لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت توازی (علائم و قراردادها) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت توازی (علائم و قراردادها) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

خطوط موازی و خطوط متقاطع

دو خط زیر موازیند .

می نویسیم  

می خوانیم خط d با خط d’ موازی است

اسلاید ۲ :

خطوط متقاطع

دو خط در صفحه اگر موازی نباشند متقاطع اند .

 

اسلاید ۳ :

خط عمود

چگونه بر یک خط داده شده یک خط عمود رسم کنیم .

اسلاید ۴ :

فاصله یک نقطه از یک خط

منظور از فاصله یک نقطه از یک خط اندازه خط عمودی است که از آن نقطه بر خط رسم می کنیم .

اسلاید ۵ :

اقلیدس که بود ؟

۴۰۰ سال قبل از میلاد حضرت عیسی زندگی می کرد.

 

مهمترین کارش تنظیم و تدوین هندسه بود .

 

او کارهای دانشمندان قبل از خود را جمع آوری

و با دقت مطالعه کرد ، مطالبی به آنها افزود

 و هندسه اقلیدسی را ایجاد کرد

اسلاید ۶ :

اصول اقلیدس

l1- دو خط عمود بر یک خط با هم موازیند .

اسلاید ۷ :

سوال ) از نقطه A خطی موازی با خط d رسم کنید

اسلاید ۸ :

سوال) یک خط موازی با خط d و به فاصله ۲ سانتی متر از آن رسم کنید.

اسلاید ۹ :

خطوط موازی و مورب

lدر شکل زیر خط های    و    با هم موازیند .   خط مورب d آنها را قطع کرده است . چند زاویه در شکل می بینید .

اسلاید ۱۰ :

خطوط موازی و خط مورب

lاگر خطی دو خط موازی را قطع کند ۶ زاویه به وجود می آورد که زاویه های نظیر به نظیر با هم مساویند