لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحليل کارکردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تحول ترافيک بر محلات شهري (۱۳۵۷- ۱۳۰۰ه.ش ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحليل کارکردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تحول ترافيک بر محلات شهري (۱۳۵۷- ۱۳۰۰ه.ش ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهميت پژوهشهاي محلي

در هويت شهري

اسلاید ۲ :

اثرات تحول ترافيک بر:

 ۱- بافت محلات شهری

 ۲- تحولات فرهنگی، اجتماعی

 ۳- اقتصاد شهری و اصناف

اسلاید ۳ :

بررسي شرايط اجتماعي، اقتصادي دوران پهلوي

 بر  نظام خيابان کشی و شهرسازي ايران

در چهار مقطع زماني

اسلاید ۴ :

دوره زماني

۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ شمسي

اسلاید ۵ :

 

– دگرگوني شهربه عنوان نماد انقطاع و نماد پيشرفت وتوسعه

– آراسته سازي چهره شهر

– دخالت در فضاي کالبدي شهرکهن وکشيدن خيابان هاي چليپايي در آن

– اعطاي قدرت اجرايي در شهر به شهرداري ها

– آسيب ديدن سازمان محله اي در شهر

– خيابان به عنوان لبه قدرتمند و سراسري  در شهر و عنصرمسلط  در ريخت شناسي شهر

اسلاید ۶ :

– بازار در مقابل خيابان رنگ مي بازد

– واردشدن اتومبيل به عرصه شهر وقانون تعريض خيابانها و تغيير جدي در بافت کهن

– نگاه موزه اي به شهر کهن وآثار قديمي شهر

-غلبه بافت شطرنجي در شهر

– گسترش اين مدل در سراسر کشور و در کليه   شهرها

اسلاید ۷ :

دوره زماني

۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شمسي

اسلاید ۸ :

–  توسعه آرام شهرها در طول خيابان هاي ايجاد شده دردوره قبل

– ميل به شکل شطرنجي در شهر ، بي هيچ سازماندهي فضايي

– رشد شتابان پايتخت و چند شهر بزرگ ديگر وکند شدن رشد شهرهاي مياني

– شهر، مکاني متاثر ازمنطقه بندي و عملکردي متشکل از تعدادي ساختمان

– شهر، ترکيبي از مجموعه هاي بس پراکنده و نامنسجم با منظري ناآشنا

– شهرکهن کاملا دگرگون و غير  کارامد و مورد هتک حرمت ودخالت قرار گرفته

شهر جديد ديگر تعاملي با شهر قديم ندارد

-کالبد شهردگرگون مي شود و تغيير ماهيت ميدهد

اسلاید ۹ :

–  ايجاد محلات شمال و جنوب

– تلاش در جهت ايجاد چارچوب مردم سالارانه مطابق الگوهاي غربي درشهر ( انجمن شهر و …)

– تصويب اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور

– تهران مورد توجه قرار مي گيرد

– شوراي عالي برنامه در ۱۳۲۷ شروع به کار مي کند

– الگوي تهران به سرعت در سايرشهرهاي مرکزي استان ها گسترش مي يابد

– شهر ، تصويري است از رويا وتصوير مجرد ذهن معمار يا مهندس

– سبقت مدرنيزاسيون شهري بي هيچ پشتوانه اي در حلقه مدرنيسم و مدرنيته

اسلاید ۱۰ :

دوره زماني

۱۳۳۲ تا ۱۳۴۵ شمسي