لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حرکت شناسی و بیومکانیک توصیفی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف:

 • ۱- آشنایی به آناتومی و حرکت شناسی تکنیک مورد نظر(عضلات موثر، ترتیب فعالیت عضلات، تغییرات مرکز ثقل، مراحل انجام تکنیک، صفحات و محورهای فرضی حرکت شناسی، اهرمها ، نوع حرکت مانند فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، اداکشن، و …)
 • ۲- تصویر برداری و فیلم برداری از تکنیک و تجزیه و تحلیل حرکات، زوایای موثر، سرعت خطی، شتاب خطی و ….، ردگیری حرکات یا Tracking و …)
 • ۳- تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد و عوامل احتمالی در ایجاد آسیب
 • ۴- تحلیلی بیومکانیکی تکنیک (تفسیر بیومکانیک زوایا، سرعت اولیه، اندازه حرکت، اهرمها و ….)
 • ۵- تحلیل تاثیر عوامل محیطی، لوازم ورزشی، زمین بازی و … بر اجرای موفق تکنیک مورد بررسی
 • ۵- نتیجه گیری

اسلاید ۲ :

روش انجام تحقیق

 • ۱- استفاده از جستجوی اینترنتی برای مشاهده فیلمهای ورزشی، کنفرانسها، کتب و منابع آموزشی دیگر
 • مثال جستجو در گوگل و Google Scholar

Running Biomechanics filetype:ppt

نجوه جستجوی نوع خاصی از فایل  مثلا پاورپوینت در گوگل

۲- استفاده از نرم افزار تحلیل ویدئویی مانند Kinovea

۳- استفاده از منابع حرکت شناسی و بیومکانیکی برای تحلیلی حرکت شناسی و بیومکانیکی تکنیک

اسلاید ۳ :

مطالعه مقدمات حرکت شناسی

 • آشنایی با سطوح حرکتی
 • آشنایی با محورهای حرکتی
 • انواع مفاصل بدن
 • انواع مختلف حرکات بدن مانند فِلِکشِن، اکستنشن و….

اسلاید ۴ :

نکات مهم در پرتاب دیسک از نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

 • مراحل انجام تکنیک
 • عضلات مهم در هر مرحله
 • عوامل مهم بیومکانیکی، آناتومیکی، آئرودینامیکی در موفقیت این تکنیک
 • زاویه مناسب و ارتفاع رهایی دیسک
 • اهمیت مرکز ثقل و وارد آوردن نیرو
 • اهمیت ادامه حرکت (تعقیب دیسک)

اسلاید ۵ :

نکات مهم در  اسپک والیبال
از نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

 • ۱-بررسی عضلات ومفاصل درگیر
 • ۲-بررسی نوع حرکت
 • ۳-بررسی زاویه ی حرکت دست به هنگام زدن اسپک
 • ۴- نقش گامهای قبل از پرش
 • ۵- نقش دستها در هنگام پرش و پس از اسپک

اسلاید ۶ :

نکات مهم در حرکت یکضرب وزنه برداری از نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

 • شش فاز حرکتی در حرکت یک ضرب
 • عضلات مهم در هر فاز
 • اهمیت انطباق مرکز ثقل وزنه و مرکز ثقل بدن در صفحه هوریزونتال (افقی)
 • نقش توازن نیروی عضلات دو طرف بدن و تقارن آناتومیکی بدن
 • نقش وزن فرد در موفقیت اجرای این حرکت

اسلاید ۷ :

نکات مهم در شوت جفت بسکتبال از نظر حرکت شناسی و بیومکانیکی توصیفی

مراحل پرش

عضلات مهم

نقش زاویه پرتاب، سرعت اولیه و ارتفاع رهایی

اهمیت مرکز ثقل

اهمیت تعادل

نقش چرخش توپ بر مسیر پرتاب توپ

زاویه مناسب پرتاب توپ

اسلاید ۸ :

تجزیه تحلیل حرکت بارفیکس

 • مهمترین عضلات درگیر
 • مهمترین مفاصل درگیر
 • انواع مهم بارفیکس
 • نقش عضلات برونگرا و درونگرا در حین بارفیکس