لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حواس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حواس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

حس های پیکری

      تماسی(سوماتیک)

حس بینایی

حس شنوایی

حس تعادلی

حس چشایی

حس بویایی

حس عضوی

   

اسلاید ۲ :

حس های پیکری Extroceptive :      درد، ارتعاش، فشار، تماس و …

 

حس های پیکری I troceptive : از بخشهای درونی به C S می رسند.

 

حس های پیکریProprioceptive: از عضلات و زردپی ها به C S می رسند.

     

اسلاید ۳ :

تغییر ایجاد شده در  پتانسیل غشا توسط محرک پتانسیل گیرنده یا پتانسیل  مولد است

 

.۱نرون آوران  رده اول  : جسم سلولی آن در شاخ خلفی

.۲نرون آوران رده دوم :  در نخاع یا در ساقه مغز (تقاطع)

.۳نرون آوران رده سوم: در هسته های رله کننده تالاموس اند

.۴نرون آوران رده چهارم: قشر مغز

هر یک از انواع اصلی احساس که قادر به درک آن هستیم یک مودالیتی احساس نامیده شده است.

اصل خطوط علامت گذاری شدهاختصاصی بودن فیبرهای عصبی برای انتقال فقط یک مودالیته احساس

سازش: زمانی که یک گیرنده به طور مداوم در معرض یک محرک با شدت ثابت باشدبه تدریج فرکانس شلیک پتامسیل عمل در پاسخ به آن محرک کاهش و سپس  نادیده گرفته می شود.

اهمیت افزایش کارایی پاسخدهی به محرکهای مفید

اسلاید ۴ :

 • SII,SI نواحی حسی پیکری اصلی قشر مغزاند.
 • SI مشابه تالاموس نمایش توپوگرافی دارد.
 • SI درک و تفسیر اشیا مشاهده شده در این ناحیه وسیعتر و قویتر از SII می باشد. درجه لوکالیزاسیون بالاتری دارد.

اسلاید ۵ :

پایانه عصبی آزاد : ( رسپتور احساسهای فشار، لمس، خارش، درد، قلقلک و …)- تند سازش

اجسام مایسنر( رسپتورهای کپسول دار)- تند سازش

 • پایانه عصبی داخل آن پیچ خورده
 • اختصاصی برای درک لمس دقیق و حرکت اجسام بسیار سبک
 • توزیع در نواحی بدون موی بدن مثل نوک انگشتان، لبها و …

دیسکهای مرکل ( رسپتورهای با انتهای متسع) : درک لمس خام ( در نواحی مودار)- کند سازش

اجسام رافینی ( رسپتورهای کپسول دار)-کند سازش

 • پایانه عصبی داخل آن منشعب شده
 • مسئول دریافت گرما ( در بافتهای سطحی)
 • مسئول درک فشار( لمس شدید) ( در بافت های عمقی)

گیرنده های کراوز : درک سرما- تند سازش

اجسام پاچینی : تخصص جهت حس ارتعاش و فشار- تند سازش

رسپتورهای قاعده موها: مطلع شدن حرکات مو- تند سازش

 

 

     

$

 

اسلاید ۶ :

انواع درد:       

 • درد سریع ( درد سوزنی، درد الکتریکی، درد گزشی) شروع و اتمام سریع دارد و لوکالیزه است(فرو رفتن سوزن در پوست، بريده شدن پوست با چاقو و)
 • درد کند ( درد سوزشی، درد مبهم) این درد ضرباندار لوکالیزاسیون کمی دارد. (درد سينوسها در بيماري سينوزيت و )
 • درد انتشاری:درد احشایی به قسمتهایی از پوست ارجاع می یابد و از قانون درماتوم تبعیت می کند. این نواحی از اعصابی که از قطعه نخاعی مشابه منشا می گیرند عصب دهی می شوند.

درماتوم قطعه ای از پوست است که توسط اعصاب منشا گرفته از یک گانگلیون ریشه خلفی عصبدهی می شوند۱ـ درد گيرندههاي درد و تحريك آنها (تمام گيرندههاي درد انتهاهاي آزاد عصبياند)

 • محركهاي مكانيكي، حرارتي و شيميايي محرك گيرندههاي درد هستند.
 • انتقال درد (درد سریع در فیبرهای قطور Aσ و درد کند در فیبرهای نوع C)

عدم سازش پذیری رسپتورهای درد

       

 

اسلاید ۷ :

 سیستم انکفالینی:

۱- ناحیه خاکستری دور قنات سیلویوس(دارای نورون های انکفالینی)

۲- هسته بزرگ رافه (در بخش خلفی Po s) : سیناپس نورونهای انکفالینی با نورونهای سروتونرژیک)

۳- کمپلکس مهار درد (در ناحیه خلفی ماده خاکستری نخاع): دارای نورونهای انکفالینی !سیناپس با نورونهای حسی انتقال دهنده درد !   مهار درد

 مهار انتقال درد توسط سیگنالهای تماسی=اصل مهار جانبی – مهار سیگنالهای درد در ابتدای ورودشان به نخاع

       

 

اسلاید ۸ :

هیستامین , برادی کینین , استیل کولین و ماده P جزء این مواد هستندکه همگی انتقال و احساس درد را زیاد می کنند .

پروستا گلاندین ها موادی هستند که حساسیت گیرنده ها را افزایش داده و این کار را از طریق افزایش اثر ماده برادی کینین انجام می دهند . این مواد شیمیایی واسطه ای ایجاد اتساع عروقی کرده و قابلیت نفوذ عروق نیز زیاد شده در نتیجه در آن محل قرمزی , گرمی و تورم ایجاد می شود.

 

اسلاید ۹ :

مسیر قدامی جانبی (Ve trolateral=Spi otalamic)

 

 

 

مسیر ستون خلفی ( Lem iscal )

Eانتقال سریع        E انتقال در فیبرهای ضخیم

Eلمس دقیق، تمیز دو نقطه ، فشار دقیق حسهای وضعی ( Properioseptive)

 • عمدتا فیبر گروهII
 • ریشه خلفی نخاع– هسته های گراسیلیس و کونئاتوس بصل النخاع—تالاموس طرف مقابل—قشر حسی پیکری

 

اسلاید ۱۰ :

 

انواع گيرندههاي حسي :

۱ـ گيرندههاي مكانيكي

۲ـ گيرندههاي حرارتي

۴ـ گيرندههاي درد

۵ـ گيرندههاي الكترومغناطيسي

۶ـ گيرندههاي شيميايي