لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تزریقات ایمن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تزریقات ایمن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • سالانه ۱۶۰۰۰میلیون تزریق بااهداف درمانی یابهداشتی تجویز میشودکه بسیاری ازاین تزریقات غیرضروری میباشند.
 • مهمترین عامل شیوع هپاتیت BوC وایدزازطریق استفاده مجددیااستفاده مشترک سرسوزن هااست.
 • میزان تزریقات غیرایمن از۱۵٪درمنطقه اروپای شرقی تا۵۰٪درقاره اسیا متفاوت است.

اسلاید ۲ :

 • بطورکلی جراحات ناشی ازNeedle stickدر۳حالت زیررخ میدهد:
 • ۱ضمن گذاشتن درپوش نیدل
 • انتقال مایعات بدن بیمار از سرنگ به لوله ازمایش
 • دفع نامناسب وسایل تیز وبرنده مصرف شده

اسلاید ۳ :

 • تزریقات ایمن به چه معناست؟
 • به دریافت کننده خدمت(بیمار)اسیب نزند
 • به ارائه کننده خدمت صدمه نزند
 • پسماندهای آن باعث آسیب وزیان درجامعه نشود

اسلاید ۴ :

 • بهترین روش توصیه شده برای انجام تزریقات جهت کنترل وپیشگیری ازعفونت وصدمه به بیمار وکارکنان:
 • ۱-۱استفاده ازوسایل استریل
 • A-برای هربارتزریق از یک سرنگ استریل استفاده نمایید
 • B-قبل از استفاده ازسرنگ به تاریخ انقضاتوجه نموده واز سلامت بسته بندی مطمئن شوید

اسلاید ۵ :

 • ۱-۲ از آلودگی وسایل-داروها ومایعات وریدی پیشگیری نمایید
 • A وسایل تزریق راروی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات است اماده نمایید
 • B هیچ گاه درپوش سرسوزن رانگذارید(ریکاپ نکنید)
 • C حتی المقدوراز ویال های تک دوزی استفاده کنید
 • D هنگام شکستن امپول بین دست خودوشیشه امپول گاز یادستمال تمیزقراردهید
 • E قبل از تزریق کلیه داروهاوسرم ها را ازنظرکدورت وشکستگی جداره هاوتاریخ انقضا بررسی نمایید

اسلاید ۶ :

 • ۱-۲ از آلودگی وسایل-داروها ومایعات وریدی پیشگیری نمایید
 • A وسایل تزریق راروی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات است اماده نمایید
 • B هیچ گاه درپوش سرسوزن رانگذارید(ریکاپ نکنید)
 • C حتی المقدوراز ویال های تک دوزی استفاده کنید
 • D هنگام شکستن امپول بین دست خودوشیشه امپول گاز یادستمال تمیزقراردهید
 • E قبل از تزریق کلیه داروهاوسرم ها را ازنظرکدورت وشکستگی جداره هاوتاریخ انقضا بررسی نمایید

اسلاید ۷ :

 • F درصورت تماس نیدل باسطوح غیراستریل آن را به نحوصحیح دفع نمایید
 • G قبل از اماده کردن دارو و تزریق آن حتما دست های خود را بشویید.
 • H ازتزریق به بیمار در نواحی ناسالم مثل عفونت موضعی-بریدگی یادرماتیت پوستی اجتناب کنید
 • I ازسواب اغشته به الکل(پنبه الکل اماده)استفاده نکنید
 • J موضع تزریقی که الودگی شدیدداردلازم است باآب وصابون شستشو شود.

اسلاید ۸ :

 • .A ارتقاء سطح اگاهی وکسب مهارت کارکنان
 • B. تشکیل پرونده بهداشتی وواکسیناسیون رایگان هپاتیت B
 • .C افزایش سطح ایمنی کارکنان درحین کارباوسایل تیز وبرنده وانجام پروسیجرهای پرخطر(دردسترس بودن ابزاری چون Needle clipperوفورسپس و…و وسایل حفاظت فردی نظیرماسک ودستکش وپیش بندوشیلدصورت و…)
 1. D. وجوداستانداردهای اقدامات پرخطرنظیراستانداردشستشوی دستهاواقدامات پس ازمواجهه
 • E. جمع اوری ونگه داری ودفع صحیح اشیاء
 • F. دسترسی به ظروف مقاوم مخصوص جمع اوری پسماندتیزو برنده

اسلاید ۹ :

 • شستشوباآب وصابون
 • خودداری از مالش موضعی چشم
 • شستشوی چشمها وغشاء مخاطی بامقادیر زیاد آب
 • گزارش فوری سانحه به سوپروایزرکنترل عفونت یاسوپروایزربالینی
 • ثبت درفرم های مربوطه