لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حرکت و سکون (ریاضت) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حرکت و سکون (ریاضت) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تعریف حرکت :

 • خروج ماده از قوه به فعل است که سبب تسخین میشود . نفس دائم در حرکت است چه در خواب وچه در بیداری
 • لحظه ای سکون نیست .
 • منظور از حرکت،حرکت بدنی است نه حرکت نفسانی
 • ریاضت=ورزش =حرکت اندامها
 • ورزش : حرکتی است تابع اراده ، وباید تنفس بلند وبزرگ وپی در پی باشد.

اسلاید ۲ :

سکون:

 • عدم حرکت کل بدن از کل وجزء از جزء آن است .
 • ماندن ماده در حالت قوه گی خود ویا بر فعلیت خود است .

اسلاید ۳ :

ضرورت حرکت :

 • ۱- مصرف وتحلیل حرارت غریزی :
 • لزوم جایگزینی آن از گوهر خودش .
 • حرارت حاصل از بیرون (تغذیه)ودرون (اخلاط)، از جنس حرارت غریزی نیست .
 • حرکت، حرارت غریزی را بر می انگیزد واز جنس گوهر حرارت غریزی،حرارت تولید می کند .(انتعاش)

اسلاید ۴ :

ضرورت حرکت:

 • ۲-عدم تبدیل همۀ غذای خورده شده به خلط صالح :
 • ایجاد مقداری مواد زاید در هر مرحله از هضوم اربعه
 • عدم توانایی طبیعت برای دفع همۀ مواد زاید
 • تجمع مواد = تعفن = بیماریهای عفونی
 • تجمع بیشتر = امتلاء

اسلاید ۵ :

فواید ومضرات سکون (آرامش ) :

 • ۱- سکون معین بر هضم است
 • ۲- در سکون غذا ساکن است وهضم ونضج بهتر صورت می گیرد .چون غذا در تماس کامل با سطح معده است . در حرکت، قصور در هضم معدی است
 • ۳- در سکون توجه کامل طبیعت به جانب هضم ونضج است
 • ۴
 • ۵- سکون به افراط سبب اجتماع واحتباس اخلاط وبلغم ورطوبات وانغمار حرارت غریزیه واختناق آنهاست وعدم ترقیق وتحلیل آنها ، لذا سبب استیلائ برودت است

اسلاید ۶ :

اهمیت ریاضت :

 • -اساس تند رستی به ترتیب اهمیت :
 • ۱-ورزش ۲-غذا ۳-خواب
 • رمز سلامت در اسلام :
 • -جوع -تعب
 • -ورزش صحیح ومتناسب با اعتدال مزاج ، در وقت مناسب
 • ورعایت سایر موارد بهداشتی = بی نیازی از طبیب

اسلاید ۷ :

فواید ریاضت۱ :

 • -تازه کردن حرارت غریزی
 • -هضم بهتر غذا
 • -پذیرش بهتر غذا
 • -استحکام اندامها ، صلابت در اعصاب واوتار و رباطات وعضلات ومفاصل
 • -تقویت قوا
 • -رساندن روح غریزی به اندامها ، روح غریزی عامل زندگی است وترک ورزش ناتوانی اندامها
 • -لغزاندن مواد زاید از جای خود وآماده دفع کردن
 • -دفع بهتر فضولات ومواد زاید (گداختن ، تحلیل رفتن فضولات)
 • -تحلیل فضولات غذایی روز گذشته
 • -تحلیل رطوبات فضلیه مرخیه
 • -از بین بردن امتلاء بدون دارو

اسلاید ۸ :

ریاضت اندامها :

 • ریاضت پا : پیاده روی .
 • ریاضت چشم : نگاه به اجسام ریز وتدریجا از اشیاء ریز به بزرگتر ودیدن صور جمیله ملیحه .
 • ریاضت گوش : شنیدن صداهای نهانی وخفی وگاهی آوازهای عظیم وخائیدن اشیاء صلب .
 • ریاضت دست : کار با دست ،سنگ اندازی ،زوبین اندازی ، جابجایی اشیاء سنگین .
 • ریاضت سینه وحنجره وحلق : آواز خواندن ( ابتدا آهسته وسپس بلند) اینقدر بخواند که سر درد نگیرد وملال نیاورد ، با صدای کلفت وسنگین وتند خواندن .
 • فایده آوازخواندن:عقل را روشن وهمۀ قوتها را سود میدهد ، رنگ را زیبا ، سینه را صاف و مفید برای دهان وزبان کوچک وچشم .
 • ریاضت دست وبازو وسینه : تیر اندازی .

اسلاید ۹ :

ریاضت:

 • -ریاضت قوی : چوگان زدن .
 • -ریاضت قوی همۀ بدن : آویزان شدن وپاها را حرکت دادن .
 • -فوت کردن ، حبس کردن نفس ، تنفس عمیق ، برای همۀ بدن ومجراها خوب است .
 • -کلفت کردن طولانی صدا ، صدای تند طولانی ، صدای زیاد طولانی خطرناک است .

اسلاید ۱۰ :

فواید دلک :

 • ۱-تحلیل مادۀ غلیظۀ چسبیده به عضو .
 • مثل ماساژشکم برای تحلیل سده روده ومعده
 • ۲-تحلیل باد یا نفخ در عضو .
 • ۳-جذب ماده از بالا به پائین .
 • ۴-رساندن نفع روغنها به بدن .
 • ۵-بزرگ شدن عضو کوچک .