لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تکنیک های مدل سازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تکنیک های مدل سازی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انتساب پیوسته رویه ای

برای قرار دادن مقدار یک عبارت به صورت پیوسته و غالب در یک متغیر به کار می رود.

نتیجه این انتساب نسبت به انتساب رویه ای غالب است.

در فرایند تست و عیب یابی کاربرد دارد.

 

اسلاید ۲ :

این انتساب به دو روش پیاده سازی می گردد:

 

  • با کلمات کلیدی assign و deassign
  • با کلمات کلیدی force و release

اسلاید ۳ :

assign و deassign

سمت راست حتماً reg و یا ترکیبی از reg ها است.

سمت چپ نمی تواند آرایه ای از reg ها باشد.

درون بلوک های رفتاری استفاده می شوند.

اسلاید ۴ :

با کلمه assign مقدار مورد نظر به reg اعمال می شود.

با کلمه deassign مقدار reg مورد نظر به حالت قبل از به کار بردن assign بر می گردد.

اسلاید ۵ :

force و release

سمت چپ می تواند متغیری از نوع reg و یا net باشد.

درون بلوک های رفتاری استفاده می شوند.

اسلاید ۶ :

با کلمه force مقدار مورد نظر به متغیر اعمال می شود.

با کلمه release مقدار متغیر مورد نظر به حالت قبل از به کار بردن force بر می گردد.

اسلاید ۷ :

جایگزینی پارامترها

در Verilog می توان مقادیر پارامتر ها را هنگام ترجمه عوض کرد.

این کار با استفاده از کلمه کلیدی defparam و یا هنگام فراخوانی ماژول صورت می گیرد.

اسلاید ۸ :

defparam

مقدار پارامتر های هر ماژول را (با ذکر سلسله مراتب) می تواند تغییر دهد.

درون ساختار خود ماژول استفاده می شود.

برای آدرس دهی پارامترها، ساختار سلسله مراتبی به کار می رود.

اسلاید ۹ :

تغییر پارامترها در فراخوانی

می توان در هنگام فراخوانی هر ماژول، پارامترهای آن را تغییر داد.

فرمت کلی:

 

<definition_name> #(param1,…,paramN)   <instance_name>(portlist);

اسلاید ۱۰ :

مقدار پارامترها به ترتیب تعریف درون ماژول جایگزین می شوند.

پارامتری که مقداری برای آن ذکر نشود، مقدار پیشین خود را حفظ می کند.