لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تيم هاي كاري مشاركت جامع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تيم هاي كاري مشاركت جامع قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف فصل

 1. توضيح عمده مداخلات بهره وري بالندگي سازماني
 2. بيان تشابهات وتفاوتهاي ميان طراحي شغل ، گروههاي كاري خودگردان ، هسته هاي كيفيت وكيفيت زندگي كاري ۳٫ تشخيص مشكلات طراحي شغل به مثابه بخشي از برنامه بالندگي سازماني .                                                             ۴٫ آشنايي بانقش مشاوران بالندگي سازماني در افزايش سازماني .                                                                

اسلاید ۲ :

سوال

چه ويژگي هاي شغلي مستقيما بر  گرايش ها و رفتارها ي شاغل موثر است؟                                        

اسلاید ۳ :

انگيزه دروني بالا بردن كار                                    تنوع مهارت

                                   تجربه معنادار بودن شغل   هويت كار و اهميت كار

 

كيفيت بالاي عملكرد كاري    تجربه مسوليت پذيري نسبت به شغل       استقلال       

                                   آگاهي از نتايج واقعي فعاليتهاي كاري       بازخورد     

 رضايت مندي بالا از كار

غيبت وترك شغل كم             اعتدال از طريق نيروي نياز به رشد كاركنان

اسلاید ۴ :

سطوح مديريت

 1. مديريت ارشد
 2. هماهنگ كننده
 3. رهبران تيم كاري

اسلاید ۵ :

سيستمهاي فني – اجتماعي

 1. سيستمهاي كاري اثربخش كه رابطه بين بخشهاي اجتماعي و فني خود را مشتركا بهينه سازي ميكنند .

 2. چنين سيستمهايي بايد بطور اثر بخش مرز جدايي و ارتباط خود با محيط را مديريت كنند . بدين طريق مبادله هايي موثر با محيط ، همراه با هوشياري نسبت به تخريب هاي خارجي وجود دارد .

اسلاید ۶ :

سوال

تيم هاي كاري خود گردان چه مشخصاتي مي توانند داشته باشند .

اسلاید ۷ :

چه شباهت وتفاوتهايي بين هسته هاي كيفيت و گروههاي كاري خود گردان وجود دارد؟

اسلاید ۸ :

چهار چوبي براي تحليل كيفيت زندگي كار

 1. دستمزد كافي و منصفانه
 2. شرايط كاري امن وسالم
 3. فرصت براي كاربرد و بالندگي توسط استعدادهاي انساني
 4. فرصت براي امنيت و رشد مداوم در آينده
 5. انسجام اجتماعي در سازمان كار
 6. حقوق فردي در سازمان كار
 7. كار وكل فضاي زندگي
 8. ارتباط اجتماعي زندگي شغلي

اسلاید ۹ :

مشخصات برنامه هاي كيفيت زندگي كاري

 1. مداخله اتحاديه
 2. تمركز بر تيم هاي كاري
 3. جلسلت مشكل گشايي به وسيله گروههاي كاري
 4. استقلال در برنامهريزي كاري
 5. برگذاري دوره هاي آموزشي مهارت و افزايش حساسيت نسبت به كاركنان