لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسگر های نور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسگر های نور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهميت نور در کشاورزی

 • تابش خورشیدی بعنوان منبع انرژی :

–محاسبه تبخیر و تعرق گیاهان

–گرمکن های خورشیدی

 • خشک کن ها محصولات
 • سیستم های حرارتی در مناطق دور افتاده و گلخانه ها

اسلاید ۲ :

 • فتوسنتز گیاهان

–امواج الکترومغناطيسی ساطع شده از خورشيد با طول موج  ۱۰۶ تا ۱۰۱۴ متر

 • امواج مرئی ۳۸۰ الی ۷۶۰ نانومتر

–نور  مرئی قابل استفاده برای فتوسنتز

  اکسيژن + هيدرات کربن ® انرژی نورانی + آب +  CO2

–تنفس گياه

 • با عمل فتوسنتز انرژی نورانی به صورت هيدروکربن در گياه ذخيره شده و به صورت زير صرف تنفس می شود

 آب +  CO2 ® اکسيژن + هيدرات کربن

اسلاید ۳ :

 • شدت نور

–شدت کم کاهش فتوسنتز

–شدت زياد صدمه کلروپلاست و کاهش فتوسنتز

 • نياز های نوری گياهان متفاوت است

–بسياری از گياهان در ۳۲۰۰۰ لوکس به اشباع نوری می رسند

–بدليل وجود برگ  اين حالت در ۱۰۸۰۰۰ لوکس اتفاق می افتد

 • کيفيت نور

–تمام طيف مرئی موثر در فتوسنتز نيستند

–نور سبز تاثير ندارد، ولی نور سرخ وآبی بيشترين مقدار را دارند

–افزايش بيش از حد نور ماورای بنفش به گياه صدمه می زند

–نور مادون قرمز (۷۰۰-۷۵۰) مرئی نيست در فتوسنتز نقش ندارد ولی برای گياه ضروری است

اسلاید ۴ :

کميت نور

 • مقدار امواج نورانی در واحد سطح در واحد زمان
 • برای کل طيف بر حسب ژول يا وات
 • برای طيف مرئی

لومنLumen  نور ساطع شده از يک شمع استاندارد (مقدار تابش)

لوکس LUX, LX  به صورت لومن بر متر مربع (شدت تابش)

شمع Foot Candle (FC) واحد انگليسی شدت نور

 • در اکثر مواقع شدت نور بيَشتر از نياز گياه است
 • در روزهای آفتابی شدت نور به FC 10000 حدود ۱۰۰۰۰۰ لوکس می رسد
 • شدت روشنايي يك اتاق نسبتاً روشن حدود ۴۰۰۰ لوكس است درحاليکه شدت نور ماه كامل در شب۱ لوكس است.

اسلاید ۵ :

نورهای مصنوعی در گلخانه

 • ۱ـ لامپ‌هاي التهابی يا فيلاماني (تنگستنی) Incandescent Lamp
 • ۲ـ لامپ فلورسنت Fluorescent
 • ۳ـ لامپ‌هاي فشارقوي High intensity discharge (HID)
 • الف) لامپ‌هاي جيوه‌اي Lamp Mercury
 • ب) لامپ‌هاي هالوژني Metal Halide (MH)
 • ج) لامپ‌هاي سديمي فشارقوي

 High Pressure Sodium Lamp (HPS)

اسلاید ۶ :

روشهای اندازه گيری نور

 • تشعشع جهانی (Global Radiation)
 • با استفاده از دستگاه تشعشع سنج (Pyranometer)
 • معمول ترين روش در گلخانه
 • تمام طِيف مرئی را اندازه گيری می کند
 • روش PAR (Photosynthetically Active Radiation)
 • باند باريک از نور را که در عمل فتوسنتز شرکت می کند
 • مناسب کارهای تحقيقاتی
 • روشهای فتومتری
 • برای گلخانه مفيد نيستند
 • فقط برای تشخيص روز از شب

اسلاید ۷ :

سنسور های نور سنجی

 • ترانسديوسر يا سلول های فتو ولتايی

–تابش نور و القاء ولتاژ در سلول

 • ترانسديوسر نور رسانا

–نيمه هادی هايی که در اثر تابش نور مقاومت آنها کاهش می يابد

 • ترانسديوسر فتوالکتريک

–تبديل نور به جريان الکتريکی

 • تابش نور باعث ساطع شدن الکترون از سطح ماده می شود