لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تعاملات دبیرخانه بادیـوان محاسبات کشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تعاملات دبیرخانه بادیـوان محاسبات کشور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اصل پنجاه و پنجم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

  دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کلّ کشور استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

اسلاید ۲ :

ادامه اصل پنجاه و پنجم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اسلاید ۳ :

تفسیر اصل پنجاه و پنجم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  شماره ۷۵/۲۱/۱۱۱۶ تاريخ ۱۳۷۵/۹/۱۴

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

  نامه‌ شماره‌ ۱۰۴۱۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۹/۶ مبني‌ بر تفسير اصل پنجاه و پنجم‌ (۵۵) قانون‌ اساسي‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۱۳۷۵/۹/۱۴ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

« اصل پنجاه و پنجم‌ (۵۵) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ اعتباراتي‌ است‌ كه‌ در بودجه‌ كلّ‌ كشور منظور شده‌ و صلاحيت‌ ديوان‌ محاسبات‌ در رسيدگي‌ و حسابرسي محدود به‌ همان‌ موارد است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

اسلاید ۴ :

تبصرۀ ذیل ماده (۲) قانون دیوان محاسبات عمومی

(مصوب ۱۳۶۱)

  « تبصره – منظور از دستگاه ها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه ‌کلّ کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلّی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود می‌باشد.‌ واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند. »

اسلاید ۵ :

اقدامات دبیرخانه – بخش اوّل

 

نشست مشترک

 

شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها

با

 

ریاست و معاونان دیوان محاسبات کشور

اسلاید ۶ :

توافقات مندرج در صورتجلسه مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ …

  با مسئولیت معاون محترم دیوان، جلسه و یا جلساتی با دعوت از نمایندگان و کارشناسان شورای عالی استانها، شوراهای اسلامی کلانشهرها، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حقوقدانان شورای نگهبان و وزارت کشور و دبیرخانه کلانشهرها تشکیل تا در موارد زیر بحث
و تصمیمات را ارایه بدهند.

۱-گزارش تفریغ بودجه سالانه شهرداری پس از تصویب شورا و ارسال یک نسخه از آن به وزارت کشور، یک نسخه نیز به دیوان محاسبات ارسال شود.

اسلاید ۷ :

ادامه توافقات مندرج در صورتجلسه مورخ ۹۴/۰۲/۳۰

۲-وظایف شورای اسلامی شهر و دیوان محاسبات در خصوص حسابرسی و رسیدگی بر امور مالی شهرداری ها با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور مشخص و احصاء شوند و موارد قابل نظارت توسط دیوان احصاء و گزارش شود.

۳-تا زمان حصول نتیجه، ادارات کلّ دیوان در استانها از پیگیری اعزام گروه حسابرسی و استقرار در شهرداری ها جهت رسیدگی و حسابرسی منابع و مصارف داخلی آنها خودداری نمایند.

اسلاید ۸ :

اقدامات دبیرخانه – بخش دوّم

 

مکاتبات

شهرداران مراکز استانها

 و

دبیر نشست ادواری شهرداران کلانشهرها

……..

اسلاید ۹ :

نامه شهرداران مراکز استانها به رییس محترم دیوان محاسبات

شماره ۶۷۱۸-دک مورخ ۹۳/۱۱/۰۵

از: شهرداران مراکز استانها 

به: جناب آقای دکتر رحیمی 

     رییس محترم دیوان محاسبات عمومی کل کشور

موضوع: نظارت دیوان محاسبات عمومی بر عملکرد شهرداری ها

اسلاید ۱۰ :

نامه دبیرخانه کلانشهرها به رییس محترم دیوان محاسبات

شماره ۶۸۲۰-دک مورخ ۹۳/۱۲/۲۶

از: دبیرخانه کلانشهرها

به: جناب آقای کیومرث داوودی

     معاون محترم فنّی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی 
     دیوان محاسبات عمومی کل کشور

موضوع: پیرونامه ۶۷۱۸- دک مورخ ۹۳/۱۱/۱۵

             نظارت دیوان محاسبات عمومی بر عملکرد شهرداری ها