لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جداسازی غشایی گازها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جداسازی غشایی گازها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

      فهرست مطالب

lبخش اول:كليات                                        كليات

lبخش دوم : غشاها

    طبقه بندي غشاها

    تقسيم بندي براساس ماهيت

    تقسيم بندي بر اساس مورفولوژي و ساختار         

lبخش سوم: جدا سازي غشايي گازها

    جداسازي گازها توسط غشاهاي متخلخل                      جدا سازي گازي توسط غشاهاي غير متخلخل               

lمراجع

اسلاید ۲ :

۱-۱- کلیات

فرايند غشايي از دهه ۱۹۶۰ كاربردهاي صنعتي يافته و برخي از آنها مانند جدا سازي غشايي گازها عمري كمتر و حدود ۲۵ سال دارند. عمده ترين مزاياي فرايند غشايي را مي توان در موارد زير خلاصه نمود.

۱- مصرف انرژي كمتر براي انجام جداسازي

۲- امكان انجام عمليات جداسازي در دماي محيط

۳- سهولت دستيابي به كليه فازهاي جدا شده

۴- انجام عمليات جداسازي توسط تجهيزاتي با وزن و حجم كم

۵- نصب و عمليات ساده

۶- حداقل نياز به كنترل، بازرسي، تعمير و نگهداري

۷- طبيعت مدو لار بودن فرايند و بنابراين انعطاف پذيري بالاي فرايند براي پاسخ گويي به انواع نيازهاي جداسازي

۸- عدم نياز به استفاده از مواد شيميايي براي جداسازي و بنابراين عدم وجود مسائل زيست محيطي ناشي از مصرف مواد شيميايي

اسلاید ۳ :

۹- ايده آل براي مناطقي دور دست و موقعيت هايي كه امكان فراهم آوردن تسهيلات جانبي فرايندها موجود نباشد.

۱۰- قابليت اتصال آن به ساير فرايندهاي جداسازي

اسلاید ۴ :

     اين فرايند در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي كاربرد زيادي دارد، علاوه بر استفاده از اين فناوري درتصفيه آب و چاپ اين صنايع در توليد و پالايش نيز كاربردهاي زيادي پيدا كزده و قابل رقابت با فرايندهاي كلاسيك جداسازي مي باشد.

مهمترين زمينه هاي رقابت فناوري فشايي با فرايند كلاسيك در صنعت نفت عبارتنداز:

۱- شيرين سازي گاز ترش (طرف  CO2  وH2 S  از گاز طبيعي )

۲- بازيافت و خالص سازي هيدروژن از جريان هاي گازي نظير بازيافت هيدروژن از گازهاي خروجي واحدهاي  پالايشگاهي هيدرو كراكر،هيدروتريتر، fec و…

۳- بازيافت هيدروژن از گازهاي خروجي واحدهاي توليد آمونياك

۴- تنظيم نسبت H2/CO در گاز سنتز به منظور استفاده در انواع فرايندهاي تبديلات گازي

۵- فرض بخار آب از گاز طبيعي و ساير جريانهاي گازي

اسلاید ۵ :

 

۶- بازيافت و جداسازي هيدروكربنهاي سنگيني از                       جريان گازي و ساير جريانهاي گازي

۷- توليد نيتروژن از هوا

۸- توليد هواي غني از اكسيژن

اسلاید ۶ :

    ويژگيهاي قابل ملاحظه فرايند جداسازي غشايي، جداسازي بدون تغيير فاز مي باشد لذا از تشكيل فاز دوم اجتناب شده و صرفه جويي قابل ملاحظه اي در مصرف انرژي به عمل مي آيد.

مكانيزم عمل بدين صورت مي باشد كه غشاﺀ برخي از مولكولهاي خوراك را اجازه عبور مي دهد و باقي مولكولها را نگاه مي دارد.

اسلاید ۷ :

اين غشاها براي استفاده در مقياس صنعتي در بسته هاي خاصي مورد استفده قرار مي گيرند كه مدول ناميده مي شوند،هر مدول محتوي مقدار معيني غشاﺀ مي باشدكه با آرايش خاصي قرار گرفته و كانالهاي خاصي براي عبور خوراك و خروج اجزاي باقيمانده دارد.

اسلاید ۸ :

انواع فرايندهاي غشايي:

فرايندهاي غشايي به سه دسته تقسيم ميشوند:

فرايند گاز- گاز : فرايند تراوش گاز

فرايند مايع- گاز: تراوش تبخيري

فرايند مايع- مايع: دياليز- الكترو دياليز- اسمز معكوس- نانوفيلتراسيون- اولترافيلتراسيون و ميكروفيلتراسيون

اسلاید ۹ :

غشاﺀ را مي توان يك حايل انتخابگر بين دو فاز تعريف كرد كه انتخابگري جزﺀ خصوصيات ذاتي غشاﺀ مي باشد.

۱-۲- طبقه بندي غشاﺀها :

۱-۲-۱- تقسيم بندي بر اساس ماهيت:

غشاﺀها از لحاظ ماهيت به دو گروه بيولوژيكي

و سنتز شده تقسيم ميشوند،اين تقسيم بندي واضح ترين تمايز ممكن بين غشاﺀهاست چرا كه اين دو گروه كاملا از لحاظ ساختار و خصوصيات تابعي با هم متفاوتند: به دليل كاربردهاي صنعتي غشاﺀهاي سنتز شده به توضيح اين گروه مي پردازيم.

اسلاید ۱۰ :

Ι) غشاهاي آلي:

غشاﺀ مايع:

 اين نوع غشاﺀ شامل يك فيلم نازك مايع مي باشد كه اجزاي مخلوط درآن حل شده وتوسط نفوذ منتقل ميشود البته بهتر است كه از عامل استفاده شود چرا كه انتقال يك جز را تسهيل ميكند.

غشاي پليمري :

مهمترين گروه غشاهاي آلي و پليمري مي باشد كه خاصيت جداسازي مواد مختلف را دارند و استفاده گسترده اي در صنعت از آنها مي شود.

Ι Ι) غشاهاي غيرآلي:

مواد غير آلي داراي مقاومت حرارتي و شيميايي بالاتري نسبت به گروه قبل ميباشند. مهمترين استفاده آنها در زمينه ميكرواولترافيلتراسيون ميباشد.

غشاي سراميكي:

مهمترين گروه غشاهاي غير آلي مي باشد كه توسط تركيب فلزات مثل آلومينيوم،تيتانيوم وسيليسيوم و… با يك غيرفلز در فرم اكسيد نيتريت يا كربيد ساخته ميشود.

غشاي شيشه اي:

 از اين دسته از غشاها ميتوان به اكسيد سيليكون اشاره كرد.

غشاي فلزي:

از به هم فشردن پودر فلزات توليد ميشود.