لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

       من برای حفظ اعتدال جناح ها همیشه تذکرات تلخ و شیرینی داده ام … هیچ گاه نگران مباحث تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبوده ام ولی نگران تقابل و تعارض جناح های مومن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد و نق بزن گردد.

اسلاید ۲ :

   هر کسی به اسلام و ارزشها ، به امام (ره)  به مصالح ملی و به سرنوشت این کشور علاقه نشان بدهد او برای من عزیز است . متعلق به هر جریان سیاسی باشد .

اسلاید ۳ :

   
   
                          فهرست
       
کلیات
   ۱- تعریف جریان شناسی
   ۳- ضرورت ها و اهداف شناخت جریانات سیاسی
   ۴- مدل جریان شناسی بر مبنای دین و مذهب
   ۵- ادوار مهم تاریخ معاصر ایران و نقاط عطف

         صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران
  دوره اول: عصر مشروطه طلبان
  دوره دوم:  عصر ملی شدن صنعت نفت
  دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی
  دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد ۷۶
  دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان
  دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان

اسلاید ۴ :

کلیات:
۱- تعریف جریان شناسی:
 شناخت فرآيند شكل‌گيري يك انديشه به همراه بررسي مباني فكري، اعتقادي و ديدگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دسته‌اي از احزاب، گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي كه داراي همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان‌ها باشند.

بر اساس اين تعريف، جريانشناسي شامل:
۱ـ فرآيند شكل‌گيري يك انديشه و تفكر.
۲ـ بررسي مباني فكري اعتقادي و ديدگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، دسته اي از احزاب و گروه‌هاي سياسي
۳ـ تبيين همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان‌ها.

اسلاید ۵ :

۲- ضرورت شناخت جریانات سیاسی:

 

۱ـ تشخيص درست دوستان از دشمنان، خوديها از غير خوديها بر اساس آموزههاي تولي و تبري ديني.

۲ـ تعيين نوع مواجهه و موضعگيري مناسب در برخورد با جريانات سياسي بر اساس رسالت پاسداري از انقلاب و نظام اسلامي.

۳ـ ظرفيتسازي و كارآمد سازي سپاه و بسيج در مقابله با تهديدات سخت، نيمه سخت و نرم فراروي جمهوري اسلامي ايران.

۴ـ توسعه و تعميق انقلاب اسلامي و عمقبخشي داخلي با مهندسي فرهنگي و تأثيرگذاري بر افكار عمومي.

اسلاید ۶ :

 ۳ -صورت بندی جریانات سیاسی (بر مبنای نقش دین و مذهب):

 

بر اين اساس جريانات سياسي به چند دسته تقسيم ميشوند:

  ۱- جریان غیرمذهبی:

    به نقش مذهب در اداره جامعه قائل نيستند، همانند برخي احزاب و گروه‌هاي ملي‌گرا و قوم‌گرا.

۲ -جریان ضدمذهبی:

  علاوه بر نفي و انكار دين و شريعت، به مقابله جدي با دينمداران و نظام ديني جمهوري

                 اسلامي ايران برخاستند همانند احزاب ماركسيستي توده، چريكهاي فدايي و پيكار.

  ۳- جریان مذهبی:

  آنان با اعتقاد به دين، قرائت يكسان از نقش اجتماعي مذهب ندارند.

اسلاید ۷ :

  دسته‌بندي جريان مذهبي:

طرفداران جريان مذهبي به دو طيف تقسيم مي‌شوند:

 الف) جريان مذهبي اقلي (دينداران):

اين جريان معتقد است بايد حداقل توقع و انتظار از دين را داشت، لذا دين را يا امر شخصي و يا صرفاً در حوزه امور فردي و يا آن را صرفاً در جامعه امري اخلاقي دانسته و بر اين اساس در حوزه مسايل دنيوي و عرف معتقد به بهرهگيري از دستورات عقلي نه دستورات ديني ميباشند.

به طور مثال از چهرههايي چون دكتر سروش و مهندس بازرگان تا روحانيوني مثل فاضل ميبدي و يوسفي اشكوري و نيز احزابي چون كارگزاران و مجاهدين انقلاب تا مشاركت و دفتر تحكيم وحدت و … در اين طيفاند.

اسلاید ۸ :

ب) جريان مذهبي اكثري (دينمداران):

اين جريان معتقد است اسلام نه تنها براي زندگي فردي انسان‌ها، بلكه براي جامعه داراي قوانين كاملي است و توانايي تشكيل و اداره حكومت اسلامي را نيز در عصر غيبت داراست. اين جريان فقه آل محمد(ص) را برنامه عملي و تئوري زندگي بشر دانسته و از ديگر شاخصه‌هاي آن ولايت‌مداري، استقرار عدالت، مردم‌سالاري ديني، استقلال و پيشرفت مادي و معنوي در سايه دين است.

برجسته‌ترين نماد آن شخصيت‌هايي چون رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تا جريان‌هايي چون اصولگرايان مي‌باشد.

اسلاید ۹ :

۴-  ادوار مهم تاریخ معاصرایران و نقاط عطف تاریخی:

  ۱:  انقلاب مشروطه: تلاش برای استقرار عدالت، پارلمان و قانونگذاری(۱۲۸۵)

   ۲:  نهضت ملی شدن نفت: ملی كردن صنعت نفت و رهانیدن از استعمار انگلیس(۱۳۳۲)

   ۳:  نهضت امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی: تلاش برای استقرار نظام جمهوری اسلامی(۱۳۴۲ تا۱۳۵۷)

   ۴: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد ۷۶: دوران تثبیت انقلاب و شكل‌گیری جریانات(۵۷ تا۷۶)

   ۵:  عصر حاكمیت اصلاحطلبان (اوایل ۷۶ تا ۸۴)

   ۶: عصر حاكمیت اصولگرایان (از ۸۴ تا بحال)

اسلاید ۱۰ :

صورتبندی و آرایش جریانات سیاسی ایران

دوره اول: عصر مشروطه طلبان

دوره دوم:  عصر ملی شدن صنعت نفت

دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی

دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد ۷۶

دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان

دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان