لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل واريانس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل واريانس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شرایط انجام تحلیل واریانس

  • داده ها توزیع نرمال دارند
  • واریانسها در گروهها مساوی هستند
  • مشاهدات در گروهها مستقل از یکدیگر هستند

اسلاید ۲ :

از اين رو به طور خلاصه ، مجموع كل مربعات برابر با مجموع

مربعات ميان گروهي ودرون گروهي مي شود .

اسلاید ۳ :

ميانگين مربعات درون گروهي : تقسيم مجموع مربعات

درون گروهي به درجه آزادي مربوطه يعني (n-K)

ميانگين مربعات ميان گروهي : تقسيم مجموع مربعات

ميان گروهي به درجه آزادي مربوطه يعني (K-1)

اسلاید ۴ :

آزمون F   :

براي آزمون فرضيه هاي (۱-۱) بايد مقدار V.R  (نسبت پراش) كه عبارت است از :

با مقدار بحراني F با درجه آزادي (K-1,n-K) مقايسه شود .

فرضيه H0 رد ميشود .

تمام ميانگينهاي گروهي با هم برابر نيستند .

اسلاید ۵ :

مثال :

يك مطالعه به منظور مقايسه طول مدت درمان

براي يك بيماري معين با چهار روش درمانی طراحی شده است .۲۵  بيمار را

به طور تصادفي به ۴ گروه ۶،۶،۶،۷ نفري تقسيم كرده ،

گروه اول را با روش ۱و گروه دوم را با روش ۲ وگروه

سوم را با روش ۳ وگروه چهارم را با روش ۴مورد مداوا

قرار داده ايم.طول مدت مداوا تا بهبود يافتن بيمار ،براي هر

گروه در جدول زيرمشخص شده است .

اسلاید ۶ :

مطلوب است آزمون فرضيه يكسان بودن ميانگين طول

مدت مداوابراي چهار روش فوق ،يعني :

اسلاید ۷ :

فرضيه يكسان بودن ميانگين طول مدت مداوا براي اين

چهارروش به كاررفته،رد نمي شود واختلاف بين ميانگين

هاي نمونه اي معني دارنيست .

اسلاید ۸ :

آزمون توكي :

آزمون توكي ،كه معمولا به HSD مرسوم است مقياسي

را معرفي نموده كه در مقابل آن همه تفاوتها مقايسه مي شود،

به عبارتي اگر طبق آزمون F تفاوت معني داري بين

ميانگينهاي گروهها وجود داشته باشد ،طبق آزمون توكي

مي توانيم تفاوت هاي معني دار بين هريك از رزوج

ميانگينها را بررسي كنيم .

اسلاید ۹ :

آزمون توكي عبارت است از :

:سطح معني دار برگزيده

K :تعداد ميانگينها در آزمايش

N : تعداد كل مشاهدات در آزمايش

n  : تعداد مشاهدات در رفتار

MSE : ميانگين مربعات خطاي ارايه شده در جدول ANOVA

اسلاید ۱۰ :

مثال :

با استفاده از داده هاي مثال قبل ، HSD را محاسبه كنيد .(

با استفاده از جدول (۳) داريم :MSE=1.67 به قسمي كه :