لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جریان متناوب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جریان متناوب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

تاکنون با منبع DC یا مستقیم آشنا شدیم ، اکنون با منبع جدیدی به نام منبع متناوب و سپس منبع AC آشنا می شویم.

جریان متناوب

جریان متناوب جریانی است که مقدار و جهت آن نسبت به زمان تغییر می کند و تکرار می شود. در باتری که ولتاژ مستقیم می باشد، جریان نیز مستقیم می باشد یعنی جریان همیشه از قطب مثبت خارج می شود. جریان متناوب یک جریان دو جهته می باشد یعنی الکترون ها ابتدا در یک جهت و سپس بر عکس جاری می شوند.

اسلاید ۲ :

انواع جریان متناوب

برای نشان دادن چگونگی تغییر جریان از شکل موج استفاده می شود. انواع جریان های متناوب عبارتند از:

اسلاید ۳ :

تولید جریان متناوب

در اینجا منظور از جریان متناوب همان جریان سینوسی یا جریان AC می باشد. در ژنراتور AC برای تولید الکتریسته از اصول فیزیکی و مغناطیسی استفاده می شود. اگر در یک میدان مغناطیسی یک سیم پیچ را حرکت دهیم به طوریکه خطوط میدان مغناطیسی قطع شود در آن سیم پیچ ولتاژ ایجاد می شود و اگر این عمل تکرار شود ولتاژ متناوب ایجاد می شود. در شکل زیر و اسلاید بعد ساختمان یک ژنراتور ساده AC را نشان می دهد.

اسلاید ۴ :

مشخصات جریان متناوب

در مدارهای متناوب یا AC با ولتاژ یا جریان AC سر و کار داریم. شکل یک موج AC یا متناوب به صورت سینوسی می باشد.

همانطور که در شکل دیده می شود  مقدار و جهت ولتاژ یا جریان با گذشت زمان تغییر می کند.

مجموعه نیم سیکل + و نیم سیکل – را یک سیکل گویند.

اسلاید ۵ :

زمان تناوب

مدت زمان یک سیکل کامل را زمان تناوب گویند و با T نشان مئ دهند.  واحد آن ثانیه است.

مثال: در شکل زیر زمان تناوب را بدست آورید.

اسلاید ۶ :

فرکانس

فرکانس برابر تعداد سیکل ها در واحد زمان یا تعداد سیکل ها در یک ثانیه می باشد. فرکانس را با f نشان می دهند واحد فرکانس را سیکل  بر ثانیه یا هرتز (HZ) می باشد.

اسلاید ۷ :

رابطه بین فرکانس و زمان تناوب

فرکانس و زمان تناوب عکس یکدیگر می باشند و رابطه بین آنها به صورت زیر است.

فرکانس برق شهر ۵۰ هرتز می باشد. زمان تناوب آن برابر است با

اسلاید ۸ :

مثال: فرکانس کدام شکل موج بیشتر است؟

اسلاید ۹ :

واحدهای زمان تناوب و فرکانس

در علوم مهندسی و صنعت از واحدهای دیگری نیز استفاده می شود.

اسلاید ۱۰ :

مثال: اگر زمان تناوب یک موج سینوسی ۱۰میلی ثانیه باشد، فرکانس آن چقدر است؟