لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تفکر سيستمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تفکر سيستمی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

—

—امروزه بسیاری از مسایل و مشکلات جوامع بشری و سیستم های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جزء نگری می باشد.

—بر طبق تعریف،سیستم عبارتست از مجموعه ای از عناصر(elements) که با یکدیگر تعامل دارند.مشکل از جایی شروع می شود که ما سیستم را به عوامل اولیه تجزیه می کنیم و با تمرکز بر جزئیات در پی حل مشکل سیستم بر می آییم غافل از این نکته که سیستم تجزیه شده فقط مججوعه ای از عناصر تفکیک شده است و خاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا می باشد،دارا نیست. اینجاست که لزوم نگاه کل گرایانه به سیستم مشخص می شود.

—تفکر سیستمی مجموعه مطالبی در مورد روش تفکر بر مبنای درک روابط علت و معلولی  بین پدیده های اطراف ما می باشد.

اسلاید ۲ :

—

—تفکر یکی از راههای شناخت و کسب علم و معرفت است.

—تفکر یعنی سازماندهی حرکت فکر برای کشف حقایق.

—تفکر مقدمه کسب اعتقادات و ایمان است.

—

—سئوال:

—آیا سایر مخلوقات هم تفکر می کنند یا اینکه تفکر یکی از وجوه تمایز انسان با سایر مخلوقات است؟

—آیا تفکر کافی است؟

اسلاید ۳ :

—

—افکار بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد.

—تغییر اعمال و رفتار شرایط را تغییر می دهد.

—شرایط جدید افکار را تغییرمی دهد.

—شرایط جدید ممکن است افکار را تقویت کند.

—شرایط جدید ممکن است افکار را تضعیف کند.

—فکر و عمل  در چرخه پیچیده ای با هم رابطه دارند.

—

اسلاید ۴ :

—

—تفکر سیستمی چارچوب و روش و قانون و منطقی برای شناخت یک مسئله است که جنبه های تجزیه ای و تحلیلی و جنبه های ترکیبی آن مسئله را در برمی گیرد.

—جنبه های تجزیه ای و تحلیلی ( اجزاء مسئله)

—جنبه های ترکیبی (کلیت مسئله)

—

—یک سئوال کلیدی:

—آیا کلیت مسئله چیزی بیش از اجزای مسئله  دارد؟

—اگر پاسخ مثبت است آن چیز چیست؟

اسلاید ۵ :

—

—طبق تفكر سيستمي ، ويژگيهاي مهم يك سيستم از تعامل بين اجزاء آن بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنها . بنابراين وقتي سيستم را تجزيه مي كنيم ، ويژگيهاي مهم خود را از دست مي دهد . بنابراين سيستم، يك كل است كه با تحليل قابل درك نيست . با توجه به نكته فوق، روشي غير از تحليل براي درك رفتار و ويژگيهاي سيستم ضروري است . تركيب (Synthesis ) نقص فوق را جبران نموده و براي تفكر سيستمي ، يك موضوع كليدي است . در واقع ، تحليل و تركيب ، مكمل هم هستند

اسلاید ۶ :

.Iوقتي مي خواهيد موضوعي را بررسي كنيد ، ابتدا سيستم كلي كه دربرگيرنده موضوع فوق است ، را مشخص نماييد .

.IIرفتار و ويژگي هاي سيستم كلي را بررسي نماييد .

.IIIرفتار يا ويژگي هاي موضوع مورد مطالعه را با توجه به نقشها (roles ) يا كاركردهاي (functions ) آن در سيستم كلي توضيح دهيد

اسلاید ۷ :

.Iدر تفكر تحليلي، چيزي كه مي خواهيم بررسي كنيم ، بعنوان يك كل تجزيه مي شود

.IIتحليل روي ساختار موضوع متمركز مي شود و تعيين مي كند سيستمها چگونه كار مي كنند.

.IIIتحليل، دانش(knowledge ) ايجاد مي كند

.IVتحليل به درون چيزها مي نگرد

.Iولي در تركيب ، چيزي كه مي خواهيم بررسي كنيم، بعنوان يك جزء از كلي كه آنرا دربرگرفته ، بررسي مي گردد

.IIتركيب بركاركرد متمركز مي شود

.IIIتركيب درك(understanding)را افزايش مي دهد

.IVتركيب از بيرون به آنها نگاه مي كند

اسلاید ۸ :

—برای شناخت سیستم ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پس از تعیین حد و رسم سیستم می توان آن را طبقه بندی کرد و از زاویه های مختلف آن را شناخت.

—تعریف سیستم باید فراگیر و مشخص باشد. یعنی همه تفکرهای سیستمی در علوم مختلف بتوانند با رعایت مرزهای خود از آن استفاده کنند.

—سیستم یک مفهوم کلی است که باید آن را درک کرد و فهمید.

—کلمه سیستم ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای علت قرارگرفتن اجزاء در کنار یکدیگر است.

—تا کنون تعاریف متعددی از سیستم ارائه شده است.

اسلاید ۹ :

—برتالنفی :

—سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متقابل میان اجزاء امکان پذیر است.

—کنت وانت:

—سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد.

—چک لند:

—سیستم مجموعه ای از عوامل مرتبط با یکدیگر است که بیشتر حاکی از ویژگیهای کل است تا ویژگیهای اجزای متشکله

اسلاید ۱۰ :

—سیستم یک کل است متشکل از دو جزء یا بیشتر با پنج شرط :

—هرسیستم یک کل است که نمیتوان آن را به اجزای مستقل تقسیم نمود

—هر جزء سیستم ویژگی هایی دارد که اگر از سیستم جدا شود آنها را از دست می دهد

—هر سیستم ویژگی هایی دارد که در هیچ یک ار اجزا به طور مستقل وجود ندارد

—وقتی سیستم به اجزاء مستقلی تقسیم شود برخی از ویژگی های ضروری خود را از دست می دهد

—اگر اجزاء یک موجودیت با هم تعامل نداشته باشند تشکیل یک مجموعه می دهند نه یک سیستم. به عبارت دیگر مشخصه مهم یک سیستم ،تعامل و ارتباط است و ویژگی های اصلی سیستم از تعامل اجزاء به دست می آید نه از رفتار مستقل اجزاء.