لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت توزیع میانگین نمونه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت توزیع میانگین نمونه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

توزيع نمونه برداري

 • اگر از يك جامعه ٧٠ ميليون نفري نمونه‌هاي ١٠٠٠ نفري بگيريم و ميانگين فشار خون سيستولي افراد هر نمونه را تعيين كنيم، اين ميانگين ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود.
 • اين ميانگين ها لزوماً با ميانگين كل جامعه ي ٧٠ ميليون نفري نيز برابر نيستند.
 • اگر اين نمونه برداري را بار ها تكرار كنيم، مي‌توان براي اين ميانگين ها هم يك نمودار توزيع رسم كرد. به چنين نموداري اصطلاحاً «نمودار توزيع ميانگين‌ها» يا «نمودار توزيع نمونه‌برداري» گفته می شود.

اسلاید ۲ :

تعریف

 • توزیع نمونه برداری توزیع احتمالی آماره نمونه است که با تکرار نمونه گیری از جامعه با نمونه هایی از اندازه n حاصل می شود.

آماره: میانگین،میانه و….

اسلاید ۳ :

خواص توزیع نمونه گیری میانگین

 • میانگین میانگین نمونه ها برابر است با میانگین جامعه
 • انحراف معیار میانگین نمونه ها برابر است با انحراف معیار جامعه تقسیم بر جذر حجم نمونه
 • و خطای معیار میانگین نامیده می شود.

اسلاید ۴ :

مثال

 • تمام نمونه های دو تایی ممکن (با جایگذاری) را از جامعه {۵،۱۰،۱۵،۲۰} بدست آورید و تحقیق کنید آیا میانگین میانگین نمونه ها با میانگین جامعه برابر است؟

اسلاید ۵ :

 • توزیع احتمال انتخاب هر عضو از جامعه

اسلاید ۶ :

قضیه حد مرکزی

 • اگر یک نمونه تصادفی (n>=30) n تایی که از یک جامعه دلخواه با میانگین μو انحراف معیار σ انتخاب شود
 • توزیع میانگین نمونه به صورت نرمال خواهد بود

اسلاید ۷ :

 • اگر جامعه نرمال باشد
 • برای هر تعداد از حجم نمونه توزیع میانگین نمونه ها نرمال خواهد بود.

اسلاید ۸ :

مثال

 • اگر عمر لامپ های تولیدی یک کارخانه میانگین ۵۳ ماه و انحراف معیار ۶ ماه داشته باشد. احتمال اینکه میانگین نمونه ی ۳۶ تایی ۱)کمتر از ۵۲ باشد ۲) بیشتر از ۵۴ باشد ۳) بین ۵۱ و ۵۵ باشد، چقدر است؟

اسلاید ۹ :

 • اگر از جامعه ای با نسبت مشخص p نمونه ای با حجم زیاد انتخاب کنیم، نسبت برآورد شده از نمونه، دارای توزیع نرمال با میانگین p و واریانس p(1-p)/n خواهد بود.

اسلاید ۱۰ :

مثال

 • اگر نسبت افرادی که دارای بیماری قلبی هستند ۰٫۰۶ باشد احتمال اینکه در نمونه ای ۲۵ تایی نسبت برآورد شده کمتر از ۰٫۰۵ باشد، بین ۰٫۰۵ و ۰٫۰۸ باشد و بیشتر از ۰٫۰۷ باشد چقدر است؟