لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تقسيم بندي زماني مطالعات سيستم قدرت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تقسيم بندي زماني مطالعات سيستم قدرت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهميت اقتصادي

تا سال ۱۹۷۳ ميلادي و قبل از تحريم نفتي ۲۰% از درآمد كل شركتهاي توليد برق صرف هزينه سوخت مي شد.

تا سال ۱۹۸۰ اين رقم به ۴۰% رسيد. در دوره ۵ ساله متعاقب ۱۹۷۳ بهاي سوخت رشدي معادل۲۵% ساليانه داشته است.

حداكثر بار سالانه: ۱۰۰۰۰ مگاوات

ضريب بار سالانه: ۶۰درصد

نرخ متوسط سالانه حرارتي جهت تبديل سوخت به انرژي الكتريكي: ۱۰۵۰۰ btu به ازاي هر كيلووات ساعت

هزينه متوسط سوخت: ۳ [$/MBtu]

چنانچه بتوان در بهره برداري از اين سيستم درصد كوچكي صرفه جويي كرد مقدار قابل توجهي هزينه بهره برداري كاهش خواهد يافت

اسلاید ۲ :

مشخصات واحدهاي توليد حرارتي- Thermal Units

 • پارامترهاي متعدد در مطالعات سيستم قدرت
 • مشخصه ورودي-خروجي بعنوان مهم ترين پارامتر در بهره برداري اقتصادي از سيستم قدرت

  ورودي ناخالص: سوخت واحد توليد است بر حسب نرخ  حجم سوخت مصرفي، نرخ ارزش حرارتي آن و يا نرخ هزينه بيان مي شود.

  نرخ حرارتي ورودي (Heat rate (H)): MBtu/h

  F: نرخ هزينه (ضرب بهاي سوخت در نرخ حرارت ورودي ( بر حسب واحد پول بر ساعت)

اسلاید ۳ :

هزينه بهره برداري= هزينه پرسنل+نگهداري+هزينه سوخت

مشخصه ورودي-خروجي واحدهاي توليد از طريق طراحي و يا آزمايش هاي حرارتي بدست مي آيد.
اين مشخصه ها ممكن است با گذشت زمان از بهره برداري نيروگاه ها تغيير يابند.
در حالت ايده آل منحني بصورت محدب و هموار نشان داده مي شود.
حداقل بارقابل توليد توسط واحد به علت پايداري احتراق سوخت و محدوديتهاي طراحي بويلر ديكته مي گردد

اسلاید ۴ :

 • مشتق مشخصه ورودي-خروجي
 • (تغييري كه در نرخ حرارتي به ازاي تغيير در توان خروجي واحد) ايجاد مي شود
 • با ضرب نرخ حرارتي افزايشي در بهاي سوخت، هزينه افزايشي سوخت حاصل مي گردد.

اسلاید ۵ :

نشان دهنده حرارت ورودي مورد نياز به ازاي هر كيلووات ساعت خروجي است (معكوس راندمان). تابعي از پارامترهاي طراحي از قبيل شرايط اوليه بخار، مراحل احياي حرارتي، درجه حرارت احيا، فشار كندانسور و پيچيدگي سيكل احياي تغذيه است.

۱ kwh=3412 Btu

راندمان واحدهاي بخار=۳۰ -۳۵ درصد

اسلاید ۶ :

نقاط مربوط به مشخصه ورودي-خروجي بعد از تعيين به صورت چند جمله اي تقريب زده مي شوند.

 • تقريب به صورت درجه دوم كفايت مي نمايد.
 • تقريب تكه اي خطي

در هر دو روش اشاره شده  مي توان مشخصه را بصورت جدول نشان داد

تنها در روش اول مشخصه بصورت تابع تحليلي پيوسته قابل بيان است

اسلاید ۷ :

واحدهاي بزرگ بخار داراي چند شير بخار مي باشند

با افزايش بار واحد بخار ورودي نيز افزايش يافته و نرخ افزايشي بين نقاط گشايش شيرها كاهش مي يابد.

با باز شدن يك شير تلفات دريچه كنترل بخار به سرعت افزتيش يافته و موجب جهش ناگهاني در نرخ حرارت مي گردد. در نتيجه موجب ناپيوستگي در مشخصه نرخ افزايشي حرارتي مي گردد.

با توجه به نامحدب بودن اين مشخصه ها استفاده از آنها، در روشهاي بهينه سازي محدود مي گردد.

اسلاید ۸ :

شامل تعدادي بويلر مي باشد كه به يك مسير اصلي بخار (شاخك) متصل اند

عمدتاً به منظور تامين بخار مورد نياز براي نواحي پرجمعيت

در طول دهه ۱۹۶۰ ميلادي به تدريج از رده خارج شده اند

اسلاید ۹ :

۱- در توربين سيكل ساده، هواي ورودي در يك كمپرسور دوار فشرده شده و سپس با سوخت گاز در محفظه احتراق تركيب مي گردد

۲- انبساط ايجاد شده در محفظه احتراق موجب حركت كمپرسور، توربين و ژنراتور مي گردد.

۳- گاز خروجي از دودكش به هوا وارد مي شود

۴- راندمان سيكل ساده=۲۵-۳۰%

۵- تامين پيك بار

اسلاید ۱۰ :

وجود ناپيوستگي و شيب منفي در مشخصه نيروگاههاي سيكل تركيبي، برنامه ريزي براي تئزيع اقتصادي بار را با مشكل مواجه مي سازد

مشخصه راندمان نيروگاه به تعداد واحدهاي گازي بستگي دارد.