لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جزوه کامل بررسی و ارزیابی مدارهاي الكتريكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جزوه کامل بررسی و ارزیابی مدارهاي الكتريكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقاومت الکتريکي

واحد اندازه گيري آن اهم مي‌باشد.

بين جريان و ولتاژ آن هميشه قانون اهم برقرار است:

V=R I

کهR  مقاومت، I  جريان و V ولتاژ است.

اسلاید ۲ :

خازن

واحد اندازه گيري آن فاراد مي باشد.

رابطه ولتاژ و بار الکتريکي خازن بصورت زير مي باشد:

 

که C ظرفيت، q بار الکتريکي و v ولتاژ خازن مي باشند.

اسلاید ۳ :

روابط خازن

I جريان و v ولتاژ خازن مي باشند:

i =c (dv/dt )

اسلاید ۴ :

سلف (القاگر)

واحد اندازه گيري آن هانري (H) ميباشد.

روابط آن بصورت زير ميباشد که L القاکنايي، w انرژي، i جريان و v ولتاژ سلف ميباشد.

نکته: جريان سلف تغيير ناگهاني ندارد.

 

اسلاید ۵ :

منابع ولتاژ

منابع ولتاژ همواره داراي ولتاژ ثابتي هستند و ولتاژ آنها بستگي به ميزان جريان آنها ندارد.

منابع ولتاژ بر دو نوع هستند، منابع ولتاژ مستقل و منابع ولتاژ وابسته.

ميزان ولتاژ منابع ولتاژ وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.

اسلاید ۶ :

منابع جريان

منابع جريان همواره داراي جريان ثابتي هستند و جريان آنها بستگي به ميزان ولتاژ آنها ندارد.

منابع جريان بر دو نوع هستند، منابع جريان مستقل و منابع جريان وابسته.

ميزان جريان منابع جريان وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.

 

اسلاید ۷ :

اصل جمع آثار

در مدارهايي که چند منبع ولتاژ وجود دارد، هر بار تنها يکي از آنها را در نظر گرفته و با صفر کردن بقيه منابع، پاسخ مدار محاسبه ميشود. اين عمل براي همه منابع انجام ميشود و در نهايت همه پاسخهاي محاسبه شده با هم جمع ميشوند تا جواب نهايي بدست آيد.

منظور از پاسخ مدار، مجهولي است که در مسأله خواسته شده است.

 

اسلاید ۸ :

 

نکته: براي صفر کردن منابع ولتاژ، آنها را اتصال کوتاه و منابع جريان را مدار باز ميکنيم.

 

 

اسلاید ۹ :

مثال

در مدار زير با استفاده از اصل جمع آثار مقدار ولتاژ VX را بدست آوريد.

اسلاید ۱۰ :

حل مثال

براي حل، مشابه آنچه که در شکلهاي بالا ديده ميشود، هربار تنها يکي از منابع در نظر گرفته ميشود و ساير منابع صفر ميشوند. مقادير VX1 و VX2 بصورت زير محاسبه ميشوند: