لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حسینیه رحیمیان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حسینیه رحیمیان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

موقعيت طبيعي (شرايط اقليمي، مشخصات از لحاظ خصوصيات زمين و زلزله خيزي)

oدشت مشهد در جلگه آبرفتي ميان دو رشته كوه بينالود در جنوب و جنوب غرب و كپه داغ در شمال و شمال شرق قرار دارد. اقليم منطقه با تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد و بارندگي متوسط بصورت برف و باران است با توجه به تراكم جمعيت در منطقه بخصوص در تابستانها و مصرف فوق العاده آب و با توجه به عدم وجود سيستم فاضلاب شهري نفوذ آب در خاك منطقه باعث رطوبت شديد زمين شده است. به همين دليل در پايه هاي بنا رطوبت ديده مي شود كه در بعضي نقاط بصورت شوره بر ديوارها نمايان است. با توجه به اينكه ايران بر روي خط زلزله قرار دارد گاهي زلزله‌هاي خفيفي را شاهد هستيم كه خوشبختانه تا به حال اين امر با اين منطقه به صورت جدي و شديد رخ نداده است.

اسلاید ۲ :

– موقعيت فعلي استقرار مكاني و جايگزين در بافت شهر و ارتباط با مجموعه‌هاي شهري، آدرس و نشاني دقيق اثر

o(شهرستان، شهرف بخش دهستان و روستا)

oاين بنا در منطقه مركزي شهر مشهد و در نزديكي حرم مطهر قرار دارد.

oآدرس: خيابان نواب صفوي- نواب صفوي۷ (كوچه عسگريه)- پلاك ۵۴

اسلاید ۳ :

قدمت و تاريخچه بنا و اسم حقيقي و اسمي كه به آن شهرت دارد.

oدر مورد قدمت و سال دقيق ساخت بنا مطابق با كتيبهموجود در سر در بنا ساخت آن در سال ۱۳۳۰ هجري قمري صورت گرفته است. طبق گفته‌ها مالك فعلي بنا اين ساختمان توسط مير حسين يزدي معمار براي حاج محمد جعفر كه از تجار پائين خيابان بوده ساخته شده است.

oبه لحاظ هم دوره بودن با سلسله هاي حكومتي اين بنا مربوط به سالهاي آخر حكومت قاجاريه در ايران است.

اسلاید ۴ :

مشخصات بنا (عوامل و عناصر تشكيل دهنده: شرح كالبدي بناف فرم كلي، مصالح ساختماني و طرز بكار بردن آنها)

oبنا در دو طبقه به صورت همكف و طبقه فوقاني ساخته شده است. پلان آن ساده و از تركيب عناصر مستطيلي بوجود آمده است. فرم كلي بنا يك مربع است كه در حياط اين مربع در طرفين پيش آمدگي دارد. مصالح ساختمان تشكيل شده است از خشت خام در ديوارهاي عريض در مركز ديوارها و آجر قالب خورده در رويه هاي ديوار. سقفها از جنس چوب است كه در طبقه همكف و در قسمت ورودي ساختمان سقف با تزئينات چوبي آراسته شده است.

oاين حسينيه كه پيش از اين كاربرد مسكوني داشته است شامل دو قسمت زمستاني و تابستاني است كه هر كدام در دو طبقه و در دو طرف حياط قرار گرفته‌اند. سقف اين بنا به صورت مسطح و از جنس چوب است.

اسلاید ۵ :

نوع بهره برداري و خصوصيات بارز آنها

oپيش از اين ساختمان كاربرد مسكوني داشته اشت كه همكنون كاربري آن به حسينيه تغيير يافته است.

توضيح در مورد عوامل تزئين شده بنا و نوع آنها

-نماي اصلي به وسيله آجرهاي خاص برجسته نارنجي رنگ تزئين شده است. اين آجر چيني به اشكال هندسي خاص صورت گرفته است و گاهي در كنار پنجره ها از بريده كاشي نيز استفاده شده است. در داخل بنا به جز در مدخل ورودي كه سقف داراي تزئينات چوبي است تزئينات خاص ديگري ديده نمي شود.

اسلاید ۶ :

مالكيت بنا

اقدامات انجام شده در مورد حريم بنا

oمالكيت بنا در حال حاضر به صورت خصوصي است.

oاين بنا  تاكنون در فهرست آثار تاريخي ميراث فرهنگي ثبت نشده است. در حال حاضر آقاي رحيميان بنا را در اختيار دارند.

oنشاني : مشهد- نواب صفوي- نواب صفوي ۷- پلاك ۵۴

در چند سال اخير اطراف و حريم بنا در قسمت همسايگان دچار تحول بزرگي شده است. بعضي از ساختمان اطراف بنا تخري شده است.

اسلاید ۷ :

توضيح ضروري و اختصاصي بنا

oبنا به علت عدم رسيدگي لازم در دو دهه گذشته در حال حاضر وضع چندان مناسبي ندارد. قسمت نماي اصلي و آجراي تزئيني آن در بعضي از مناطق دچار تخريب شده است.

oبا توجه به اينكه اين بنا در محدوده نوسازي اطراف حرم مطهر قرار دارد و احتمال تخريب آن جهت اجراي اين طرح وجود دارد برداشت و حفظ اين ساختمان ضروري به نظر مي‌رسد.

oساختمان انتهاي حياط به كلي فرو ريخته و از آن جز يك قسمت از ديوار كناري و لبه پنجره چيزي باقي نمانده است.

اسلاید ۸ :

– توسعه و يا تعميرات و دخل و تصرفات انجام شده مشهود تاكنون.

oاين بنا در طول عمر خود دچار دخل و تصرفاتي نيز گشته است.در طبقه همكف نماي آجر كاري روكش سيمان شده است. آجرهاي لبه بالايي ساختمان جهت جلوگيري از ريزش با گچ مهار شده  است. كف راهرو داخلي و حياط موزائيك فرش شده است. پلان ساختمان تغييري نكرده است. ساختمان انتهاي حياط ب كلي فرو ريخته است.

o11- وضع موجود

oبنا در حال حاضر تقريبا سالم و پابرجاست فقط در نماي اصلي آجر كاريها تا حدودي خراب شده‌اند. ديواره‌هاي كناري حياط و تزئينات آجري آن در حال خراب شدن است.