لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب صنعتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف فاضلاب

عبارتست از جريان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعاليتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاينده های مختلف فيزيکی ، شيميائی و بيولوژيکی بوده و با آلودگی محيط زيست، سلامت انسانها را به مخاطره بياندازد.

 

اسلاید ۲ :

ترکيب فاضلاب

۹۹/۹درصد آب

۰/۱ درصد مواد جامد

 

 

   مواد جامد شامل:

                       مواد آلی

                       مواد معدنی جامد (محلول- معلق )

 

اسلاید ۳ :

اهدف  تصفيه فاضلاب  :

.۱گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب

.۲اكسيداسيون مواد ناپايدار آلي موجود در فاضلاب و تبديل آنها به مواد پايداري مانند نيترات ها ، سولفات ها و فسفاتها و سپس ته نشين سازي و جداسازي آنها

.۳جداسازي مواد سمي محلول و نامحلول از فاضلاب نظير تركيبات فلزهاي سنگين

.۴گندزدائي و كشتن ميكربها

اسلاید ۴ :

انواع فاضلاب

فاضلابهای خانگی

فاضلابهای صنعتی

فاضلابهای  سطحی

 

اسلاید ۵ :

فاضلاب خانگی

ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرفشویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و… نیز جمع آوری می شود.

 

اسلاید ۶ :

ويژگيهاي خاص فاضلابهاي صنعتي

امكان وجود مواد و تركيبات شيميايي سمي در فاضلاب كارخانه بيشتر است

خاصيت خورندگي بيشتري دارد

خاصيت اسيدي و قليايي زيادي دارد

امكان وجود موجودات زنده در آنها كمتر است

اسلاید ۷ :

ضايعات و آلودگيهاي فاضلابهاي صنعتي

.۱مواد  آلي قابل مصرف و تجزيه  توسط ميكروارگانيسم ها

.۲مواد آلی مقاوم به تجزيه بيولوژيکی

.۳مواد معلق و ذرات غير محلول و كلوئيدي

.۴مواد مغذی ( ازت و فسفر)

.۵رنگ ، بو ، كدورت

.۶مواد روغني و شناور شامل اسيدهاي چرب ، چربيها ، روغنها

.۷فلزات سنگين و سمي مانند جيوه ، سرب ، كروم و…

.۸جامدات غير آلی محلول

.۹پاتوژن ها

.۱۰درجه حرارت

 

اسلاید ۸ :

مهمترین روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب

تعیین مقدار بی-او دی BOD(Biochemical oxygen demand)

تعیین مقدار سی-او – دی COD(Chemical Oxygen demand)

تعیین مقدار تی –او- سی(Total organic carbon) TOC

تعیین مقدار موادمعلق درفاضلاب SS(Suspended solids)

تعیین اکسیژن محلول DO(Dissolved Oxygen)

اسلاید ۹ :

انواع روشهاي تصفيه فاضلاب

.۱تصفيه فيزيكي

.۲تصفيه بيولوژيكي

.۳تصفيه شيميايي

 

اسلاید ۱۰ :

تصفيه فيزيكي

مهمترين روشهاي مکانیکی متداول در تصفيه خانه های فاضلاب :

.۱صاف سازي فاضلاب جهت گرفتن مواد معلق ( آشغالگيري و صافيهاي شني)

.۲ته نشين سازي مواد معلق در فاضلاب  و جداسازي آنها ( حوضهاي ته نشيني)

.۳شناورنمودن مواد معلق و گرفتن آنها از سطح فاضلاب ( جداسازي چربي و روغن)