لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجزيه وتحليل قطعه برنامه هاي زبان اسمبلي Z80 توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجزيه وتحليل قطعه برنامه هاي زبان اسمبلي Z80 قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • LD HL,1200H
 • LD BC,50H
 • LD A,23H
 • CPIR
 • HALT

اسلاید ۲ :

 • رشته: ساختاري كه بعد از ورود كنترل به آن، فرايندي انجام مي پذيرد وسپس كنترل از آن خارج ميگردد.
 • اگر-آنگاه: ساختاري كه ابتدا يك شرط آزمايش ميشود سپس با توجه به نتيجه آزمايش فرآيندي انجام مي پذيرد .
 • اگر-آنگاه-در غير اينصورت: ساختاري كه ابتدا يك شرط آزمايش ميشود سپس در صورتي كه شرط برقرار باشد فرآيند ۱ و در غير اينصورت فرآيند ۲ انجام مي پذيرد .

اسلاید ۳ :

 • تكرار-تا آنكه: ساختاري كه در آن اجراي يك فرآيند تا وقوع يك شرط تكرار ميشود.
 • اجراء-ماداميكه: ساختاري كه در آن يك شرط آزمايش ميشود و سپس در صورت برقراري شرط فرايندي انجام مي پذيرد (در غير اينصورت از حلقه خارج ميگردد) و پس از آن ارزيابي شرط تكرار ميشودو…

اسلاید ۴ :

 • حلقه قابل برنامه ريزي: ساختاري كه در آن ابتداشمارنده اي مقداردهي اوليه ميشود، سپس فرآيندي انجام مي پذيرد ، آنگاه يك واحد از محتويات شمارنده كم ميگردد وبالاخره آزمايش ميشود كه آيا شمارنده به صفر رسيده يا نه؟ اگر محتويات شمارنده صفر نشده باشد فرآيند تكرار ميگردد درغير اينصورت كنترل از حلقه خارج خواهد شد.

اسلاید ۵ :

Program Counter, PC

Stores the position (or address) in program memory of the next instruction. It is automatically incremented after each operation.

اسلاید ۶ :

Program Memory

A block of programmable read-only memory (ROM) containing a list of op-codes, i.e. a program.

اسلاید ۷ :

Instruction Register

A special register whose only purpose is to temporarily store the op-code of the instruction currently being executed. The next instruction is fetched whilst the current one is executed.

اسلاید ۸ :

Control Unit

A block of logic that translates the op-code into the corresponding ALU select inputs and the control signals to the registers.

اسلاید ۹ :

 • CALL AVERAGE
 • LD A,(AVER)
 • CALL DISPLAY
 • CALL STANDARD
 • LD A,(STAN)
 • CALL DISPLAY

اسلاید ۱۰ :

 • IN A,(TEMP)
 • LD B,A
 • LD A,(THERMOSTAT)
 • CP A,B
 • JR NC,Label1
 • LD A,00H
 • OUT (HEATER),A
 • Label1: IN A,(TEMP)
 • LD B,A
 • LD A,(THERMOSTAT)
 • CP A,B
 • JR C,Label2
 • LD A,01H
 • OUT (HEATER),A
 • Label2: