لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسگرها (دريابه)و مبدل ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسگرها (دريابه)و مبدل ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

حسگر يا مبدل

 • هر دو از اجزاء وسايل اندازه گيری هستند
 • هر دو کميتی فيزيکی را به شکل قابل استفاده ای تبديل می کنند
 • حسگر اينکار را بدون دريافت انرژی خارجی انجام می دهد ولی مبدل با دريافت انرژی خارجی!!

اسلاید ۲ :

تعاریف دیگر از ترانسدیوسر

 • انرژی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل می کنند

تبدیل انرژی الکتریکی، نیوماتیکی، هیدرولیکی و غیره به نیروی مکانیکی یا تغییر مکان که در این صورت به آنها ترانسدیوسر های خروجی یا Activator می گویند

 • گاهی به ترانسدیوسر های ورودی سنسور اطلاق می شود

تبدیل دما ، فشار، و کلیه پارامتر های حالت به علائم الکتریکی

اسلاید ۳ :

انواع مبدل

کميتهای غير الکتريکی  به الکتريکی (۴ تا ۲۰ ميلی آمپر) يا ۵  –  ۱   ولت

شکل ولتاژی معمولاً ارجح است

کميتهای غير الکتريکی به پنوماتيکی

پنوماتيکی  به الکتريکی

الکتريکی به پنوماتيکی

 • مبدل های الکتريکی به دلايل زير ارجح تر هستند

اصطکاک و اينرسی در خروجی انها تاثير ندارد

تقو يت سيگنال با سهولت انجام می شود

ثبت، نمايش و انتقال سيگنال تسهيل می شود

اسلاید ۴ :

مبدل کميتهای غير الکتريکی  به الکتريکی

 • تغيير کميت های مختلف ( تغيير مکان، درجه حرارت، فشار و ….) به تغييرات علائم الکتريکی (۴ تا ۲۰ ميلی آمپر)
 • بسته به نوع کميت اوليه می توان آنها را به حرکت مکانيکی تبديل و نهايتا به علائم الکتريکی تبديل نمود.

اسلاید ۵ :

روشهای تبديل حرکت مکانيکی

 • خواص الکتريکی

مقاومت

ظرفيت

سلف

 • فشار
 • سطح مايع
 • دما
 • رطوبت
 • نيرو

اسلاید ۶ :

استفاده از تغيير مقاومت يا استرين گيج
Strain Gauge

 • مقاومت هادی با طول رابطه خطی مستقيم و با سطح مقطع رابطه معکوس دارد:
 • با کشيدن سيم مقاومت از طريق افزايش طول و کاهش سطح مقطع افزايش می يابد
 • جهت بهبود بازده سيم مقاومت را روی ورق نازک پلاسيکی می چسبانند (قطر سيم حدود ۱ هزارم اينچ)
 • مقاومت معمول هر استرين گيج حدود

۳۰ Ω to 3 kΩ (unstressed).

 • جهت اندازه گيری دقيق بايد از تغييرات کم مقاومت استفاده نمود و به صورت پل

اسلاید ۷ :

 • بدليل متداول بودن در اندازه گيری کرنش (Strain) به آنها Strain gauge می گويند
 • برای تغيير طول نسبی در اثر تنش ، نيرو، فشار و يا حرارت
 • متشکل از سيم مقاومتی ظريف به صورت رفت و بر گشتی
 • رابطه حاکم
 • مقدار تغيير در مقاومت را می توان به تنش نيز مرتبط نمود
 • تغيير فرم در استرين گيج بايد تا حد الاسيک باشد
 • براي اينكه تغيير مقاومت قابل اندازه گيری باشد بايد طول سيم حساس زياد باشد

فاكتور گيج بالا (ايجاد كم كرنش سبب تغييرات زياد در مقاومت)

 • سطح اشغال شده كم باشد تا بتوان به كرنش نقطه اي نزديك شد
 • بصورت حكاكي و مارپيچي

اسلاید ۸ :

ضريب گيج gage factor

 • بيانگر مقدار تغيير در مقاومت گيج به تغيير طول

R: مقاومت اوليه گيج (بدون اعمال كرنش)

dR: تغيير در مقاومت

L: طول گيج

dL: تغيير در طول گيج

e: مقدار كرنش

G : فاكتور گيج كه حدوداً ۲ براي لايه فلزي و تا ۲۰ براي لايه ضخيم و نيمه هادي

مواقعی با K نشان داده می شود

اسلاید ۹ :

استرين گيج به صورت پل

 • چون مقادير تغييرات خروجي كم است مناسبترين روش اندازه گيري پل است
 • استفاده از پل مقاومتي (DC ) (تقسيم كننده موازي ولتاژ)

پل امپدانسي (AC, DC ) مقاومت، خازن و سلف

 • بر خلاف پل وتسون که بايد با تغيير مقاومت حالت بالانس بر قرار نمود در پل S.G. مقدار خارج از بالانس توسط ولت متر که در وسط پل قرار می گيرد، اندازه گيری می شود
 • قبل از اندازه گيري بايد تعادل بر قرار شود

استفاده از پتانسيومتر

اسلاید ۱۰ :

استرين گيج

A thin plastic base supports thin ribbons of metal, joined in a zig-zag to form one long electrically conductive strip. The entire device is typically 10 mm long, with 16 or more parallel metal bands.