لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تیمم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تیمم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

حضرت آقا ( حفظه الله ):

امروز اساس حرکت دشمن علیه این نظام، یک حرکت باز هم فرهنگی و روانی است؛  می خواهند مردم را به آینده این کشور بدبین و نا امید کنند؛ می خواهند مردم را به انقلاب بدبین کنند . 

اسلاید ۲ :

۱- پیدا نکردن آب

تهیه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد

  اگر انسان در آبادی باشد باید برای تهیه آب وضو و غسل به قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود و اگر در بیابان باشد چنانچه زمین آن پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن عبور در آن زمین مشکل باشد باید در هر یک از چهار طرف به اندازه پرتاب یک تیر قدیمی که با کمان پرتاب می کردند. ( حدود ۲۰۰ قدم ) در جستجوی آب برود و اگر زمین آن این طور نیست باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.

اسلاید ۳ :

 کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیه آب وقت دارد اگر یقین یا اطمینان دارد که در محلی دورتر آب هست در صورتی که مانع نباشد و مشقت هم نداشته باشد، باید برای تهیه آب به آن محل برود در صورت گمان رفتن به آن محل لازم نیست.

اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است.

کسی که یقین دارد آب پیدا نمی کند چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می کرد آب پیدا می شد نمازش باطل است. ( و باید اعاده کند)

اسلاید ۴ :

 کسی که فقط به مقدار وضو يا غسل آب دارد ، اگر بداند یا دو شاهد عادل خبر دهند که اگر آن را بریزد آب پیدا نمی کند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد ، ریختن آن حرام است و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد، بلکه خالی از قوت نیست.

اسلاید ۵ :

۲- مشقت بیش از حد

 اگر به واسطه پیری یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله ای که آب از چاه بکشد دسترسی به آب نداشته باشد باید تیمم کند.

 اگر تهیه آب یا استعمال آن به قدری مشقت داشته باشد که مردم تحمل آن را نکنند نیز باید تیمم کنند.

 اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض کند ولی کسی که نمی تواند قرض خود را بدهد واجب نیست قرض کند.

 اگر کسی مقداری آب بی منت به او ببخشد باید قبول کند.

اسلاید ۶ :

۳- ترس از ضرر

 اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد که به واسطه استعمال آن ، مرض یا عیبی در او پیدا شود یا مرضش طول بکشد یا شدت کند، یا به سختی معالجه شود، باید تیمم نماید ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند. { احتمال ضرر کفایت می کند}

  کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد ، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته* وضو و غسل او صحیح است.

مکارم: احتیاط واجب آن است که تیمم کند و اگر نماز خوانده اعاده نماید.

اسلاید ۷ :

۴- نیاز به آب برای حفظ جان

 هرگاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او و یا عیال و اولاد او یا رفیقش یا کسانی که با او مرتبط اند مانند نوکر و کلفت از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد باید به جای وضو و غسل، تیمم کند.

 نیز اگر بترسد حیوانی که مانند اسب و قاطر معمولا برای خوردن ، سرش را نمی برند از تشنگی تلف شود. باید آب را به او بدهد و تیمم نماید اگر چه حیوان مال خودش نباشد.

  همچنین اگر کسی که حفظ جان او واجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود.

اسلاید ۸ :

  اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجس هم به مقدار آشامیدن خود و کسانی که با او مرتبط اند داشته باشد باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند. ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد باید آب نجس را به آن بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.

اسلاید ۹ :

۵- نیاز به  آب برای برای تطهیر

  کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند ، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی ماند باید بدن یا لباس را آب بکشد و یا با تیمم نماز بخواند.

  ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

اسلاید ۱۰ :

۶- نداشتن آب مباح

  اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد . مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن ، آب دیگری ندارد ، باید به جای وضو وغسل تیمم کند .

مکارم : یا ظرفش از طلا و نقره باشد باید تیمم کند.