لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف توسعه هزاره؟

(۱ ريشه کن کردن گرسنگي و فقر مطلق

(۲ دسترسي همگاني به آموزش ابتدايي

(۳ ارتقاي برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان

(۴ کاهش مرگ و مير کودکان

(۵ ارتقاي سلامت مادران

(۶ مبارزه با ايدز، مالاريا و بيماريهاي ديگر

(۷ تضمين پايداري زيست محيطي

(۸ همکاري همگاني براي توسعه

اسلاید ۲ :

نتيجه مشارکت

سرمايه اجتماعي Social Capital

  • ارزش گذاري و احترام
  • انعطاف پذيري
  • اعتماد متقابل
  • مديريت مردمي

 

اسلاید ۳ :

ارتقاي سلامت

ارتقاي سلامت بخشي از برنامه توسعه و فرآيندي است به هدف توانمندسازي مردم براي آنكه بر عوامل مؤثر بر سلامت خود كنترل داشته باشند. 

اسلاید ۴ :

طيف مشارکت مردم در پژوهش

مردم به سئوالات تحقيق جواب مي دهند، نمونه خون و … را براحتي در اختيار محقق قرار ميدهند.

مردم دعوت مي شوند تا به محققين بگويند چه مشکلاتي دارند (انتخاب موضوع تحقيق).

برخي از مردم در پر کردن پرسشنامه ها همکاري مي کنند(اجراي تحقيق).

مردم از طريق مشارکت در انجام پژوهش، دانش و مهارت هاي جديدي مي آموزند.

مردم و نهادهاي درگير توسعه با همت و خرد جمعي به توليد دانش ارتقاي سلامت و استفاده کاربردي از آن  مي پردازند.

 

 

 

اسلاید ۵ :

Community Based Participatory Research:

CBPR is a strategy to solve the health-related problems of the local communities, through capacity development and empowerment.

اسلاید ۶ :

تحقيق مشارکتي جامعه محور

اصول:

.۱تحقيق ”با جامعه“ و نه ”برروي جامعه“ انجام مي گيرد.

.۲ذينفعان مختلف در فرايند پژوهش همکار يکديگر هستند.

.۳افراد از همديگر آموزش مي بينند.

.۴توسعه ظرفيت سازي منطقه اي را باعث مي شود.

.۵توانمندسازي افراد از دست آوردهاي مهم مي باشد.

.۶به تعادل بين پژوهش و عمل گرايي منجر مي گردد.

اسلاید ۷ :

زيرساخت هاي دو گانه براي توليد دانش

سازمان‌هاي پژوهشي با شکل دوم مي‌توانند كامل كننده باشند و جايگزين شکل اول نمي شوند.

 

مي توان انتظار جامعه اي دانامحور داشت ولي به اين هدف با زير ساخت هاي قبلي دست يافت؟

اسلاید ۸ :

دست‌آوردها همكاري گروه‌هاي مختلف

حساس شدن به نيازهاي جامعه، كاربرد يافتن پژوهش‌هاي ارتقاي سلامت – توسعه انساني

دانشگاه‌هاي بدون ديوار

اسلاید ۹ :

دست‌آوردها آموزش

دانشجويان:

كسب مهارت‌هاي اجتماعي

تربيت مديران توسعه پايدار

گسترش طيف گروه مخاطب

تغيير محوري رسالت دانشگاه در قبل جامعه

 

 

اسلاید ۱۰ :

Human Development

Long-term

Equity

Participation

Empowerment

Originality

Management

For all nations

Sustainability