لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تمرین خواندن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تمرین خواندن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

       گام اول:

خواندن درست وروان یک متن 

اسلاید ۲ :

        گام دوم:

رعایت لحن وآهنگ متن با توجه به شرایط موجود ومتناسب با فضای حاکم بر متن

اسلاید ۳ :

یک جلسه به آموزش خوا ندن با لحن وآهنگ منا سب اختصا ص داده می شود .فرض بر این است که دانش آموزان تا جلسه ی ششم روخوانی درس را آمو خته باشند و دراین جلسه می توان به آموزش لحن در خواندن پرداخت.

اسلاید ۴ :

برای آموزش لحن :

ابتدا از چهار دانش آموزکه لحن خواندن متفاوتی دارندبخواهید بند اول درس را به ترتیب بخوانند ودیگران کتاب را ببندند وفقط با دقت گوش کنند.به دانش آموزان بگویید که هر متن، لحن وآهنگ خاصی دارد.متن درس اول ، متن روا یی -داستانی است ؛شما می توانیدبه دانش آموزان بگو یید متن ،داستانی است .لحن متن روایی ،آهنگی نرم وملایم داردکه شنونده را مشتاق ومنتظرشنیدن بقیه ی ماجرا می کند.

اسلاید ۵ :

۱٫درلحن روایی از تک لحنی خواندن متن پرهیز کنید وبه تناسب شخصیت هابه تغییر های مناسب آهنگ توجه کنید.

اسلاید ۶ :

  1. رعایت سرعت مناسب خواندن     در تاثیر گذاری،مهم است.

اسلاید ۷ :

۳٫با رعایت دقیق فراز و فرودها ی آوایی متناسب با جریان داستان،حالت کشش وانتظار در شنونده برانگیخته می شود وبا

ایجادگسست های آوایی ووصل و د رنگ های مناسب، اورابه گوش دادن ترغیب می کنیم.

اسلاید ۸ :

۴٫کلماتی راکه می خواهیدتاثیرگذارباشند،برجسته کنید.

این مطالب بارعایت «تکیه»اتفاق می افتد.

اسلاید ۹ :

۵٫بهتراست درمیانه ی متن ها،حرف (وَ)به صورت _ُخوانده شودتاامتدادآوایی کلام حفظ شود.

                           رعایت این نکته درخواندن شعرنیزضروری است.

اسلاید ۱۰ :

لحن زبان فارسي: 

 لحن  يعني آواز خوش  و موزون  نوا كشيدن صدا يا اجتماع حالت هاي صدا هاي مختلف (دهخدا )  لحن نحوه ي  خواندن وبيان كردن جملات است با توجه به شرايط و فضاي حاكم بر جملات كل متن  انواع لحن وآهنگ كلي زبان

 فارسي را مي توان عبارت از موارد زير دانست .