لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت توليد آهن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت توليد آهن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 روشهای توليد آهن و فولاد

 ۱-روش کوره بلند کنورتور

Coke Oven-Blast Furnace- Basic Oxygen Furnace

¥   عامل احيا کننده: کک تهيه شده از زغال سنگ کک شو

(کک در کوره بلند می سوزد و ايجاد حرارت و گاز احيا کننده می کند)

¥ محصول : چدن (آهن خام مذاب)

¥ فولاد سازی: با دمش اکسيژن  و عموما اکسيداسيون ناخالصيها در کنورتور

                                           

ويژگيها:

۱- هزينه سر مايه گذاری بالا (واحدهای بزرگ با ۳ ميليون تن ظرفيت در سال)

۲- وابستگی به زغالسنگ کک شو

۳- آلودگي محيط زيست (عمدتا ناشی از واحد های کک سازی)

اسلاید ۲ :

 ۲ احيا مستقيم – کوره قوس الکتريکی

Direct Reduction- Electrical Arc Furnace

¥ احيا  در دمايي کمتر از دمای ذوب و توليد آهن اسفنجی

¥ فولاد سازی: در کوره قوس الکتريکی                                           

ويژگيها:

۱- احيا در حالت جامد و دمای کمتر

۲- امکان ساخت واحد های کوچک(۴۰۰ هزارتن يا يک ميليون تن) يا تعدادی مدول احيا به صورت موازی

۳- عدم وابستگی به زغاسنگ کک شو (امکان استفاده از گاز طبيعی و زغالسنگ معمولی)

۴- امکان استفاده از DRI به جای قراضه و اجتناب از مشکلات تهيه  و مصرف قراضه

اسلاید ۳ :

كاني‌هاي آهن

كاني‌هاي حاوی آهن بسيار متنوعند ولي فقط تعداد محدودي از آنها ارزش اقتصادي دارند  و كانه آهن محسوب مي‌شوند (جدول ).

كاني‌هاي آهن )از نظر تركيب شيميايي( : شامل اكسيدها ، كربناتها ، سيلكاتها وسولفيدها (جدول).

اسلاید ۴ :

فقط كانيهاي اكسيدي ، اكسيدهاي آبدار وسيدريت بعنوان ماده اوليه توليدآهن و فولاد اهميت دارند .

با انجام عمليات تشويه مناسب برروي كانيهاي سولفيدي آهن وحذف گوگرد، ازآنهادرتوليد آهن استفاده مي كنند.

  1. : MS+ O2= MO+0.5 SO2

اسلاید ۵ :

ساختمان و تركيب اكسيدهاي آهن

¥   سه نوع اكسيد آهن به نام‌هاي هماتيت ، مگنتيت و وستيت شناسايي شده است.

¥ شكل: نمودارتعادلي آهن – اكسيژن كه محدوده پايداري اين اكسيدها را دردماها و درصدهاي اتمی مختلف اكسيژن در فشار كل يك اتمسفر

اسلاید ۶ :

وستيت (Wustite)

درطبيعت وجود ندارد و کاني طبيعی آهن نيست  اماچون درمراحل نهايي احياء آهن تشكيل می شود  شناخت خصوصيات آن براي درك درست فرآينداحياء لازم است.

اگرچه اغلب فرمول شيميايي اين اكسيد را بصورت FeO مي‌نويسند ولي در واقع مقدار اكسيژن وستيت هميشه بيش از مقدار استوكيومتري است در نتيجه فرمول شيميايي آن رامي‌توان بصورت  نوشت.

مقدار X  در فرمول شيميايي وستيت برحسب شرايط (مثلاً درجه حرارت) درصد تغيير مي كند .

شبكة كريستالي وستيت مكعبي (شبكه آن مانند شبكه كلريد سديم است) مي‌باشد كه در آن شبكه آهن ناقص بوده و جاهاي خالي در شبكه وجود دارد (آيا وستيت يونی است؟).

اسلاید ۷ :

جهت خنثي شدن شبكه لازم است به ازاء هرجاي خالي آهن دوظرفيتي ، دو يون آهن سه ظرفيتي درشبكه وجود داشته باشد.

اسلاید ۸ :

مگنتيت  Magnetite

فرمول شيميايي مگنتيت Fe3O4است .

خاصيت مغناطيسي قوي اين كانه باعث مي‌شود كه بتوان آن را به روش جداكننده مغناطيسي ازموادباطله جدا کرد (مشکل ؟)

مگنتيت داراي شبكه كريستالي مكعبي با آهن دو و سه ظرفيتي است كه فرمول آنرا مي‌توان بصورتFeO.Fe2O3 نوشت.

شبكة مگنتيت بسيارمتراكم مي‌باشد اما مانند شبكة وستيت ممكن است درآن جاهاي خالي ديده شود. دردماي بالاتر از۸۰۰ درجه سانتيگراد جاهاي خالي آهن در شبكه ‌مگنتيت بوجود مي‌آيد كه با افزايش درجه حرارت زيادمي‌شود درنتيجه درصد اكسيژن در آن بالا مي‌رود.(اما نه به شدت وستيت- نمودار فازی)

 

اسلاید ۹ :

 هماتيت Hematite

qفرمول شيميايي هماتيت Fe2O3است.

qهماتيت پايدار داراي شبكه كريستالي هگزا گونال بوده و خاصيت مغناطيسي ندارد. 

اسلاید ۱۰ :

 ايلمنيت FeTiO3

qاگرچه اين كانه بيشتر به عنوان يك منبع تيتانيم دار شناخته مي‌شود ولي مي توان آهن آن را به عنوان محصول جنبي بازيابي کرد .