لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تکنالوژی میتر خوانی ساکن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تکنالوژی میتر خوانی ساکن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • چرا میترهای الکترونیکی؟
 • میتر انرژی یعنی چه؟
 • در داخل آن چه هست؟
 • تکنالوژی های حس کننده ولتاژ و جریان
 • تکنالوژی ها (ابزار) تقویه ولت سنج
 • میتر الکترونیکی (نمونه ای)
 • انواع صفحه نمایش
 • حافظه ها
 • ساعت های نشان دهنده وقت واقعی
 • اکمالات برق
 • بکاربرد میترهای الکترونیک
 • نصب میترها

اسلاید ۲ :

 • میترهای الکترونیک نیروی معلومات را آماده میسازد
 • انرژی اداره شونده ضرورت به کنترول این معلومات را دارد
 • مزیت اصلی میترهای الکترونیک توسط جاگزین کردن زیربنای مناسب تکنالوژی معلوماتی تحت کنترول آمده میتواند

اسلاید ۳ :

 • بایستی دارای خواص ذیل باشد

دارای نسبت حد اقل غلطی باشد

دارای غلطی حد اقل فاز باشد

 • نباید توسط این شرایط متاثر گردد

درجه حرارت

تناوب

ساحه مقناطیسی (ای سی یا دی سی)

موزون ها و پیچیده گی ها

اسلاید ۴ :

 آنها گران قیمت نیستند

 آنها بالای وسعت ولتاژهای بلند به شکل خطی قرار دارند

 از تناوب/ فریکونسی متاثر نمی گردند

 تاثیر بسیار کم تغیر درجه حرارت

 هیچ نوع غلطی فاز را نشان نمیدهد

اسلاید ۵ :

آنها قطع اتصال به را آماده میسازند

هرچند، جریان های زودگذر HF متمایل به جهیدن از کویل میباشند

آنها به شکل مقایسوی قیمت تر هستند

آنها بالای وسعت های بلند بصورت غیر خطی استند

آنها غلطی فاز را نشان دهی میکنند

در مقابل تناوب حساس میباشند

در نتیجه تغیر درجه حرارت متاثر میگردند

  معمولاً فقط در موارد استفاده میگردد که قطع اتصال یگانه امکان اساسی باشد.

اسلاید ۶ :

تغیر دهنده گان جهت جریان به شکل مقایسوی ارزانتر میباشند

آنها نسبتاً به شکل خطی میباشند

آنها در نتیجه تناوب متاثر نمیگردند

آنها توسط ساحه مقناطیسی متاثر نمیگردند

آنها غلطی فاز را نشان نمیدهند

استعداد تحمل تغیر درجه حرارت را دارا میباشند

استعداد تحمل کهنه شدن نقطه اتصال را دارا میباشند

آنها قطع اتصال را آمده نمیسازند

آنها بصورت عموم برای میتر های سنگل فاز مناسب میباشند

اسلاید ۷ :

قطع اتصال را به وجود می آورند

بطورمقایسوی قیمت تر میباشند

 آنها بصورت خطی نمیباشند – وابسته به مواد هسته ئی میباشند

غلطی فاز را نشان میدهند

در ساحه مقناطیسی برق را میپذیرند

در نتیجه تغیر تناوب/فریکونسی، تغیر درجه حرارت متاثر میگردند

 آنها با گنجایش دی سی در جریان آغشته شده میتوانند

  باز هم، بطور عموم، این انتخاب های بهتر برای کاربرد سه فاز میباشند

اسلاید ۸ :

 • ابزار تقویت کننده ولت سنج ثبت کننده – خلاف ثبت قیاسی یا عقربه دار
 • ابزار تقویت کننده ولت سنج دامنه نوسان علامت فضا (ام اس ای)
 • ابزار تقویتی ولت سنج متاثر کننده ساختمان
 • نمونه گیری و ضریب دادن دیجیتل مستقیم

اسلاید ۹ :

 • سیگنال های ولتاژ و جریان قیاسی به ارزش های دیجیتل برگردانده میشوند
 • نمونه ها و سرکیت های نگهداری کننده استعمال میشوند
 • نمونه گیری نوبتی (fs) بسیار مهم است
 • سیگنال های بخش فریکونسی الی fs/2 با دقت پیمایش میگردند

اسلاید ۱۰ :

 • تکنالوژی های بطور عموم پیهم قرار گرفته
 • شاخص های مهم

–حالت طولی ای دی سی

–سرعت تغیر ای دی سی

–سرعت نمونه گیری

–ذرات قابل تاثیر ای دی سی

 • انضمام آسان به سیستم دیجیتل صورت گرفته میتواند
 • امکان تنظیم/درجه بندی و تلافی/خنثی سازی ممکن است
 • شاخص های اساسی برای محاسبه وجود دارد