لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تجزیه و تحلیل تجربی پایایی و روایی    معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن

اسلاید ۲ :

چکیده

 • در طول سال های متمادی ، حسابداران مدیریت در طراحی سیستم اطلاعاتی برای تصمیم گیری دخیل بوده اند.
 • برای اثربخشی در طراحی سیستم ، حسابداران به معیارهای دارای پایایی و متناسب با عملکرد ، در چارچوبِ ساختار حاوی روایی ، نیاز دارند.

اسلاید ۳ :

 • کارت امتیازدهی متوازن در سال ۱۹۹۲ توسط کاپلان معرفی شد و به عنوان یک مدل جامع عملکرد ، هر دو معیارهای مالی و غیر مالی را شامل می شود.
 • نتایج نشان می دهند ، از نظر روایی محتوا ، پایایی ثبات داخلی و اعتبار عاملی ، کارت امتیازدهی متوازن ، با معیار هایی که در ۴ بعد آن طبقه بندی شده اند ، یک مدل عملکرد معتبر می باشد.

اسلاید ۴ :

 • مطالعات گذشته ، پایایی و روایی بهتری برای معیار های کارت امتیازدهی متوازن ضروری دانستند.
 • تحقیق حاضر ، از طریق پیشنهاد مجموعه ای از معیار هایی که با ۴ بعد کارت امتیازدهی متوازن مرتبط هستند ، به طراحی و اجرای آن در واحدهای تجاری ، کمک می کند.

اسلاید ۵ :

مقدمه

 • بر اساس اتفاق نظر جامعۀ دانشگاهی و شاغلین :

   «طراحی و اجرای سیستم سنجش عملکردی که برای دستیابی به ارزیابی عملکرد بهتر ، بر معیارهای غیر مالی تمرکز کند، ضروری مینماید.»

اسلاید ۶ :

کارت امتیازدهی متوازن توسط کاپلان و نورتون (۱۹۹۲) معرفی شده است، و به عنوان ساختاری که معیارهای مالی و غیر مالی را شامل می شود و مدل سنجش عملکرد جامعی را فراهم می کند ، به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

اسلاید ۷ :

 • کارت امتیازدهی متوازن ، ۴ بعد را برای ارائۀ عملکرد واحد تجاری پیشنهاد می کند :

–مالی

–مشتری

–کسب و کار داخلی

–یادگیری و رشد

اسلاید ۸ :

بر اساس تحقیقات کاپلان و نورتون :

«اشتباهی که مدیران در پیاده سازی کارت امتیازدهی متوازن مرتکب میشوند، این است عدم انتخاب معیار هایی با پایایی بالا می باشد.»

اسلاید ۹ :

 • اینتر و همکارانش (۱۹۹۷) اهمیتِ فراهم نمودن ِ پایایی و روایی برای معیارها، پیش از طرح هرگونه مدل تجاری را خاطرنشان کردند.
 • پرهزینه بودن پیاده سازی کارت امتیازدهی متوازن ، ضرورت سنجش روایی و پایایی معیارهای انتخاب شده را خاطرنشان می سازد.
 • مقالۀ حاضر، از طریق آزمون تجربی ابعاد و معیارهای پیشنهادی ِ کارت امتیازدهی متوازن ، سعی در کمک به طراحی و اجرای آن در واحد های تجاری دارد.

اسلاید ۱۰ :

 • برای رسیدن به این هدف ، ۹۰ واحد تجاری ِ کانادایی را مورد بررسی قرار دادیم.

–ابتدا معیارهای مشترک کارت امتیازدهی متوازن ، که با هر یک از ۴ بعدِ آن مرتبط بودند، انتخاب شدند.

بر اساس تحقیقات ، فقط معیارهای مشترک به عنوان ارزیابی عملکرد محسوب می شوند و معیارهای خاص ِ یک واحد ، معمولا نادیده گرفته می شوند.