لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • یک واحد اقتصادی، ممکن است از حسابرس بخواهد با اخذ اطلاعات اولیه از آن واحد، اطلاعات مذکور را به اطلاعات مالی منطبق با معیارهای خاص مبدل نماید.
 • در این گونه خدمات، صاحبکار نه خواهان آن است که اطمینانی نسبت به صورتهای مالی ارائه شود، و نه نیازی به آن دارد.
 • ”تنظیم اطلاعات مالی“ تنها نیازهای خاص مشتری را برآورد می کند و ضرورتی به انجام بررسی اجمالی یا حسابرسی نیست.
 • بخش ۹۳ استانداردهای حسابرسی،راهنماییهای لازم را در باره مسئولیتهای اجرایی و گزارشگری حسابرس، در مواردی که به کار تنظیم اطلاعات مالی گمارده می‌شود، فراهم ساخته است.
 • مفاد بخش مذکور ، همچنین برای تنظیم اطلاعات غیر مالی نیز کاربرد دارد ، مشروط برآن که حسابرس از موضوع ، شناخت کافی داشته باشد.
 • کارهایی مانند کمک به امور دفترداری یا کمک به تهیه صورتهای مالی، کار تنظیم صورتهای مالی محسوب نمی‌شود.

اسلاید ۲ :

تعاریف

 • حسابرس. منظور از اصطلاح حسابرس، فرد یا موسسه حسابرسی است که برای انجام کار تنظیم اطلاعات مالی، به کار گمارده می‌شود.
 • تنظیم اطلاعات مالی. خدمتی است که در آن حسابرس، اطلاعات مالی یا غیر مالی را بدون اظهارنظر و ارائه هر گونه اطمینان در باره آنها، گرداوری، طبقه بندی و تلخیص می کند.

اسلاید ۳ :

هدف از تنظیم اطلاعات مالی

 • هدف از تنظیم اطلاعات مالی بکارگیری دانش و تخصص حسابداری حسابرس در گرداوری، طبقه بندی و تلخیص اطلاعات است.
 • تنظیم اطلاعات مالی معمولاً ، دریافت داده ها و اطلاعات از صاحبکار و ارائه آن به شکل اطلاعات مالی منطبق با استانداردهای حسابداری است،بدون آن که حسابرس الزامی به آزمون درستی مندرجات اطلاعات مالی مزبور داشته باشد.
 • اگر چه تنظیم اطلاعات مالی ، خدمتی شواهد محور نیست و بنابراین، هیچ گونه اطمینانی فراهم نمی آورد ، اما حسابرس موظف است اطلاعات نادرست، ناقص و گمراه کننده را پی جویی کند.

اسلاید ۴ :

اصول کلی حاکم بر تنظیم اطلاعات مالی

 • حسابرس باید ”آیین رفتار حرفه ای“ را رعایت کند.
 • حسابرس باید در کلیه مواردی که اطلاعات مالی را تنظیم می کند گزارشی نیز در این باره صادر کند.

اسلاید ۵ :

اصول آیین رفتار حرفه‌ای در تنظیم اطلاعات مالی

 • طبق بخش ۹۳ استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید ”آیین رفتار حرفه ای“ را رعایت کند.
 • اصول آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس، در قراردادهای تنظیم اطلاعات مالی، به شرح زیر است:

  الف.  درستکاری.

   ب.  بیطرفی.

   پ.  صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای.

   ت.  رازداری.

   ث.  رفتار حرفه‌ای.

   ج.  اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط.

اسلاید ۶ :

برنامه ریزی

 • حسابرس باید کار را چنان برنامه ریزی کند که از اجرای موثر آن اطمینان یابد.

اسلاید ۷ :

روشها

 • حسابرس باید از نوع فعالیت و عملیات واحد اقتصادی، شناختی کلی کسب کند.
 • حسابرس باید با اصول و رویه های حسابداری خاص صنعتی که واحد اقتصادی در آن فعالیت می کند، آشنا شود.
 • حسابرس باید با شکل و محتوای اطلاعات مالی که در شرایط موجود مناسب است، آشنا شود.
 • اگر حسابرس متوجه این نکته شد که اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت واحد اقتصادی، نادرست، ناقص یا به هر شکلی گمراه کننده است، باید ضرورت اجرای روشهایی مانند پرس و جو از مدیران واحد اقتصادی، اثبات هر گونه موضوع مطرح یا توضیح ارائه شده، ارزیابی کنترلها و درخواست ارائه اطلاعات اضافی از مدیریت را مورد توجه قرار دهد.
 • اگر مدیریت از ارائه اطلاعات اضافی مورد نیاز خودداری کرد حسابرس باید با اعلام دلیل یا دلایل، از انجام کار کناره گیری کند.

اسلاید ۸ :

 • حسابرس باید اطلاعات تنظیم شده را مرور کلی کند.
 • حسابرس باید ازمناسب بودن شکل ارائه و نبود هر گونه تحریف بدیهی با اهمیت،اطمینان حاصل کند.
 • حسابرس باید چارچوب تهیه اطلاعات مالی(مثلاً استانداردهای حسابداری مربوط) را افشا کند.
 • با توجه به استانداردهای حسابداری مربوط، حسابرس باید هر نوع انحراف شناسایی شده در اطلاعات مالی، را افشا کند (تعیین آثار مالی موارد انحراف، ضرورت ندارد).
 • در صورت اطلاع یافتن از وجود تحریف با اهمیت در اطلاعات مالی تنظیم شده، حسابرس باید سعی در باره اصلاح مناسب آن با صاحبکار توافق کند.
 • اگر اصلاح لازم انجام نشود و اطلاعات مالی گمراه کننده به نظر برسد، حسابرس باید از ادامه آن کار خودداری کند.

اسلاید ۹ :

مسئولیت مدیریت

 • حسابرس باید اطمینان یابد مدیریت واحد اقتصادی از مسئولیت خود در باره ارائه مطلوب اطلاعات مالی و همچنین تصویب آن ، آگاه است.

اسلاید ۱۰ :

اجزای اصلی گزارش تنظیم اطلاعات مالی

 • حسابرس باید در گزارش تنظیم اطلاعات مالی، موارد زیر را ارائه کند:

  الف.  عنوان.

   ب.  مخاطب گزارش.

   پ.  تصریح این که کار، طبق استاندارد حسابرسی مربوط (تنظیم اطلاعات مالی)

        انجام شده است.

   ت.  در مواردی که حسابرس استقلال ندارد، تصریح عدم استقلال حسابرس نسبت

         به واحد اقتصادی.

   ث.  مشخص کردن عناوین اطلاعات مالی تنظیم شده و تصریح این موضوع که این

        اطلاعات بر اساس آنچه مدیریت واحد اقتصادی ارائه کرده، تنظیم شده است.

   ج.  تصریح اینکه مسئولیت اطلاعات مالی تنظیم شده با مدیریت واحد اقتصادی

        است.