لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسابداری نفت و گاز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسابداری نفت و گاز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تدوین استاندارد های مربوط به حسابداری نفت و گاز

حسابداری و گزارشگری مالی برای صنعت نفت و گاز برای مدت طولانی مورد مطالعه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداری بوده است. مثلا یکی از صاحبنظران حسابداری اظهار داشته است:

   در تاریخچه حسابداری ,هیچگاه انتخاب یک روش حسابداری از بین روشهای پذیرفته شده ,به اندازه انتخاب بین بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق جلب توجه نکرده است.

اسلاید ۲ :

 تحقیقات مشاهده ای انجام شده

 در برخی از تحقیقات نشان داده شده است  که حذف روش بهای تمام شده کامل تاثیری بر نتایج اقتصادی  و یا قیمت و بازده سهام  شرکت هایی  که این روش را بکار گرفته اند نداشته است . در برخی از تحقیقات دیگر ,تاثیر منفی حذف روش بهای تمام شده کامل  بر قیمت سهام شرکت های  مربوط  مشاهده شده است.

 در تحقیقات دیگری مشاهده شده است که شرکت هایی که اهرم عملیاتی بالایی دارند روش بهای تمام شده کامل  را  ترجیح می دهند

 در مواردی که تاثیر مثبت یا منفی بکار گیری روش های مزبور مشاهده شده است نمی توان درباره دلیل  یا دلایل این تاثیر اظهار نظر قطعی کرد. بررسی تحقیقات مورد بحث در کل نشان می دهد که انگیزه  اصلی  ترجیح روش بهای تمام شده کامل  بر روش کوششهای موفق ,تاثیر بکارگیری روش اول بر افزایش سود است.  

اسلاید ۳ :

 عوامل سیاسی

 بسیاری از عوامل  دولتی ,در کشور آمریکا بر این باور بودند که پذیرفتن روش کوششهای موفق و حذف روش بهای تمام شده کامل بر  خلاف سیاست های کلی دولت است و موجب کاهش توان رقابت شرکت های نفتی و کم شدن فعالیت های اکتشافی و توسعه ذخایر نفت و گاز می شود. اعضای FASB بر این باور بودند که منافع ملی در صورت محدود کردن تنوع روش های پذیرفته شده بهتر حفظ خواهد شد.

   بر اثر فشار های سیاسی در کشور آمریکا,  SECبکار گیری روش بهای تمام شده کامل به عنوان روشی پذیرفته شده را مطرح و قصد خود را مبنی بر الزام روش حسابداری شناخت ذخایر در آینده آشکار کرد.

اسلاید ۴ :

 هیات استاندارد های حسابداری مالی نیز متعاقب انتشار نظر کمیسیون  اوراق بهادار ,طی استاندارد شماره ۲۵ بکارگیری الزامی روش کوششهای موفق را لغو کرد. این استاندارد نمونه ای از تاثیر عوامل سیاسی بر تدوین استاندارد های حسابداری در آمریکا محسوب می شود.

اسلاید ۵ :

 نگاهی به حسابداری نفت و گاز در ایران

 نفت یکی از مهمترین صادرات کشور است که بخش عمده ای از درآمد ملی و تولید ملی کشور ما را تشکیل میدهد. حسابداری نفت یکی از مهمترین و پیچیده ترین انواع حسابداری بهای تمام شده است. هدف ما تنها بررسی استهلاک دارایی ها، هزینه های تولید و موجودی گیریها در این نوع از حسابداری است.

 استهلاک: استهلاک در این نوع از حسابداری مانند سایر انواع حسابداری تابع روش و عمر مفید میباشد. به طور کلی میتوان استهلاک ها را به شرح زیر طبقه بندی نمود: شرح و نام دارایی قابل استهلاک و طول عمر مفید.

 الف- زمین:

 در مواردی غیر از عملیات حفاری چاههای نفت و گاز، مستهلک نمیگردد.

 زمین برای حفر چاههای نفت و گاز ۱۲۰ ماه.

