لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف

۱-ارتقای دانش ومهارت ونگرش دانش آموزان درزمینه کشف وحل خلاقانه مسائل

۲-فرصت آفرینی برای رشد وشکوفایی استعدادها وخلاقیت دانش آموزان

۳-کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری مبتنی برتدریس پژوهش محور موقعیت محور

ومطابق بابرنامه درسی ملی

۴-کاربردی کردن دانش وارتباط آن بانیازهای جامعه وموقعیت های زندگی

۵-توجه ویژه به دستاوردهای علمی وعملی دانش آموزان برای ورود به میدان رقابت علمی ۶-تنوع بخشی به محیط یادگیری

اسلاید ۲ :

شرایط شرکت کنندگان        

شرکت دانش آموزان در کلیه مراحل مسابقه به صورت انفرادی ویا گروههای دونفره درپایه های هفتم هشتم ونهم مجاز می باشد وتمامی دانش آموزان شرکت کننده درهر سه پایه به صورت مشترک به رقابت خواهند پرداخت.

اسلاید ۳ :

نحوه اجرا

مرحله آموزشگاهی: کلیه دانش آموزان شرکت کننده آثارخود راتحویل دبیر کار وفناوری داده تا توسط داوران کارهای دانش آموزان بررسی شده واز هر .اموزشگاهی حداکثر۵اثربرتر که حدنصاب لازم را کسب نموده باشند مجاز به شرکت در سطح ناحیه /شهرستان/منطقه می باشند.این حدنصاب برای دانش آموزان مدارس عادی دولتی معادل ۸۰ درصد امتیاز نمون برگ ارزیابی وبرای مدارس خاص  باتشخیص اداره منطقه ۹۰ درصد امتیاز نمونه برگ ارزیابی می باشند.

اسلاید ۴ :

مرحله ناحیه شهرستان منطقه

آثارمنتخبین مدارس توسط کمیته داوران ارزیابی شده وبدون درنظرگرفتن نوع مدرسه پایه تحصیلی وجنسیت  طبق نظر دبیر اجرایی استان به مرحله استانی راه میابد.مرحله استانی:رتبه بندی آثاربرتردرمرحله استانی باحضور دانش آموزان وآثارآنها انجام می شود.از مجموع آثاربرتراستانی براساس داوری کمیته داوران استان یک اثر بدون درنظر گرفتن  جنسیت وپایه به مرحله کشوری راه می یابد.مرحله کشوری:باحضور دانش آموزان منتخب تمام استان ها درتابستان ۹۵ برگزار خواهد شد.

اسلاید ۵ :

برنامه زمانبندی

آموزشگاهی پایان بهمن

منطقه پایان اسفند

استانی ۲۰فروردین

کشوری :تابستان ۹۵

اسلاید ۶ :

مسئولیت ارزیابی

۱-مرحله آموزشگاه:توسط دبیران مجرب کاروفناوری که منتخب میر آموزشگاه باشند.

۲-مرحله منطقه:درمرحله ناحیه توسط کمیته داوران ناحیه/منطقه/شهرستان۳- مرحله استانی:درمرحله استانی توسط کمیته داوران استان.

۴-مرحله کشوری :درمرحله کشوری توسط کمیته داوران کشوری

اسلاید ۷ :

وظایف ناظرین مناطق

vتشویق وترغیب مدیران ودبیران برای اجرای جشنواره درسطح آموزشگاه

vنظارت براجرای مناسب آموزشگاه

vجمع آوری عکس ها وفیلم های گرفته شده ازمدارس برای ارسال به استان

vهمفکری برای انتخاب داور برای مدارس

vانتخاب داور برای مناطق

vنظارت بر داوری در سطح منطقه

vارسال آثاربرتر درمدت زمان تعیین شده به استان