لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ترماتودهای خونی در انسان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ترماتودهای خونی در انسان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ترماتودهای خونی انسان مرکب از سه گونه ی اصلی هستند:

شیستوزوما هماتوبیوم، ساکن سیاهرگهای سیستم ادارای ـ تناسلی و شیستوزوما مانسونی و شیستوزوما ژاپونیکوم که به ترتیب در سیاهرگهای روده ی بزرگ و کوچک زندگی می کنند، گونه های دیگری از شیستوزوماها که در انسان ایجاد عفونت می کنند، عبارتند از:

شیستوزوما مکونگی، شیستوزوما مالاینسیس و شیستوزوما اینترکالاتوم.

اسلاید ۲ :

زیست شناسی شیستوزوماهای انسانی

ریخت شناسی

 

شیستوزوماها به علت شکل باریک و کشیده ی خود و جدا بودن دو جنس نر و ماده از یکدیگر با سایر ترماتودها تفاوت دارند کرم نر، بزرگتر، خاکستری رنگ و دارای انتهای قدامی استوانه ای است وبدن سنگین آن دارای چینهایی است که تشکیل یک کانال ژینکوفور طویل و شکمی را می دهد که کرم ماده تیره تر و باریکتر، در طی جفتگیری در آن جا می گیرد.

اسلاید ۳ :

روده به دو سکوم تقسیم می شود که در انتهای خلفی کرم به هم پیوسته و تشکیل لوله ی منفرد کوری را می دهد.

 

سیستم دفعی مرکب از سلول های شعله ای، لوله های جمع آورده کننده ودو لوله ی طویل است که به مثانه ی کوچکی با یک سوراخ دفعی انتهایی ختم می شوند.

اسلاید ۴ :

چرخه زندگی

کرمهای بالغ ظریف به طول۶/. در  ۲/۵ سانتی متر به صورت زوج و در حالی که کرم ماده در کانال ژینکوفور کرم نر قرار دارد، در سیاهرگهای انتهایی دیده می شوند.

 

 

بسته به گونه ی کرم، روزانه از ۳۰۰ (شیستوزوما مانسونی)تا ۳۵۰۰ (شیستوزوما ژاپونیکم) عدد تخم وارد سیاهرگها می شود.

اسلاید ۵ :

بعضی تخمها توسط جریان سیاهرگی به مرکز کبد فرستاده می شوند ولی بسیاری از آنها توسط انقباض سیاهرگها در محل باقی مانده و در نتیجه  آنتی ژن ها و آنزیمهای تراوش شده از میراسیدیوم داخل تخم، واکنش التهابی موضعی آغاز می شود.

اسلاید ۶ :

تداوم این واکنش منجر به پارگی دیواره ی سیاهرگها و حرکت تخمها به سوی بافتهای اطراف عروقی روده و مثانه و سرانجام ورود آنها به داخل مجاری این اعضا می شود که در این صورت تخمها با مدفوع یا ادارا دفع می شوند.

 

تخم پس از  تماس با آب تازه، باز شده و میراسیدیوم خارج شده تا زمان یافتن حلزون مناسب، در آب شنا می کند.

اسلاید ۷ :

میراسیدیوم به منظور ادامه ی چرخه ی حیات خود، باید در مدتی قریب به ۱۰ ساعت وارد بدن حلزون شود.

 

در بدن حلزون پس از ایجاد دو نسل از رشد و تکثیر اسپورسیست، که روند پیچده ای دارد سرکرهای با دم دو شاخه از حلزون خارج می شوند.

 

دوره ی نهفته برای شیستوزوما مانسونی ۸ـ ۷ هفته، شیستوزوما هماتوبیوم ۱۲ـ ۱۰ هفته و برای شیستوزوما ژاپونیکوم ۶ـ ۵ هفته است.

اسلاید ۸ :

 کرمهای بالغ ممکن است تا ۳ سال در بدن انسان زندگی کنند ولی متوسط دوره ی زندگی آنها احتمالا ۱۰ـ ۳ سال است.

اسلاید ۹ :

پاسخ میزبان

شیستوزومیازیس انسانی را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

(۱) مرحله رشد، از زمان ورود سرکر تا بالغ شدن کرم

(۲) دوره ی تخمگذاری فعال و دفع تخم

(۳) دوره ی پاسخهای ایمنی شناختی پیشرونده ی بافتی در مقابل تخم ها،

تظاهرات بالینی ایجاد شده توسط سه گونه در مرحله ی اول مشابه است.

اسلاید ۱۰ :

اولین نشانه ی عفونت، اغلب پیدایش خارش گذرا و ضایعات خفیف پوستی، بلافاصله پس از خروج از آب است.

 

این نشانه در محل ورود سرکر دیده می شود و نیازی به وجود حساسیت ناشی از تماس قبلی ندارد.

 

اغلب عفونتهایی که با تعداد مختصری سرکر آغاز می شوند، بدون علامت و یا دارای علایم کمی هستند.