لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تولید آنزیمی شربت گلوکز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تولید آنزیمی شربت گلوکز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عنوان:

.۱دلایل استفاده از روش های آنزیمی

.۲آنزیم ها ومنابع آن

.۳تولید اسیدی –آنزیمی شربت گلوکز

.۴تولید آنزیمی –آنزیمی شربت گلوکز

.۵خصوصیات رئولوژیکی

.۶منابع نشاسته

اسلاید ۲ :

دلایل استفاده از روش های آنزیمی

¨روش اسیدی                   DE=55

¨بالاتر ازDE=55  شربت تیره و تلخ می شود

¨امکان انجام فرایند برگشت در محیط اسیدی و تولید دی ساکاریدهای برگشتی (مانند ایزومالتوز و جنتیوبیوز) .

¨انجام واکنش میلارد و کاراملیزاسیون و تولید هیدروکسی متیل فورفورال که باعث تیره رنگ شدن شربت می شود .

¨افزایش خاکستر شربت طی خنثی سازی

¨نیاز به دستگاه های مقاوم به خوردگی

¨اهمیت استفاده ازآنزیم ها در این است که واکنش های بین ملکولی رخ نداده و در نتیجه تشکیل رنگ و ایجاد مزه تلخ در اثر فراورده های تجزیه ای حاصل از گرما دیده نمی شود .فرایند نسبتاً آرام بوده

اسلاید ۳ :

آنزیم ها ومنابع آن

گلوکوآمیلاز-پلولاناز- آمیلازßوa

آمیلاز            باسیلوس سوبتیلیس-باسیلوس لیشنی فورمیس a

درجه سانتیگراد ۶٫۵ و دمای ۹۰-۷۰Ph            optimum

۵۵% مالتوز-۱۵%مالتوتریوزومالتوتتراوز-۲۰% دکسترین

اسلاید ۴ :

تولید اسیدی –آنزیمی شربت گلوکز

¨ α آمیلاز اندوآنزیم بوده و اتصالات (۱→۴) α را در ساختمان نشاسته به صورت تصادفی قطع می کند، از این رو آمیلاز آبگون کننده، مایع کننده، دکسترین کننده نیز می گویند . در نتیجه فعالیت این آنزیم واحدهای۲-۶  تایی ملکول گلوکز تشکیل می شود .

¨β آمیلاز اگزوآنزیم بوده و اتصالات (۱→۶)α را به صورت یک در میان و انتخابی از طرف انتهای غیر احیا کننده قطع می کند و محصول نهایی آن  βدکسترین هایی با وزن ملکولی بالا و ۵۰-۶۰% مالتوز است

اسلاید ۵ :

تولید آنزیمی –آنزیمی شربت گلوکز

.۱تهیه شربت نشاسته : در این مرحله مقدار مشخصی نشاسته ذرت رابا آب مخلوط کرده تا شربت نشاسته ذرت با ۸ درصد وزنی حاصل شود.

.۲تعدیل درجه حرارت شربت(گرم کردن شربت):۴۰ دقیقه

.۳مرحله هیدرولیز آنزیماتیکی:

      آبگون کردن : استفاده از α آمیلاز باسیلوس لیشنی فورمیس 

      افزودن آنزیم به   سوسپانسیون نشاسته  ۳۰-۴۰%در دمای  c۫۱۰۰به مدت۳-۷   

      DEشربت ۸-۱۵

      شیرین کردن :استفاده از مخلوطی از  αآمیلاز قارچی و گلوکو آمیلاز

      DE شربت حاصل ۹۴-۹۷

.۴خالص سازی: شربت توسط زغال فعال رنگبری می شود،برای جلوگیری از واکنش های میلارد پروتئین گیری می شود و برای حذف کاتیون ها از مبدل های یونی استفاده می شود.

.۵ تبخیر

اسلاید ۶ :

زمان هیدرولیز

.۱درصد خلوص آنزیم

.۲ درجه حرارت

.۳غلظت شربت

کیفیت آب

آب اسیدی باعث کاهش قندها وبی رنگی محصول شود

آب سخت روی اواپراتور ها تاثیر گذاشته و

کاهش خروجی

کاهش انتقال حرارت

اسلاید ۷ :

خصوصیات رئولوژیکی شربت

در تولید شربت کاهش ویسکوزیته فواید زیادی دارد.

.۱در هنگام ریختن هوای کم تری را به دام می اندازد.

.۲شفافیت بیشتر

ویسکوزیته کم تر به دلیل غلظت کم تر الیگو وپلی ساکارید های تشکیل شده در هیدرولیز آنزیمی است.

مقادیر کم دکستروز باعث کاهش جذب رطوبت ازهوا و

افزایش طول ماندگاری می شود.

اسلاید ۸ :

Cassava&palm

.۱اندونزی ونیجریه                      ۱۰۰   تن در روز

.۲۶ نمونه خرما و۱ نمونه کاساوا

.۳Hcl,Naoh         ph5/7-4/5       

.۴aآمیلاز از باسیلوس استئاروترموفیلوس برای آبگون کردن-º۱۰۶

.۵گلوکوآمیلاز از اسپرژیلوس نایجر برای قندسازی

ویسکوزیته یکسان

Deبرابر با ذرت

تبدیل نشاسته به الیگوساکاریدها بیشتر از ذرت

اسلاید ۹ :

فهرست:

.۱٫قنبرزاده، بابک.(۱۳۸۲) مبانی شیمی مواد غذایی. انتشارات آییژ، چاپ اول

۲٫R, Less & Jackson,EB.(1995).Sugar confectionery and choclate manufacture,23-39

۳٫H.-D.Belitz W.Grosh P.Schiebrle food chemistry2004 876-877

۴٫E. Bjackson Sugar confectionary manufacture 1955 132-135

۵٫Julius Pontoh & Nicholas H. Low , Glucose syrup production from Indonesian palm and cassava starch

۶٫Wikipedia.com