لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تصمیم گیری در شرایط ریسک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تصمیم گیری در شرایط ریسک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تصميم گيري عبارت است از تركيب دانش، فكر، احساس و تصور به طوري كه مجموعه حاصل قابل اجرا باشد.

تصميم گيري عبارت است از فرآيند يافتن و انتخاب يك سلسله عمليات براي حل يك مشكل معين.

تصمیم گیری عبارت است از انتخاب يك راهكار از ميان دو يا چند راهكار.

 

اسلاید ۲ :

مراحل فرآیند تصمیم گیری :

۱ – اطمينان از وجود نياز به يك تصميم

۲ – تعيين معيارهاي تصميم

 ۳- تخصيص درجه اهميت به معيارها

۴ – كشف راه حل ها

۵ – ارزيابي راه حل ها

۶ – انتخاب بهترين راه حل ها

۷ – اجراي تصميم

۸ – ارزيابي آثار تصميم اجرا شده

اسلاید ۳ :

شرایط تصمیم گیری :

تصميماتي كه افراد مي گيرند با توجه به ميزان دانش و اطلاعات آنها در وضعيت تصميم گيري به سه دسته تقسيم مي شود :

تصميم گيري در شرايط

اطمينان

عدم اطمينان

ريسك

اسلاید ۴ :

«ريسک» يک واژه پوششي است، با دو متغير:

– فرصت يک ريسک با نتايج مثبت است.

– تهديد يک ريسک با نتايج منفي است.

 «عدم اطمينان» يک واژه اساسي است با دو متغير:

– ريسک منحصراً مربوط به تهديد مي شود يعني عدم اطمينان با اثرات منفي.

– فرصت عدم اطمينان است با اثرات مثبت.

اسلاید ۵ :

¢ريسک يک رويداد نامعلومي است که اگر رخ دهد يا تاثير مثبت يا منفي بر اهداف پروژه دارد… ريسک هم تهديدات اهداف و هم فرصتهاي بهبود اهداف را دربرمي گيرد.

اسلاید ۶ :

تکنيک هاي زيادي براي شناسايي ريسک وجود دارد، مانند تکنيک طوفان فکري و کارگاههاي فکري، چک ليست و ليستهاي آماده، پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تکنيک گروههاي دلفي يا گروه اسمي، و روشهاي نموداري مختلف مانند نمودارهاي علت معلولي، پويائيهاي سيستمها، نمودارهاي نفوذ وغيره. اينها شامل تکنيک هاي خلاقيت و آن چيزهايي است که براساس تجربيات قبلي ترسيم شده است و همچنين اينجا روشهاي گروهي به اندازه روشهاي انفرادي کاربرد دارند. بايد متذکر شد که در شناسايي ريسک هرگز «بهترين روش» وجود ندارد و بايد ترکيب مناسبي از روشهاي مورداستفاده قرار گيرد.

اسلاید ۷ :

ریسک بر دو نوع است: قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی

ریسک قابل پیش بینی:

ریسکهای شناخته شده ناشناخته هستند!

 یعنی ریسکهایی که انتظار وقوع آنها میرود ولی معلوم نیست کی اتفاق بیافتند، مثل تغییر نرخ ارز.

ریسکهای غیرقابل پیش بینی:

 ریسکهای ناشناخته غیرقابل شناخت هستند، مثل وقوع ناگهانی یک جنگ یا ورشکستگی یک شرکت عظیم.

اسلاید ۸ :

انواع دسته بندی ریسک :

  1. ریسک قرمز: ریسک با احتمال بالا و تاثیر زیاد
  2. ریسک زرد بالا: ریسک با تاثیر زیاد ولی احتمال وقوع کم
  3. ریسک زرد پایین: ریسک با تاثیر کم ولی احتمال وقوع بالا
  4. ریسک سبز: ریسک با احتمال کم و تاثیر کم.
  5. مدیریت ریسک لزوما به معنی حذف ریسک نیست، بلکه در حد امکان تغییر ریسک قرمز به ریسک سبز است.

اسلاید ۹ :

در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد.

اسلاید ۱۰ :

تعریف ریسک:

ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان.

این تعریف شامل دو جنبه اصلی از ریسک است:

مقدار زیان می بایست ممکن باشد؛

عدم اطمینان در رابطه با آن زیان نیز می‌بایست وجود داشته باشد.