لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جایگاه معدن در اقتصاد ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جایگاه معدن در اقتصاد ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دو سؤال اساسی

۱– سهم معدن در اقتصاد ايران چيست؟

۲- آيا ايران میتواند کشوری معدنی شود؟

اسلاید ۲ :

حسابهای ملی – توليد ناخالص داخلی (GDP)

* بررسي حسابهاي ملي، بهترين راه برای تعيين سهم بخش معدن است.

* تكنيك داده- ستانده(INPUT-OUTPUT)، دقيقترين و مدرنترين روش برای محاسبه ميزان وابستگی بخشهای مختلف اقتصاد به يکديگر است .

اسلاید ۳ :

سهم معدن از توليد ناخالص داخلی

تحقيقات نشان میدهد که ميزان رشد اقتصادی بیسابقه در سالهای اخير تا حدود زيادی به دليل رشد در صنايع معدنی ايران بوده است.

اسلاید ۴ :

عملكرد بخشهای اقتصاد ايران

تقسيم بندی گروههای اقتصادی:

صنايع و معادن

نفت

کشاورزی

خدمات

مجموع توليد ناخالص داخلی: ۷۳۱ هزار ميليارد ريال

اسلاید ۵ :

محاسبه سوددهي بخش معدن

آمار رسمی ايران نشان ميدهد که:

– جمع ارزش توليد ناخالص داخلي = ۷۳۱ هزار ميليارد ريال

– جمع ارزش مواد مصرف شده براي آن = ۳۱۹ هزار ميليارد ريال

بنابراين:

برابر

سوددهی کل اقتصاد ايران

اسلاید ۶ :

برای مواد معدنی:

– جمع ارزش توليد مواد معدنی = ۲۱۲ هزار ميليارد ريال

– جمع ارزش مواد مصرف شده براي آن = ۶۳ هزار ميليارد ريال

اسلاید ۷ :

پاسخ سؤال دوم:

براي معدني شدن بايد صنعت معدنكاري رشد داده شود.

منابع لازم براي رشد:

۱– منابع معدني

ذخاير قطعي: ۳۱ ميليارد تن

ذخاير احتمالي: ۲۴ ميليارد تن

در مجموع ۵۵ ميليارد تن

* ايران با داشتن ۱% جمعيت جهان، حدود ۳% ذخاير معدني را دارا ميباشد.