„معرفت شناسی: علمی که پیرامون شناختهای انسان و ارزشیابی انواع آن و تعیین ملاک صحت و خطای آن بحث می کند.

„حدیث گرایی مفرط سلفی گری

  1. مقدم دانستن حدیث بر قرآن: (عدم توان نسخ حدیث توسط قرآن و بالعکس)، تضعیف روایات عرض روایات بر آیات.
  2. عمل به خبر واحد غیرمفید علم در مسایل اعتقادی

„سلف گرایی افراطی

اسلاید ۱۰ :

۳٫ معنا شناسی سلفی گری

„معناشناسی: دانش بررسی و مطالعه معنانی درزبانهای انسانی یا رابطه دال و مدلول است.

„رابطه میان واژه ها و معنای آنان در متون مقدس به ویژه قرآن چگونه است؟

   ظاهر گرایی سلفی گری

  نتایج ظاهرگرایی:

.۱ عدم اعتقاد به مجاز در قرآن

.۲عدم اعتقاد به تأویل

.۳اعتقاد به تشبیه و تجسیم