 هزینه های بهبود و اصلاح زمینهای استیجاری طول مدت اجاره یا ده سال هر کدام کمتر باشد

اسلاید ۶ :

ب- مخارج تحقیقات ژئولوژی، ژئوفیزیک و تاپوگرافی:

درصورت مثبت بودن تحقیقات ۱۲۰ ماه.

درصورت نیافتن منابع یکجا هزینه میگردد.

ج- چاههای نفت و گاز:

درصورت اقتصادی بودن و عملیاتی شدن ۱۲۰ ماه.

درصورت عدم دسترسی به نفت و اقتصادی نبودن یکجا هزینه میگردد.

توجه داشته باشید که کلیه دارایی ها با روش مستقیم مستهلک میشوند.

 

اسلاید ۷ :

 هزینه های شرکتهای تولید کننده نفت:

 هزینه های بدست آوردن حق بهره برداری از منطقه عملیاتی: که عبارتست از خرید یا اجاره محل عملیات حفاری.

 هزینه اکتشاف: این هزینه مربوط به هزینه های کشف چاه میباشد که به پنج بخش تقسیم میشود:

 ۱-۲- هزینه نقشه کشی

 ۲-۲- هزینه نگهداری زمین

 ۳-۲- هزینه چاه آزمایشی

 ۴-۲- هزینه تجهیز و حفر چاههای اکتشافی

 ۵-۲- هزینه حفاری چاههای آزمایشی اکتشافی

 

اسلاید ۸ :

 هزینه های حفاری: عبارتست از هزینه هایی که قبل از زدن دکل حفاری انجام میشود که به ترتیب عبارتست از:

 هزینه های حفاری نامشهود

 هزینه های حفاری مشهود

 مراحل دسترسی به نفت: عبارتست از هزینه هایی که در طی مراحل مختلف حفاری صرف میشود.

 هزینه های توسعه: عبارتست از هزینه هایی که صرف توسعه و تجهیز میدان نفتی میشود.

 هزینه های استخراج: عبارتست از کلیه هزینه هایی که جهت تولید نفت استخراج شده صورت میگیرد از قبیل انتقال به پالایشگاه و غیره.

اسلاید ۹ :

žمحاسبه بهای تمام شده نفت خام و گاز طبیعی استخراجی توسط شرکت ملی نفت ایران به شکل زیر میباشد:

žهزینه های جاری و عملیات میدان اضافه میشود:

žهزینه استهلاک هزینه های سرمایه ای انجام شده جهت میدان

žسهم هزینه های سربار دفتر مرکزی وزارت نفت

žقیمت تمام شده نفت خام و گاز طبیعی استخراجی

žموجودی گیری: موجودی ها در حسابداری نفت به دو بخش تقسیم میشوند:

žشمارش و کنترل اقلام موجودی در انبارها.

žاندازه گیری و کنترل موجودی نفت خام، فرآورده های نیم ساخته و ساخته شده.

ž

اسلاید ۱۰ :

žبخش اول مربوط به کالاهای معمولی است که ممکن است در هر انباری وجود داشته باشد و روشهای مشخصی مانند شمارش تک به تک یا شناسایی ویژه و یا روشهای معمول محاسبه موجودی پایان دوره را طلب میکند.

žاما بخش دوم مربوط به موجودی های نفتی و مشتقات آن است. مخازن نفت، استوانه ای شکل است. جهت تعیین موجودی نفت درون مخازن از دو روش دستی و مکانیکی استفاده میکنند. در روش مکانیکی ارتفاع نفت داخل مخازن بوسیله نشانگرهای دیجیتالی که بر روی دیواره مخازن قرار دارد تعیین میشود.

žدر روش دستی این کار بوسیله انداختن وزنه بسته شده به یک ریسمان انجام میشود. دقت داشته باشید که در مواقع حساسی چون انبارگردانی پایان سال مالی، حتماً از روش دستی استفاده میشود.

žهمانطور که ملاحظه نمودید، حسابداری نفت یک حسابداری پیشرفته و قابل بحث و موشکافی است که باید با دقت و سلامت بالا انجام شود. زیرا هرگونه انحراف از واقعیت میتواند صدمه جبران ناپذیری به کشور، دولت و به تبع آن به مردم وارد کند.

ž