لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تکنیک های پیشرفته شمارش بخش ۷٫۱ روابط بازگشتی (Recurrence Relations) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تکنیک های پیشرفته شمارش بخش ۷٫۱ روابط بازگشتی (Recurrence Relations) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل فرمول میباشد —-

اسلاید ۱ :

یک رابطه بازگشتی برای دنباله {a } معادله ای است که a را بر پایه ی یک عبارت یا عبارات بیشتر قبلی دنباله  a0, a1,…, a -1 ، برای همه اعداد صحیح با شرط ≥ ۰   که ۰  عددی صحیح و نامنفی است ، بیان می کند. یک دنباله جواب یک رابطه بازگشتی  است اگر عباراتش در رابطه بازگشتی صادق باشند.

اسلاید ۲ :

رابطه‌ای را بازگشتی می‌نامیم که در آن برای محاسبه هر عنصر نیاز به مقادیر تعدادی از عناصر قبلی آن داشته باشیم و براساس آنها بیان شده باشد.

نقطه مقابل رابطه بازگشتی رابطه صریح می‌باشد که در آن با دانستن شماره عنصر مستقیماً مقدار آن توسط تابع صریح آن پیدا می‌گردد.

رابطه بازگشتی را به صورت زیر می توان بیان نمود (ui عنصر iام از دنباله است)

اسلاید ۳ :

سکه یکسان ۵۰ تومانی داریم. فرض می‌کنیم x تعداد روش‌هایی باشد که این سکه را در دو ردیف افقی روی هم چنان مرتب کنیم که هر سکه در ردیف بالا، دقیقاً در فضای خالی دو سکه زیری قرار گرفته باشند.

 

 

 

برای محاسبه x رابطه بازگشتی بدست آورید.