لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تغذيه در ICU توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تغذيه در ICU قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

منابع مفيد و دسترس براي افزايش اطلاعات تغذيه اي:
 

۱-كتابهاي مرجع تغذيه: تغذيه كراوس، مادرن و هيومن

۲-كتاب اختصارات پزشكي، Abbreviations in medicine

۳-كتاب تستهاي تشخيصي و آزمايشگاهي

۴-ديكشنري پزشكي دورلند

۵-ترجمه‌هاي معتبر فارسي

اسلاید ۲ :

اولين موارد قابل بررسي در زمان مشاوره تغذيه:

ميزان هوشياري

وزن

قد

ادم

نوع تغذيه

وجود يا عدم وجود سوءتغذيه

اسلاید ۳ :

ميزان هوشياري يا GCS:
Glasco coma scale

۸GCS<  ،آسيب شديد

۱۳-۹ = GCS،آسيب متوسط

۱۵-۱۴ = GCS، آسيب خفيف

اسلاید ۴ :

قدمهاي بعدي در زمان مشاوره تغذيه:

ثبت اطلاعات بيمار

جمع بندي موارد مشاهده شده و ثبت شده

انجام محاسبات

محاسبه كالري

تنظيم رژيم بيمار

اجراي رژيم

پيگيري اجرا

اثربخشي

همكاري با پرستاران و پزشكان 

اسلاید ۵ :

محاسبه قد و وزن بيمار:

استفاده از جداول مخصوص

سؤال از بيمار يا همراهان وي

استفاده از تختهاي ويژه

تخمين قد و وزن بيمار

محاسبه وزن از روي قد

اسلاید ۶ :

نوع تغذيه بيمار:

تغذيه دهاني: معمولي، مايعات

تغذيه انترال

تغذيه پار انترال

اسلاید ۷ :

محاسبه كالري مورد نياز:


محاسبه REE:

فرمول هريس-بنديكت

ميفلين

فرمولهاي خلاصه

جداول موجود در فصل انرژي كتاب كراوس

جدول ESPEN

 

اسلاید ۸ :

فاكتورهاي سطح فعاليت جسمي:

بي حركتي: ۳۹/۱ – ۱

فعاليت كم: ۵۹/۱– ۴/۱

فعال : ۸۹/۱ – ۶/۱

بسيار فعال: ۵/۲ – ۹/۱

 

اسلاید ۹ :

محاسبه  TEF:

۱۰% REE + EEPA

اسلاید ۱۰ :

تغذيه انترال

تعريف: تجويز مواد مغذي به داخل مجراي گوارشي از خلال يك لوله يا كاتتر

انواع تغذيه انترال:

۱-بيني- معدي: توده اي، قطره‌اي، قطره‌‌اي متناوب

۲-بيني- دوازدهه يا بيني به ژژنوم

۳-گاستروستومي يا ژژنوستومي

۴- PEG