لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسي خانواده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسي خانواده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

جايگاه درس :

جامعه شناسي خانواده از دروس الزامي و مشترك بين    گرايش هاي مختلف رشته علوم اجتماعي است . اين درس نظري و به ارزش دو واحد درسي ارائه مي گردد.

 

اسلاید ۲ :

هدف اصلي اين درس :

آشنايي دانشجويان با مباحث كليدي مربوط به خانواده ، خويشاوندي، ازدواج و طلاق است .

اسلاید ۳ :

اهداف جزئي درس :

 آشنايي با مفاهيم اساسي مربوط به درس

 شناخت نظريه هاي مربوط به تحول خانواده

  بيان معيارهاي طبقه بندي خانواده

 معرفي انواع روابط درون خانواده

  بحث دررابطه با كاركردهاي خانواده

 شناخت تنظيم خانواده و تحديد مواليد

 معرفي روند تحول و آينده خانواده    

اسلاید ۴ :

ادامه اهداف درس :

 شناخت خويشاوندي و ساختار اجتماعي

 معرفي نظامهاي خويشاوندي

 آشنايي با شبكه هاي خويشاوندي

 بيان تعريف و هدف ازدواج

 معرفي نظامهاي زناشويي و همسان گزيني

 بيان ويژگيهاي جمعيتي و اجتماعي ازدواج

 معرفي طلاق و انواع آن

اسلاید ۵ :

در بخش مربوط به خانواده با مباحث زير سر و كار داريم :

 مفاهيم اساسي

 نظريه هاي تكوين و تحول خانواده

 معيارهاي طبقه بندي خانواده

 روابط درون خانواده

 كاركردهاي خانواده

 تنظيم خانواده و تحديد مواليد

 تحول و آينده خانواده

اسلاید ۶ :

در بخش مربوط به خويشاوندي به اين مباحث پرداخته مي شود :

 

 خويشاوندي و ساختار اجتماعي

 

 نظام هاي خويشاوندي

 

 شبكه هاي خويشاوندي

اسلاید ۷ :

در بخش ازدواج و طلاق نيز به مباحث زير پرداخته مي شود :

 

 نظامهاي زناشويي

 طلاق و عوامل آن

 تعريف و هدف از ازدواج

 همسر گزيني و همسان گزيني

 ويژگي هاي جمعيتي و اجتماعي ازدواج

اسلاید ۸ :

موضوع جامعه شناسي :

بررسي جامعه انساني است .

تعاريف ديگري از جامعه شناسي ارائه شده مانند :

  علم جامعه

 

 علم نهادها

 

  علم عوارض اجتماعي

اسلاید ۹ :

ادامه تعاريف جامعه شناسي :

 علم كنش هاي متقابل اجتماعي

 

 علم تحولات اجتماعي

 

علم روابط اجتماعي

 

اسلاید ۱۰ :

وظايف جامعه شناسي :

 مجهز كردن انسانها به شناخت قوانين حاكم بر روندهاي اجتماعي  ، تحول ، كاركرد آنها و روابط  اجتماعي _ اقتصادي انسانها

 دادن رهنمودهايي براي فعاليتهاي مطلوب نظامهاي اجتماعي در حوزه هاي گوناگون زندگي انسان مانند : كار ، زندگي و …